hét werk


Met 'hét werk' wordt bedoeld, dat de geest 'zichzelf als werk ter hand neemt'. Het werk betekent zelfopvoeding en het doel ervan is zelfverwerkelijking en hereniging.
Zichzelf als werk ter hand nemen of zichzelf opvoeden houdt in, dat de geest zo veel als mogelijk is bewust alle voorvallen, die in de tijd als stroom van leerzame gebeurtenissen op de geest toekomen, opvat als oefeningen. Deze oefeningen behelzen het bewuste en beheerste gebruik dat de geest van de eigen vermogens maakt, om die gebeurtenissen te verwerken tot ervaringen en zo staande te blijven. Daarbij gaat het erom zoveel mogelijk alle gebeurtenissen nauwkeurig waar te nemen, ze grondig te overdenken en diep te doorvoelen, en het daarop aansluitende wilsbesluit vastberaden uit te voeren.

Door het werk van zelfopvoeding worden de geestelijke vermogens tot ontwikkeling gebracht. In de ontwikkelde toestand worden de vermogens in de ingekeerde toestand gekenmerkt door het geweten, in de uitgekeerde toestand door de deugden. De vorderingen bij het werk kunnen worden afgemeten naar het geduld, het begrip en de gelijkmoedigheid, waarmee alle gebeurtenissen worden verwerkt en naar het vermogen het lot te aanvaarden. Het werk begint te vorderen, wanneer de geest in staat is het innerlijke evenwicht te bewaren bij voorkomende wederwaardigheden en de gemoedsrust niet meer te laten verstoren door onaangename gebeurtenissen.


terug naar de woordenlijst W


^