werkelijkheid


Werkelijk is 'dat, wat werkt'. Dat, wat werkt is de geest door in zichzelf met de geestelijke vermogens: het waarnemen, denken, voelen en willen, werkzaam te zijn.
Door de onbewuste vereenzelviging (zie aldaar) met het tijdelijke bestaan, verkeren aandacht en toewijding in een toestand van overdracht op de tijdelijke wereld. Door de overdracht van de eigen 'werkelijkheid' wordt alleen die tijdelijke wereld als de werkelijkheid gezien, als 'dat, wat werkt'; dáár 'gebeurt het'. De stoffelijke wereld is wel een werkelijkheid, maar het is een tijdelijke, bedoeld om de geest ertoe aan te zetten zichzélf als de eeuwige werkelijkheid te leren kennen.
Die eeuwige werkelijkheid is in de geest zelf onmiddellijk te herkennen door zich bewust te worden van de werkzaamheid van de geestelijke vermogens, het waarnemen, denken, voelen en willen, die in de geest zelf zijn: 'dat wat werkzaam is als het eeuwige leven'.


terug naar de woordenlijst W


^