wezen


Wezen is het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord 'zijn' (bestaan). Het wezen als zelfstandigheid betekent: het 'zijnde' als 'dat, wat is', 'wat bestaat'.
In geestkunde is het wezen als 'dat, wat is', in het bijzonder de geest, die als het eeuwig levende altijd is. Met andere woorden, in geestkunde is de betekenis van het 'wezen': de geest.

In plaats van het woord 'wezen' wordt ook wel gebruikt het Latijnse 'entiteit'. Dit woord is afgeleid van 'esse': 'zijn'. Een 'entiteit' is: een 'zijnde'.
Dit woord is echter zeer algemeen, immers álles wat is, is een 'zijnde'; niet alleen levende wezens, maar ook levenloze voorwerpen.
Het woord 'wezen' echter heeft een abstracte, geestelijke betekenis. Er kan worden gesproken over het wezen van de mens of van een geloofsrichting, maar niet over het wezen van een voorwerp.


terug naar de woordenlijst W


^