wijsheid


Wijsheid is een eigenschap van het vermogen om te denken, als dat volledig tot ontwikkeling is gebracht binnen een zelfverwerkelijkte geest. Wijsheid is de meest verheven uiting van het denken van een geest, waarin alle vermogens als een eenheid van met elkaar samenhangende en elkaar aanvullende tegendelen werkzaam zijn.
Doordat denken en voelen elkaars tegendelen zijn, geldt dat in het bijzonder voor de liefde. Wijsheid is het denken van een geest, die ook door liefde wordt gekenmerkt.

Etymologisch hangt 'wijs' (verstandig) samen met Gotisch 'weis': 'weten'. Verder met Latijn 'visus': 'zien' en Oudindisch 'vedas': 'kennis', 'weten'.
Wie wijs is weet wat te doen, afgaande op kennis die is opgedaan door levenservaring.


terug naar de woordenlijst W


^