het ingekeerde willen


Het willen is in het algemeen de levenskracht, de ondernemingszin, de daadkracht, de zelfwerkzaamheid en de volharding. Als het willen op eenzijdige wijze in de persoonlijkheid tot ontwikkeling komt samen met de ingekeerde instelling, dan is de geestelijke werkzaamheid gericht op: handelend op willen treden vanuit de eigen gedachten- en gevoelswereld. Het ingekeerde willen is het willen van zichzelf.

De ingekeerd willende persoon: is onafhankelijk en zelfstandig, gaat het liefst alleen zijn of haar weg; wil baas zijn over het eigen leven en de eigen levenswijze; werkt het liefst zelfstandig als eigen baas; geeft graag leiding; heeft een grote dadendrang en treedt op als baanbreker, voortrekker; stelt strijdvaardig misstanden aan de kaak; heeft een krachtig geloof in zichzelf en in de eigen gedachtenwereld; is moedig maar kan ook overmoedig zijn; is zelfgericht en heeft de neiging eigen opvattingen als algemeen geldig te zien; is doelgericht en streeft naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid, om de eigen gedachten- en gevoelswereld bij andere personen ingang te kunnen doen vinden en die zo te verwerkelijken; streeft er daardoor naar anderen te beleren, te leiden en de weg te wijzen, zo nodig met dwang; heeft door de zelfgerichtheid niet veel echte vrienden; voelt zich ontevreden over zichzelf, doordat men ook zelf wil voldoen aan het voorbeeld en daardoor steeds zichzelf beoordeelt (de leraar, politicus, perfectionist, de idealist).

Van de overige vermogens kunnen het denken en voelen ontwikkeld zijn, maar zij worden gebruikt voor de doeleinden van de ingekeerd willende persoon.

De tegendelen van het ingekeerde willen, het waarnemen en de uitgekeerde instelling komen het minst tot ontwikkeling, zijn min of meer onbeheerst gebleven, waardoor de ingekeerd willende persoon ook: niet van het leven kan genieten; een gebrekkige zin voor de werkelijkheid heeft en daardoor soms niet ziet, dat de inspanningen om anderen te leiden een averechts gevolg kunnen hebben, door bemoeizucht en gebrek aan aandacht voor hun persoonlijke zelfstandigheid; niet meer ziet, wat hij of zij eigenlijk aan het doen is; remmend kan werken op anderen door de neiging steeds de leiding te willen nemen.
De ingekeerd willende persoon loopt de kans te worden teleurgesteld doordat de mensen niet zijn zoals hij of zij meent dat ze zouden moeten zijn, waardoor een minachtende, prikkelbare houding ontstaat (de wereldverbeteraar).

In de numerologie wordt deze persoonlijkheid beschreven bij het getal een (enneagram: een),
in de grote arcana van de Tarot bij de Magiër (Magiër)
en in de kleine arcana bij de Koningin en de Page van Staven
en Munten 1, Zwaarden 1, Bekers 1 en Staven 1.


terug naar de woordenlijst W

terug naar Pythagoras 1^