zede


Zede is het uit het voelen voortkomende, persoonlijke gedrag tegenover medemensen. Zede onderscheidt datgene, wat goed of kwaad is in uitspraken en gedragingen tegenover medemensen. Zedelijkheid is wellevendheid, menselijkheid.
Zede is het tegendeel van rede. De rede onderscheidt datgene, wat juist en onjuist, waar en onwaar is in denkbeelden, zede wat goed en kwaad is in menselijk gedrag.


terug naar de woordenlijst Z


^