zelfvertrouwen


Het zelfvertrouwen is het gevoel van vertrouwen in het gebruik, dat de geest van de eigen vermogens heeft leren maken. Daardoor heeft de geest een gevoel van innerlijke zekerheid gekregen zelf in staat te zijn alle voorkomende gebeurtenissen te verwerken.
Dit gevoel van vertrouwen in zichzelf is het tegendeel van angst. Angst is een verlammend gevoel van onvermogen gebeurtenissen te verwerken en het gevoel daardoor te zullen falen; daardoor ontstaat naast faalangst een bedreigend gevoel van mogelijk onheil vanuit de buitenwereld: angst voor de toekomst.
Zelfvertrouwen als het vertrouwen dat de geest stelt in het vermogen een bewust en beheerst gebruik te maken van de geestelijke vermogens bij het verwerken van gebeurtenissen, is de gemoedsgesteldheid die hoort bij de zelfverwerkelijkte geestesgesteldheid.


terug naar de woordenlijst Z


^