zelfzucht


De toestand van ónbewuste vereenzelviging met het tijdelijke bestaan is een algemene begintoestand. Het is een algemene en van tevoren bestaande geestestoestand waarmee iedere mens, zonder dat te beseffen, aan dit bestaan begint. Op sommige gebieden van dit bestaan kan die toestand uitgroeien tot een toestand van bewúste vereenzelviging met bepaalde mensen, zaken, voorwerpen of met de werking van bepaalde stoffen.
Deze bewuste vereenzelviging is de gehechtheid. De gehechtheid is een toestand waarin de geest zodanig in sommige zaken is opgegaan, dat zíj als het ware de baas over de geest zijn geworden. Of de geest het nu wil of niet, hij of zij móet dan bewúst naar de bevrediging van bepaalde verlangens streven.

Hoe zien de geestelijke vermogens in deze toestand er uit? In deze gehechte geestestoestand is de geest in zichzelf opgegaan en heeft de werkzaamheid van de vermogens voornamelijk de geest zelf als doel. Deze zelfgerichtheid is de zelfzucht. In deze aanvangstoestand kan er daardoor op een onbeheerste en zelfzuchtige wijze gebruik worden gemaakt van de geestelijke vermogens.
In de zelfzuchtige geestesgesteldheid wordt het waarnemen gekenmerkt door hebzucht: alles wat de geest ziet, wil die dan hebben.
Het denken wordt gekenmerkt door regelzucht: de geest wil alles regelen naar eigen inzichten, ook voor anderen.
Het voelen wordt gekenmerkt door eerzucht: de geest is zo met zichzelf ingenomen, dat met alles wat die doet, eer moet worden verworven.
Het willen wordt gekenmerkt door heerszucht: de geest stelt zichzelf in het middelpunt en alles wat gebeurt, moet gaan zoals die het wil.

De oorspronkelijke betekenis van het woord 'zucht' is: ziekte. Zelfzucht betekent een toestand, waarin de geestestoestand ziek is door zelfgerichtheid. Zelfgerichtheid is het volstrekte tegendeel van de goddelijke orde van de schepping, die wordt gevormd door de éénheid van al het geestelijke, dat door verdichting uit de algeest is ontstaan. Al het verdriet en al het kwaad, dat menselijke geesten elkaar en zichzelf aandoen, komt voort uit de zelfgerichte geestestoestand.
De zelfzucht is de geestestoestand van het oerkwade, waaruit alle andere kwaden voortkomen.


terug naar de woordenlijst Z


^