De mens als godenkind


De mens als godenkind van God als vader en moeder - een Tarot-legging

Op een middag in de zomer van 1996 zat ik wat te mijmeren over het feit dat de mens Gods godenkind is. Ik voelde me in een verheven stemming komen en pakte een pak Tarot-kaarten, schudde die drie maal, spreidde de kaarten uit tot een waaier en zei langzaam:
Ik ben Gods godenzoon... kind van mijn goddelijke vader... en mijn goddelijke moeder!

1. Gelijk met het uitspreken van deze drie korte zinnetjes, trok ik met de linkerhand drie keer een kaart uit de waaier en legde ze neer zoals op de afbeelding. Uit 68 kaarten (Dokters-van Leeuwen in de 'Herstelde orde') trok ik onderstaande kaarten! Ik was zo onder de indruk van de nauwkeurige overeenstemming tussen wat ik zei en de betekenis van de kaart die ik daarbij trok, dat ik me voornam nooit meer te twijfelen!


De kans om bij toeval een juiste kaart te trekken is 1/68 = 1,5% en desondanks… dríe keer achter elkaar de énig juiste kaart (is een kans van 0,5%)! Terwijl in de statistiek een kans van 5% al als een zeldzaamheid geldt. Dit is hét bewijs van de waarde van een Tarot-legging, ging door mij heen, mits in de geestelijke wereld de juiste begeleider aanwezig is!

Ik deed eerst de uitspraak, daarna trok ik uit de waaier de juiste kaart en dat drie keer achter elkaar.
Dit is een volledig bewijs van het bestaan van geestelijke begeleiding vanuit de hemel middels kaarten!

2. Daarna trok ik voor een legging over deze bijzondere gebeurtenis de volgende kaarten: de eerste twee zijn de bovenste en onderste kaarten van het pak, met de beeldloze kant boven - zij bepalen de sfeer van het 'losbladige boekje' dat een stel Tarot-kaarten is na schudden voor die legging; dan uit de waaier: de oorzaak, de huidige toestand en het gevolg; en de laatste kaart trek ik nadat ik de legging heb beoordeeld om te zien of ik dat goed heb gedaan.


3. Na de kaarten raadpleeg ik altijd het Chinese wijsheidsboek I Tjing om de betekenis te vergelijken.
Ik bepaal de lijnen van het hexagram door drie munten drie maal te schudden door ze van mijn rechter in mijn linker hand te gooien, dan de uitkomst te zien en dat zes maal te doen.

I Tjing
䷜ 29 Kan - Het onpeilbare (Het water, de kracht, het hart boven en het hart beneden, die samengaan) De volgorde: De dingen kunnen niet voortdurend in een overwichtstoestand zijn. Daarom is het volgende teken: het onpeilbare. Het onpeilbare beduidt een uitdieping.
Vermengde tekens: Het onpeilbare is naar beneden gericht.
Het oordeel: Het herhaalde onpeilbare. Als je waarachtig bent, heb je welslagen in je hart en al wat je doet heeft succes.
Commentaar op de beslissing: Het herhaalde onpeilbare is het verdubbelde gevaar. Het water stroomt en hoopt zich nergens op, het gaat door gevaarlijke plaatsen heen en verliest zijn betrouwbaarheid niet. Je hebt welslagen in je hart: want de vasten vormen het midden. Wat je ook doet heeft succes: het voortschrijden brengt werken tot stand.
Het gevaar van de hemel bestaat daarin, dat men hem niet kan beklimmen. Het gevaar van de aarde zijn de bergen en rivieren, heuvels en hoogten. De koningen en vorsten benutten het gevaar om hun rijk te beschermen. De werkingen van de tijd van het gevaar zijn waarlijk groot.
Het beeld: Het water stroomt ononderbroken en komt aan het doel: het beeld van het herhaalde onpeilbare. Zo wandelt de edele in voortdurende deugd en wijdt hij zich aan het onderricht.

Bewegende lijnen
Beginzes: a. Herhaling van het onpeilbare. Men geraakt in de afgrond in een gat. Onheil. b. Herhaling van het onpeilbare. Men geraakt in de afgrond, doordat men de weg is kwijtgeraakt; dat brengt onheil.
Negen op de tweede plaats: a. De afgrond is gevaarlijk. Men moet slechts kleine dingen trachten te bereiken. b. Men moet slechts ... te bereiken. Men heeft het midden namelijk nog niet overschreden.

䷂ 3 Tsjoen - De aanvangsmoeilijkheid (de godenkinderen in het goddelijke gezin)
De volgorde: Wanneer hemel en aarde er zijn, ontstaan de afzonderlijke wezens. Wat de ruimte tussen hemel en aarde vervult, dat zijn de afzonderlijke wezens. Daarom volgt als derde teken de aanvangsmoeilijkheid. Aanvangsmoeilijkheid is zoveel als vervullen, vol maken.
Vermengde tekens: Tsjoen is zichtbaar, heeft echter nog niet zijn woning verloren.
Het oordeel: De aanvangsmoeilijkheid bewerkt verheven welslagen. Bevorderend door standvastigheid. Men moet niets ondernemen. Bevorderlijk is het helpers aan te stellen.
Commentaar op de beslissing: De aanvangsmoeilijkheid: het vaste en weke verenigen zich voor de eerste maal en de geboorte is moeilijk. Beweging temidden van het gevaar brengt welslagen en standvastigheid. De beweging van de donder en de regen vervult de atmosfeer. Als gedurende de scheppingsdaad van de hemel chaos en duisternis heersen, behoort men helpers aan te stellen, zonder zichzelf daarom in slaap te laten wiegen.
Het beeld: Wolken en donder: het beeld van de aanvangsmoeilijkheid. Zo werkt de edele ontwarrend en ordenend.

4. Na de I Tjing volgen de runestenen. Ik laat die drie keer in de zak door de vingers van mijn rechter hand glijden. Dan leg ik de zak op tafel, schud die heen en weer en pak dan met de linker hand drie maal een steen; daarbij leg ik de eerste in het midden, de tweede links, de derde rechts met de betekenis zoals bij de drie Tarot-kaarten.

Runestenen: betekenis
13 Jera, de tijd van een jaar, van de oogst. Duidt een tijd van volharding aan om het gestelde doel te bereiken. Als de grond goed is bewerkt, zal er worden geoogst wat is gezaaid. Maar welslagen ligt ook in handen van geestelijke begeleiders; het komt op zijn tijd.

8 Inguz (boven en beneden), de maan; persoonlijke betrekkingen, bevrijding uit remmende omstandigheden en opgelegde plichten; de intuïtie die de weg wijst naar persoonlijke betrekkingen met geestelijke begeleiders.

11 Fehu betekent vervulling: het slagen van een onderneming, het ontvangen van beloning, een vervulde wens. Wat is bereikt moet worden onderhouden en gedeeld met anderen: Fehu duidt ook op voeding, zowel stoffelijk als geestelijk.

Duidelijk is de overeenstemming tussen de drie verschillende raadplegingen van geestelijke begeleiders middels kaarten, I Tjing en runestenen. Het is ook overduidelijk dat het om je begeleiders gaat, die bewust weten wat ze aan doen zijn. Het gaat niet om zo iets vaags als 'het onbewuste' of 'het onderbewuste'. Nee, het gaat om jouw liefdevolle begeleider die inzicht heeft in wat hij of zij doet. Daarbij steekt je begeleider zijn of haar geestgedaantehand in die van jou en begeleid zo jouw handen, zonder dat je dit merkt.

5. Dagkaart van de website van Peter Samwel: 'Steunpunt voor geestelijke ontwikkeling'

Kaart 'De Kracht' - onthechtend, innerlijk geloof, lemniscaat, vastberadenheid
Het 'heilige vuur' brandt in u. U gelooft overtuigend in het ontwakende levensideaal dat in uw innerlijk vorm en gestalte krijgt. U wilt uw innerlijke leven ten diepste beleven en uitdragen. U leeft de kracht van de liefde die een gevoel van zekerheid biedt bij alle bezieling. U bent verbonden met ongeziene levenskrachten die u helpen uw taak te volbrengen. Dat geeft u het gevoel vastberaden te zijn. U bent zachtaardig en hebt mededogen.
Uw innerlijke kracht dient als brandstof voor het gaan leven van uw legende. Er is niets sterker dan de liefde die u ervoor voelt. Eenheid van verlangens en strevingen scheppen zo'n kracht, dat al het wilde en onbeheerste er voor buigt.
U bent verbonden met uw eigen wezen. De liefdevolle getuigenis van wat u beoogt is uw grootste kracht. Deze welt op vanuit ongekende diepten. Uw geestkracht brengt de verlangens van zowel het hogere Zelf als het lagere zelf in uw midden samen.

U bent ingetogen en u beheerst dierlijke behoeften, u overwint in stilte en zonder strijd.
De wereld van de Geest is met u, zij ondersteunt en verwacht u. U heeft deze leiding en kracht nodig bij het volbrengen van uw spirituele opdracht, want er zal veel van u worden gevraagd.
U bent nu bereid uzelf en uw levensvisie volledig te openbaren. Getuig van waar u werkelijk in gelooft en toon zo de speciale missie die u te volbrengen hebt. Omarm daarbij uzelf en wees vastberaden. Door deze overgave dient u de uiteindelijke vervolmaking en draagt u bij aan de verwerkelijking van u zelf als deel van het Ene.
© Peter Samwel


terug naar God als man en vrouw

terug naar het weblog^