De negen persoonlijkheidskenmerken


De negen persoonlijkheidskenmerken zijn eigenschappen van de menselijke geest die met de vermogens samenhangen; zij komen daardoor in het gedrag tot uitdrukking. Aangezien iedereen ze daarin bewust herkent dan wel onbewust aanvoelt, zijn deze kenmerken her en der in de literatuur terug te vinden.
Iedere onderzoeker (of onderzoeksbureau, Motivaction) gebruikt daarbij zijn of haar eigen benamingen, maar in wezen komen ze alle met elkaar overeen en beantwoorden hun omschrijvingen aan de eenzijdige persoonlijkheidskenmerken.

persoonlijkheids-
kenmerken
de typen van
Jung
de kubus van
Heymans
de typen van
Gardner
Mentality
(Motivaction)
1 ingekeerd willen introverse intuïtie nerveus verbaal-
linguïstisch
postmateria-
listen
2 uitgekeerd voelen extravers voelen cholerisch inter
persoonlijk
moderne
burgerij
3 uitgekeerd denken extravers denken flegmatisch logisch-
matematisch
kosmopo-
lieten
4 ingekeerd waar-
nemen
introverse
gewaarwording
amorf visueel-
ruimtelijk
gemaksge-
oriënteerden
5 uitgekeerd waar-
nemen
extraverse
gewaarwording
gepassioneerd ecologisch-
naturalistisch
postmoderne
hedonisten
6 ingekeerd voelen introvers voelen sentimenteel muzikaal-
ritmisch
traditionele
burgerij
7 ingekeerd denken introvers denken apathisch intrapersoon-
lijk
nieuwe con-
servatieven
8 uitgekeerd willen extraverse intuïtie sanguinisch tactiel-
motorisch
opwaarts
mobielen
9 innerlijk evenwicht
evenwichtige per-
soonlijkheid
zelfverwerkelijking
transcendente
functie
- - -


Pythagoras'
getallenleer
numero-
logie
ennea-
gram
grote arcana
van de Tarot
kleine arcana
van de Tarot
kleine arcana
van de Tarot
1 man, grondslag
begin maken
een een 1 de Magiër Koningin van
Staven
Page van
Staven
2 vrouw, tweeheid
betrokkenheid
twee twee 2 de Priesteres Koning van
Bekers
Ridder van
Bekers
3 overleg, verzoening
van tegenstellingen
drie acht 3 de Keizer Koning van
Zwaarden
Ridder van
Zwaarden
4 verstoffelijking
uitbeelding
vier vier 4 Juno (intuïtie) Koningin van
Munten
Page van
Munten
5 zintuiglijkheid
ervaringen opdoen
vijf zeven 5 de Priester Koning van
Munten
Ridder van
Munten
6 huwelijk, harmonie
persoonlijke band
zes zes 6 de Keizerin Koningin van
Bekers
Page van
Bekers
7 geboorte en dood
levensbeschouwing
zeven vijf 7 Zegewagen Koningin van
Zwaarden
Page van
Zwaarden
8 de wereld
ondernemingen
acht drie 8 de Gerech-
tigheid
Koning van
Staven
Ridder van
Staven
9 geest
zelfverwerkelijking
hereniging
negen negen 9 de Kluizenaar de vier Azen:
Munten: waar-
nemen
Zwaarden: denken
Bekers: voelen
Staven: willen
-


De onderstreepte getallen in de lijst van het Enneagram zijn door de rebelse filosoof Gurdjieff aangepast. Het gaat om persoonlijkheidskenmerken die van hem een ander getal hebben gekregen. Gurdjieff's opvoedingsmethode bestond hieruit, dat hij zijn leerlingen door zijn uitspraken in verwarring bracht. Zij moesten de zo ontstane verwarring zelf weer zien op te lossen en dat bevorderde naar zijn mening hun groei naar innerlijke zelfstandigheid.
Zie voor een beschrijving van George Gurdjieff Wikipedia.
Klik hier voor een beschrijving van het ontstaan van Gurdjieffs vorm van het Enneagram in het boek van Alexander Roob - Alchemie.


terug naar Pythagoras' getallenleer


^