Barbara A. Brennan - Licht op de aura

Uitgeverij Becht
(schuin en tussen haakjes is van mij, Freek)

(1.) De psychologische functie van de zeven belangrijkste chakra's (Hoofdstuk 9 blz 71)

Naarmate de mens rijper wordt en de chakra's zich (daardoor) ontwikkelen, weerspiegelen ze steeds meer de psychologische patronen die hij in zijn leven ontwikkelt. De meesten van ons reageren op onplezierige ervaringen met het blokkeren van ons gevoel en het grotendeels stopzetten van onze natuurlijke energiestroom. Dit beïnvloedt de ontwikkeling en rijping van de chakra's zodanig, dat een werkelijk evenwichtig psychologisch functioneren wordt geremd. Wordt een kind bijvoorbeeld afgewezen wanneer het liefde probeert te geven, dan zal het die pogingen waarschijnlijk staken. Het blokkeert zijn innerlijke gevoelens van liefde waarop het eerst actief reageerde door de energiestroom die door de hartchakra gaat in te houden of af te remmen en dat beïnvloedt de ontwikkeling van de hartchakra. Uiteindelijk heeft het heel waarschijnlijk fysieke problemen tot gevolg.

Hetzelfde geldt voor alle andere chakra's. Als iemand (de geest) een ervaring blokkeert, blokkeert hij daarmee ook zijn chakra's, die ten slotte misvormd raken. De chakra's komen vast te zitten, ze koeken aan met gestagneerde energie, gaan onregelmatig of in de verkeerde richting draaien (tegen de klok in, van buitenaf gezien), of - en dan spreken we van ziekte - ze raken ernstig misvormd of gescheurd. Als de chakra's normaal functioneren zullen ze allemaal 'open' zijn en met de klok meedraaien, om de specifieke energieën die nodig zijn vanuit het universele energieveld te metaboliseren. Een kloksgewijze draaiing trekt energie vanuit het universele energieveld in de chakra.
Dat gaat ongeveer net als bij de 'rechterhand-regel' in elektromagnetisme: een veranderend magnetisch veld rond een draad brengt in die draad een stroom teweeg. Als je met je rechterhand de draad vastpakt met je vingers in de richting van de positieve pool, zal je duim automatisch in de richting van de geïnduceerde stroom wijzen. Dezelfde regel geldt voor chakra's. Als je je rechterhand over een chakra houdt, op zo'n manier dat je vingers zich kloksgewijs rond de buitenrand van de chakra krommen, dan wijst je duim naar het lichaam in de richting van de stroom. Dan noemen we die chakra' open' voor de binnenkomende energieën. Omgekeerd, als je de vingers van je rechterhand tegen de klok in rond een chakra kromt, zal je duim naar buiten wijzen in de richting van de stroom. Draait een chakra tegen de klok in, dan gaat de energiestroom van het lichaam af en belemmert dus het metaboliseren. Met andere woorden, de energieën die we nodig hebben en psychisch als werkelijkheid ervaren, stromen de chakra niet binnen wanneer die tegen de klok in draait. Dan noemen we die chakra 'gesloten' voor de binnenkomende energieën. Bij de meeste mensen die ik geobserveerd heb, draaiden drie of vier chakra's tegelijk tegen de klok in. Meestal gaan deze door de therapie steeds meer open.
Omdat de chakra's niet alleen instrumenten zijn om energie te metaboliseren, maar ook om energie te voelen (waar te nemen), dienen ze eveneens om ons een en ander te vertellen over de wereld om ons heen. Als we chakra's 'sluiten', dan laten we die informatie niet binnenkomen. Dus als we onze chakra's tegen de klok in laten draaien, sturen we onze energie naar buiten, de wereld in. We voelen wat voor energie we uitzenden en denken dan dat dat de buitenwereld is. Dat is wat in de psychologie projectie (overdracht) wordt genoemd.

(2.) Voorbij de karakterstructuur (de menselijke geest) (blz. 127)
Bij iedereen die psychologisch, fysiek en spiritueel aan zichzelf werkt, verandert de aura langzaam maar zeker. Deze wordt evenwichtiger, de chakra's openen zich steeds verder.
Voorstellingen en misvattingen die we vanuit onze negatieve ideeën over de werkelijkheid hadden opgebouwd (door onbewuste vereenzelviging met dit bestaan), verdwijnen en dit schept meer licht, minder stagnatie en een fijnere trilling van ons energieveld. Dit veld wordt veerkrachtiger en vloeiender. Naarmate 'het systeem dat de energiestofwisseling regelt' efficiënter werkt (dat doet de geest zelf), neemt de creativiteit toe. De aura breidt zich uit (uitstraling door geestelijke werkzaamheid) en er beginnen diepgaande veranderingen op te treden.

Bij veel mensen verschijnt (wordt zichtbaar) midden in het hoofd een mooi goud-zilverachtig lichtpunt, dat uitgroeit tot een stralende lichtbol (de menselijke geest). Naarmate iemand zich verder ontwikkelt (de zelfverwerkelijking), wordt die bol steeds groter en strekt zich uit tot buiten het lichaam. Het lijkt alsof (het blijkt dat) dit lichtpunt de bron is, die voedsel geeft aan het universele-liefdelichaam, waardoor dit zich kan ontwikkelen tot een stralender en fijner toegerust orgaan (de ziel of aura, die een uitstraling is van de werkzame geest), een orgaan dat de (buitenzintuiglijke) waarneming van en dus het contact met de realiteit die verder gaat dan de fysieke wereld (namelijk de geestelijke wereld), op gang brengt.
Dit licht schijnt te zetelen diep in het gebied van de kruinchakra en derde-oogchakra, waar zich de hypofyse en de pijnappelklier bevinden (tussen beide klieren bevindt zich de tussenhersenen: de thalamus en hypothalamus; volgens Plato bevindt de geest zich in de 'thalamus', Grieks voor 'bruidskamer').

Naarmate het mentale 'lichaam' (de aura als geestelijke uitstraling) een grotere helderheid krijgt, ontwikkelt zich ook het gevoel voor een werkelijkheid die verder gaat dan het fysieke. Ons leven wordt een vloeiende stroom van voortdurende transformatie en van energie-uitwisseling met het universum. We beginnen onszelf te zien als een uniek onderdeel van dat universum en toch volledig in het geheel geïntegreerd (de hereniging). Onze energiehuishouding kunnen we zien als een systeem dat energie opneemt uit de omgeving, die afbreekt, transformeert en vervolgens, in een geheel nieuwe samenstelling van spiritueel hogere orde, weer uitzendt naar het universum. We zijn dus allemaal levende transformatiesystemen (maar door de werkzaamheid van de geest).
Daar de energie die wij transformeren bewustzijn bevat (de geest is een bewuste levenskracht), transformeren wij dus bewustzijn. We zijn werkelijk bezig met het vergeestelijken van materie (we zijn bezig met het ontwikkelen van onze geestelijke vermogens).


terug naar deel 2, geest, ziel en lichaam

terug naar Vragen en antwoorden, orb


(3.) Karakterstructuur (persoonlijkheid) en levenstaak
Elke karakterstructuur vertegenwoordigt een scheef gegroeid transformatiesysteem. Eerst blokkeren wij onze energie. Deze stagneert en komt vast te zitten binnen ons energiesysteem. Dat doen we door te leven volgens onze negatieve overtuigingen (door onbewuste vereenzelviging). Het grootste deel van de tijd staan we volkomen buiten de (geestelijke) werkelijkheid, omdat we leven en op het universum reageren zoals wij denken dat het is, niet zoals het werkelijk is. Maar dit gaat niet lang goed. We veroorzaken pijn in ons leven met die houding. Vroeg of laat dringt de boodschap tot ons door, dat we iets verkeerd doen. Dan veranderen we, om de pijn te verlichten, onszelf en ons energiesysteem. We maken het weer vrij en transformeren de energie. Hiermee bevorderen we niet alleen het verdwijnen van onze eigen negatieve overtuigingen (we bouwen een geestelijke levensbeschouwing op), maar we hebben daardoor ook een positieve invloed op onze omgeving. Zo gaat de transformatie van energie dus in zijn werk.
Als we onze blokkades (verdringingen) beginnen op te heffen, werken we aan onze persoonlijke opdracht. Hierdoor komt energie vrij, zodat we kunnen doen wat we in ons leven altijd al wilden doen. Dat diepgewortelde verlangen, dat we al vanaf onze kinderjaren meedragen, die geheime droom, dat is onze levenstaak. Wat je het liefst wilde doen in je leven, dat is jouw levenstaak. Dat is hetgene waarvoor je hier bent gekomen. Door je persoonlijke blokkades uit de weg te ruimen, maak je de weg vrij om je diepste verlangen waar te maken. Laat dit verlangen je leiden. Volg het. Het zal je geluk brengen.
Je lichaam en je energiesysteem heb je ontworpen als het gereedschap waarmee je je levenstaak ten uitvoer kunt brengen. Het is opgebouwd uit een bepaalde combinatie van energie en bewustzijn (bewuste kracht), die het meest geschikt is voor wat je hier op aarde komt doen. Niemand anders zit zo in elkaar als jij en niemand anders wil precies hetzelfde doen als jij. Je bent uniek. Blokkeer je nu de energiestroom in het energiesysteem dat jij gecreëerd hebt voor je levenstaak, dan blokkeer je ook die taak zelf.

De meest voorkomende patronen die mensen zichzelf opleggen, noemen we de karakterstructuren en afweermechanismen. Hiermee bedoelen we al die manieren waarop je jezelf gewoonlijk afhoudt van de taak waarvoor je hier gekomen bent. Ook laten ze heel direct zien wat je nog niet weet over het leven en wat je hier komt leren. Voor dat doel heb je de leerstof vorm aan laten nemen in je lichaam en energiesysteem. Je hebt je schoollokaal precies volgens je eigen specifieke voorwaarden opgebouwd en vormgegeven. Daarbinnen speelt jouw leven zich af (daar woon en werk jij als menselijke geest).
Zoals je zult merken, leiden energieblokkades ten slotte tot fysieke ontregeling (een van de oorzaken van ziektes). Omgekeerd kunnen de ontregelingen je op het spoor brengen van je karakterstructuur of van de manier waarop jij je creatieve energie tegenhoudt. Aan welke kwaal je ook lijdt, hij houdt direct verband met je levenstaak. Jouw kwaal of ziekte en je diepste verlangen staan, door je energiesysteem, in direct verband met elkaar. Je bent ziek omdat je aan dat diepste verlangen geen gehoor geeft (of nog niet kan geven). Dus ik vraag je nogmaals, wat zou je het allerliefste met je leven doen - liever dan wat ook ter wereld? Onderzoek hoe je jezelf daarin (onbewust) afremt. Ruim die blokkades (verdringingen) uit de weg. Doe wat je echt wilt doen en je zult weer beter worden.


terug naar het literatuuroverzicht

terug naar geest, ziel en lichaam^