orb


Het woord 'orb' is afgeleid van het Latijnse 'orbis', dat veel betekenissen heeft, waaronder: 'cirkel', 'kringloop', 'ronde schijf' en 'oog'. Het woord orb wordt gebruikt om de meestal witte, ronde schijven aan te duiden die met enige regelmaat op zowel digitale als op niet-digitale foto's verschijnen. Het verschijnsel komt voor bij bepaalde mensen, bij zwangere vrouwen en bij spirituele bijeenkomsten, maar ook willekeurig.
- Hildegard van Bingen beschrijft in haar werk Scivias, Boek I, visioen 4, hoe vanuit de hemel een 'vurige bol' neerdaalt, die zich verbindt met het ongeboren kind in de buik van een zwangere vrouw en hoe deze geest, na zijn tocht door de leerschool van het aardse bestaan te hebben doorlopen, aan het einde ervan bij het overlijden weer loskomt uit het lichaam en (na goed gedrag) naar de hemel opstijgt. Na op aarde een geestelijke ontwikkeling te hebben doorgemaakt, gaat die geest nu in een geestgedaante verder.
- Barbara Brennan beschrijft in haar boek 'Licht op de aura' dat bij mensen die een geestelijke groei hebben doorgemaakt op de plaats in het midden van hun hoofd een: "mooi goud-zilverachtig lichtpunt (verschijnt), dat uitgroeit tot een stralende lichtbol (de menselijke geest). Naarmate iemand zich verder ontwikkelt (de zelfverwerkelijking), wordt die bol steeds groter en strekt zich uit tot buiten het lichaam." Zij bevestigt daarmee mijn eigen ervaringen.
- Ikzelf heb mijzelf als menselijke geest, in de ongevormde oertoestand, mogen zien als een bolvormige wolk van geestelijk licht en geestelijke warmte. Mijn geestelijke begeleider verschijnt meestal aan mij in zijn/haar geestgedaante, de menselijke gestalte (de gevormde toestand), maar ook als een bol van licht (de ongevormde toestand).

Lees ook de beschrijving over orbs die voorkomt in het boek van Victor Zammit.

Voor mij zijn er voldoende redenen om aan te nemen, dat de menselijke geest zich in de ongevormde oertoestand, zonder geestgedaante, aan de mens op aarde kenbaar kan maken als een bol (van geestelijk licht en warmte). Maar in welke ontwikkelingstoestand die geest dan verkeert, is daar niet uit op te maken. De keren dat ik het heb gezien, ging het om een geheel met licht gevulde bol, vergelijkbaar met een kleine zon, die een helder licht uitstraalde.


terug naar de vragenlijst


^