10 Lu - Het optreden; Lü - Vervulling

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷉  10 Lu - Het optreden ䷉  10 Lü - Vervulling
De volgorde Volgorde van de gua
Als de wezens beteugeld worden, ontstaat de zede; Nadat dingen zijn verzameld, moeten wellevendheid en rechtschapenheid worden vervuld.
daarom is het volgende teken: het optreden. Na kleine verzameling volgt dus vervulling.
Vermengde tekens:
Het optreden is niet blijvend.
Bijgevoegde oordelen
Het hexagram het optreden toont het fundament van het karakter.
Het is harmonisch en bereikt het doel. Het bewerkt harmonisch gedrag.
Het oordeel Oordeel
Treden op de staart van de tijger.
Hij bijt de mens niet. Welslagen.
Stappen op een tijgerstaart,
hij bijt niet. Voorspoedig en probleemloos.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Het optreden: het weke treedt op het vaste. Vrolijk en in harmonisch contact met het scheppende; Vervult zijn plicht. De wijkende stapt op de vaste. Goedaardig en vreugdevol. Correspondeert met Qian.
daarom: Treden op de staart van de tijger. Hij bijt de mens niet. Welslagen. Daarna stappen op een tijgerstaart. De tijger bijt niet. Voorspoedig en probleemloos.
Sterk, centraal en correct treedt hij op de plaats van de heer en hij blijft vrij van fouten: De vaste is centraal en correct. Vervult zijn plicht in plaats van een heerser en voelt geen schuld.
zijn licht straalt helder. Zijn briljantheid schittert.
Het beeld Commentaar op het beeld
Boven de hemel, beneden het meer: het beeld van het optreden. Boven is hemel, onder is meer. Een beeld van vervulling.
Zo onderscheidt de edele hoog en laag In overeenstemming hiermee, maakt de superieure mens onderscheid
en daardoor versterkt hij de geest van het volk. in zijn plicht tussen hoog en laag, en stelt de mensen gerust.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Eenvoudig optreden. Voortschrijden zonder blaam.
1. Begin negen
Gewoonweg zijn plicht vervullen. Naar voren gaan: zonder blaam.
b. Het voortschrijden van het eenvoudige optreden volgt eenzaam zijn neiging. Gewoonweg zijn plicht vervullen. Alleen naar voren gaan is het ten uitvoer brengen van een ideaal.
Negen op de tweede plaats:
a. Optreden op eenvoudige, effen baan.
2. Tweede negen
Zijn plicht vervullen. Het pad is probleemloos.
De standvastigheid van een donkere man brengt heil. De kluizenaar, standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
b. De standvastigheid van een donkere man brengt heil. Standvastig en rechtschapen zijn brengt de kluizenaar voorspoed.
Hij is centraal en geraakt niet in verwarring. Hij loopt op het middelste pad en is niet in de war.
Zes op de derde plaats:
a. Een eenogige kan zien, een lamme kan optreden.
3. Derde zes
Een eenogige kan nog zien, een kreupele kan nog lopen.
Hij treedt op de staart van de tijger; die bijt de mens. Onheil! Stappen op een tijgerstaart, een tijgerbeet riskeren. Tegenspoed.
Zo handelt een krijgsman voor zijn grote vorst. De krijger werkt voor de grote koning.
b. Een eenogige kan zien, maar niet voldoende om klaarheid te verkrijgen. Een eenogige kan nog zien, maar niet met genoeg scherpte.
Een lamme kan lopen, maar niet voldoende om met anderen te lopen. Een kreupele kan nog lopen, maar niet snel genoeg om anderen bij te houden.
Het onheil van het bijten van de mens komt daardoor, dat zijn plaats niet bij hem past. De tegenspoed van gebeten worden is te wijten aan een ongepaste plaats.
Zo handelt een krijgsman voor zijn grote vorst, omdat zijn wil onwrikbaar is. Zoals een krijger werkt voor de grote koning, vanwege zijn vaste en sterke wil.
Negen op de vierde plaats:
Hij treedt op de staart van de tijger. Voorzichtigheid en behoedzaamheid leiden ten slotte tot heil.
4. Vierde negen
Stappen op een tijgerstaart, met aandacht, met aandacht, eindigt in voorspoed.
b. Voorzichtigheid en behoedzaamheid leiden ten slotte tot heil, want de wil geschiedt. Aandachtig, aandachtig, eindigt in voorspoed, men blijft zijn wens vervullen.
Negen op de vijfde plaats:
a. Beslist optreden. Standvastigheid bij het zich bewust zijn van gevaar.
5. Vijfde negen
Besluitvaardig zijn plicht vervullen. Standvastig zijn: tegenslag.
b. Beslist optreden bij het zich bewust zijn van gevaar. De plaats is correct en passend. Besluitvaardig zijn plicht vervullen. Standvastig zijn: tegenslag. Wegens zijn correcte en geschikte positie.
Bovenste negen:
a. Blik terug op je optreden en toets de gunstige tekens. Is alles volmaakt, dan komt verheven heil.
6. Bovenste negen
Kijk terug op het verleden. Recapituleer de reis. Is alles vervuld. Opperste voorspoed.
b. Verheven heil op de hoogste plaats heeft grote zegen. Opperste voorspoed in de hoogste positie. Men verdient grote gelukwensen.

terug naar de hexagrammen


^