13 - Toeng Zjen - Gemeenschap met mensen; Tong Ren - Streven naar harmonie

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷌  13 - Toeng Zjen - Gemeenschap met mensen ䷌  13 - Tong Ren - Streven naar harmonie
De volgorde Volgorde van de gua
De dingen kunnen niet altijd stagneren. Gebeurtenissen kunnen niet belemmerd blijven.
Daarom is het volgende teken: Gemeenschap met mensen. Na belemmeren volgt derhalve streven naar harmonie.
Vermengde tekens
Gemeenschap met mensen vindt liefde.
Het oordeel Oordeel
Gemeenschap met mensen in de open lucht: welslagen. Streven naar harmonie onder de mensen, voorspoedig en probleemloos.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken. Gunstig om brede rivieren over te steken.
Bevorderlijk is standvastigheid van de edele. Gunstig voor de superieure mens om standvastig en rechtschapen te zijn.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Gemeenschap met mensen. Het weke vindt zijn plaats, Streven naar harmonie. De wijkende verkrijgt de juiste plaats.
vindt het midden en het scheppende is ermee in harmonie: Het is centraal en correspondeert met Qian, die in gang zet.
dat betekent gemeenschap met mensen. Dit is streven naar harmonie.
Gemeenschap met mensen wil zeggen: Gemeenschap met mensen in de open lucht, welslagen. Streven naar harmonie zegt: streven naar harmonie onder de mensen. Voorspoedig en probleemloos.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken. Gunstig om brede rivieren over te steken.
Het scheppende is actief bezig. Orde Het is omdat Qian, die in gang zet, vordert en vooruit gaat.
en klaarheid, verbonden met kracht; centraal, correct en in harmonische relatie: Schittering met kracht, centraal en corresponderend.
dat is de correctheid van de edele. Dat is de correcte manier voor de superieure mens.
Alleen de edele vermag aller wil onder de hemel te verenigen. Alleen de superieure mens is in staat om de wensen van iedereen onder de hemel kenbaar te maken.
Het beeld Commentaar op het beeld
Hemel tezamen met vuur: het beeld van de Gemeenschap met mensen. Hemel met vuur. Een beeld van streven naar harmonie.
Zo deelt de edele de stammen in en onderscheidt hij de dingen. In overeenstemming hiermee deelt de superieure mens de mensen in een rangschikking in,
in overeenstemming met hun natuur en maakt onderscheid tussen de dingen, uitgaande van hun categorieën.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Gemeenschap met mensen in de poort. Geen blaam.
1. Begin negen
Strevend naar harmonie buiten de poort. Zonder blaam.
b. De poort uitgaan om Gemeenschap met mensen tot stand te brengen, De poort uitgaan in een streven naar harmonie.
wie zou daar iets op aan te merken hebben? Wie heeft daar iets op aan te merken?
Zes op de tweede plaats:
a. Gemeenschap met mensen in de clan: beschaming.
2. Tweede zes
Streven naar harmonie binnen een clan. Vernedering.
b. Gemeenschap met mensen in de clan is een weg tot beschaming. Streven naar harmonie binnen een clan. Het is zelfzuchtig en gierig.
Negen op de derde plaats:
a. Verbergt wapens in het struikgewas.
3. Derde negen
Krijgers verborgen in het struikgewas.
Klimt op de hoge heuvel daarvoor. Drie jaar lang verheft hij zich niet. Beklimmen de hoge heuvels. Drie jaren, niet in staat in actie te komen.
b. Verbergt wapens in het struikgewas. Want hij had een harde man als tegenstander. Krijgers verborgen in het struikgewas. De tegenstander is te sterk.
Drie jaar lang verheft hij zich niet. Hoe zou dat ook kunnen? Drie jaren, niet in staat in actie te komen. Wees tevreden met de dingen zoals ze zijn.
Negen op de vierde plaats:
a. Hij klimt op zijn muur, hij kan niet aangrijpen. Heil!
4. Vierde negen
Hoge stadsmuren beklimmen, niet in staat aan te vallen. Voorspoed.
b. Hij klimt op zijn muur. Het is kenmerkend voor de situatie dat hij niets kan beginnen. Hoge muren beklimmen. Niet in staat aan te vallen. Bedwing met zedelijkheid en rechtvaardigheid.
Zijn heil bestaat daarin dat hij in nood geraakt en bijgevolg terugkeert tot de wettige weg. Niet aandringen op aanvallen. Voorspoed. Dankzij het terugkeren naar de waarheid.
Negen op de vijfde plaats:
a. De gemeenschapsleden wenen eerst en klagen, maar later lachen zij.
5. Vijfde negen
Streven naar harmonie, begint met huilen en wenen, eindigt met lachen.
Na grote strijd gelukt het hen elkaar te ontmoeten. De grote menigte slaagt erin bijeen te komen.
b. De aanvang der gemeenschapsleden is centraal en recht. Het begin van streven naar harmonie, recht in harten.
Na grote strijd gelukt het hen elkaar te ontmoeten, dat wil zeggen: zij overwinnen. Na de strijd komen zij bijeen, vieren de overwinning.
Bovenste negen:
a. Gemeenschap met mensen op het veld. Geen berouw.
6. Bovenste negen
Streven naar harmonie op het platteland. Geen berouw.
b. Gemeenschap met mensen op het veld: de wil is nog niet bevredigd. Streven naar harmonie op het platteland. Zijn ambitie is nog niet vervuld.

terug naar de hexagrammen


^