14 Ta Joe - Het bezit van het grote; Da You - Grote oogst

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷍  14 Ta Joe - Het bezit van het grote ䷍  14 Da You - Grote oogst
De volgorde Volgorde van de gua
Wie Gemeenschap met mensen heeft, die zullen de dingen in de schoot vallen. Na het streven naar harmonie onder de mensen, zullen de dingen zeker op u reageren.
Daarom is het volgende teken: Bezit van het grote. Na het streven naar harmonie volgt derhalve grote oogst.
Vermengde tekens
Het bezit van het grote duidt op overvloed.
Het oordeel Oordeel
Het bezit van het grote: Verheven welslagen. Grote oogst. Verheven voorspoedig en probleemloos.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Het bezit van het grote: het weke krijgt de ereplaats in het grote midden De wijkende verkrijgt de erepositie, groots en centraal.
en hogeren en lageren harmoniëren ermee. De hoogste en de laagste reageren.
Dat wordt genoemd: Bezit van het grote. Zo verschijnt de naam van grote oogst.
Zijn karakter is vast en sterk, ordelijk en klaar; is in harmonie met de hemel en gaat mee met de tijd; Haar deugd is stevig en sterk en ook schitterend, corresponderend met de hemel.
daarom staat er: verheven welslagen! Zodoende is er opperste vooruitgang en succes.
Het beeld Commentaar op het beeld
Het vuur hoog aan de hemel: het beeld van het bezit van het grote. Vuur boven de hemel. Een beeld van grote oogst.
Zo beteugelt de edele het boze en bevordert hij het goede, In overeenstemming hiermee, onderdrukt de superieure mens het kwade en stimuleert het goede,
aldus gehoorzamend aan de goede wil van de hemel. draagt de glorieuze deugd van de hemel uit.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Geen betrekking tot het schadelijke, dat is geen blaam.
1. Begin negen
Geen trots, geen schade. Natuurlijk zonder blaam.
Blijft men zich van de moeilijkheid bewust, dan blijft men zonder blaam. Bewust zijn van ontbering: zonder blaam.
b. Als de negen in het begin van het bezit van het grote geen relaties heeft, dan is dat ook schadelijk. Begin negen van grote oogst. Geen trots of schade.
Negen op de tweede plaats:
a. Een grote wagen om te beladen. Men kan gerust iets ondernemen. Geen blaam.
2. Tweede negen
Een grote kar om te laden. Men moet ergens heen. Zonder blaam.
b. Een grote wagen om te beladen. Verzamelen in het midden, dan ontstaat geen schade. Een grote kar om te laden. In het midden opslaan. Zonder verzuim.
Negen op de derde plaats:
a. Een vorst stelt het ter beschikking van de zoon des hemels. Een klein mens kan dat niet.
3. Derde negen
De prins biedt geschenken aan aan de zoon des hemels. Bekrompen lieden kunnen dit niet.
b. Een vorst stelt het ter beschikking van de zoon des hemels. Een klein mens benadeelt zichzelf. De prins biedt geschenken aan aan de zoon des hemels. Als bekrompen mensen zich daarmee bezig houden, leidt dat tot rampen.
Negen op de vierde plaats:
a. Hij maakt onderscheid tussen zich en zijn naaste. Geen blaam.
4. Vierde negen
Niet opgeblazen, zonder blaam.
b. Hij maakt onderscheid tussen zich en zijn naaste. Geen blaam. Hij heeft een klaar onderscheidingsvermogen en is verstandig. Niet opgeblazen, zonder blaam.
Hij is schrander, oordeelkundig en duidelijk.
Zes op de vijfde plaats:
a. Wiens waarheid minzaam is en toch waardig, die heeft heil.
5. Vijfde zes
Oprechte en eerlijke communicatie doet waardigheid naar buiten schijnen. Voorspoed.
b. Wiens waarheid minzaam is. Door zijn betrouwbaarheid wekt hij de wil van anderen op. Oprechte en eerlijke communicatie doet de wil van anderen ontbranden.
Het heil van de waardigheid komt voort uit de omstandigheid, dat hij zich eenvoudig en gemakkelijk beweegt. De voorspoed van haar waardigheid komt voort uit haar natuur. Het ontstaat gemakkelijk en spontaan.
Bovenste negen:
a. Vanuit de hemel wordt hij gezegend. Heil!
Niets, wat niet bevorderlijk is.
6. Bovenste negen
Vanuit de hemel komt zegen. Voorspoed.
Niets is ongunstig.
b. De plaats op de top van het bezit van het grote betekent heil. Dat komt doordat zij door de hemel wordt gezegend. Grote oogst, voorspoed aan de top. Zegen daalt neer uit de hemel.

terug naar de hexagrammen


^