16 Ju - De geestdrift; Yu - Vreugde

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷏  16 Ju - De geestdrift ䷏  16 Yu - Vreugde
De volgorde Volgorde van de gua
Als men iets groots bezit en bescheiden is, zal er geestdrift ontstaan. Wanneer men na een goede oogst toch nederig blijft, zal er grote vreugde ontstaan.
Daarom is het volgende teken: de geestdrift. Na nederigheid volgt derhalve vreugde.
Vermengde tekens
Geestdrift leidt tot traagheid.
Bijgevoegde oordelen
De heroën voerden dubbele poorten en nachtwakers met kleppers in om rovers te trotseren.
Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het hexagram de geestdrift.
Het oordeel Oordeel
De geestdrift. Bevorderlijk is het helpers aan te stellen Vreugde. Gunstig om leenheren aan te stellen.
en legers te laten oprukken. En de menigte in beweging te brengen.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Geestdrift. Het vaste vindt overeenstemming en zijn wil geschiedt. Vreugde. De stevige krijgt een antwoord. Zijn wens is vervuld.
Overgave aan de beweging: dat is geestdrift. Handelen op het goede moment en naar voren bewegen, dit is vreugde.
Daar de geestdrift overgave aan de beweging betoont, staan hemel en aarde hem ter zijde. Vreugde. Handelen op het goede moment en naar voren bewegen, het is de weg van hemel en aarde volgen.
Reden te meer om helpers aan te stellen en legers te laten oprukken. Hoeveel te meer zal het zo zijn bij het aanstellen van leenheren en het in beweging brengen van de menigte?
Hemel en aarde bewegen zich in overgave, daarom overschrijden zon en maan hun baan niet en de vier jaargetijden raken niet in de war. Hemel en aarde bewegen zich op het goede moment, daarom wijken zon en maan niet af van hun loop en vergissen de vier seizoenen zich niet.
De man die uit roeping handelt, beweegt zich in overgave; De heilige mens beweegt op het goede moment en in de goede situatie.
dan worden boeten en straffen rechtvaardig en het volk gehoorzaamt. Zodoende worden straffen en boetes rechtvaardig en zijn mensen werkelijk overtuigd.
Groot voorwaar is de zin van de tijd van de geestdrift. Groots voorwaar zijn de tijd en betekenis van vreugde!
Het beeld Commentaar op het beeld
De donder komt uit de aarde opklinken: het beeld van de geestdrift. Donder komt uit de aarde, oprijzend en beroerend: een beeld van vreugde.
Zo maakten de oude koningen muziek om de verdiensten te eren; In overeenstemming hiermee componeerde de oude koning muziek om deugd en verdienste te eren.
ze wijden haar als een heerlijke offerande aan de hoogste God terwijl zij hun voorvaderen daarbij uitnodigden. Met vurige geestdrift offerde hij hem aan God en deelde hij hem met zijn voorvaderen.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Geestdrift die zich uit, brengt onheil.
1. Begin zes
Vreugde uitschreeuwen: tegenspoed.
b. De zes in het begin uit haar geestdrift; Vreugde uitschreeuwen,
dat brengt het onheil, dat de wil belemmerd wordt. men zal aan zijn einde komen.
Zes op de tweede plaats:
a. Vast als een steen. Geen hele dag.
2. Tweede zes
Stevig als een rots, niet slechts een enkele dag.
Standvastigheid brengt heil omdat hij centraal en correct is. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
b. Geen hele dag. Standvastigheid brengt heil, omdat hij centraal en correct is. Niet slechts een enkele dag. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed. Hij is centraal en correct.
Zes op de derde plaats:
a. Naar boven blikkende geestdrift schept berouw. Dralen brengt berouw.
3. Derde zes
Naar boven staren, wentelen in vreugde: berouw. Uitstellen: opnieuw berouw.
b. Naar boven blikkende geestdrift schept berouw, omdat de plaats niet de passende is. Naar boven staren, wentelen in vreugde: berouw. De plaats is niet geschikt.
Negen op de vierde plaats:
a. De oorsprong van de geestdrift. Hij bereikt iets groots.
4. Vierde negen
Oorzaak van vreugde, grote verzameling gekregen.
Twijfel niet.
De vrienden scharen zich om je heen als in een haarspang.
Wees niet wantrouwend.
Verzamel vrienden om u heen, zoals een haarspeld haar bijeen houdt.
b. De oorsprong van de geestdrift. Hij bereikt iets groots. Oorzaak van vreugde, grote verzameling gekregen.
Zijn wil geschiedt in het grote. Uw wil is doortastend genoeg om grote doelen te bereiken.
Zes op de vijfde plaats:
a. Aanhoudend ziek en sterft toch altijd niet.
5. Vijfde zes
Wees standvastig en rechtschapen. Zelfs ziek, blijf volharden. Zal niet sterven.
b. De aanhoudende ziekte van de zes op de vijfde plaats komt daardoor, dat zij op een harde rust. Wees standvastig en rechtschapen, zelfs als u ziek bent. Rustend op een vaste lijn.
Dat zij toch altijd nog niet sterft, komt doordat zij zich in het midden bevindt. Steeds volhardend, zal niet sterven. De middelste weg weert de dood af.
Bovenste zes:
a. Verblinde geestdrift.
Maar als men na de voltooiing tot verandering komt, dan is dat geen blaam.
6. Bovenste zes
Donkere vreugde.
Verander: zonder blaam.
b. Verblinde geestdrift op een hoge plaats: Donkere vreugde bereikt de top.
hoe zou dat kunnen duren? Hoe zou het lang kunnen duren.

terug naar de hexagrammen


^