18 Koe - Het werk aan het bedorvene; Gu - Verhelpen

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷑  18 Koe - Het werk aan het bedorvene ䷑  18 Gu - Verhelpen
De volgorde Volgorde van de gua
Als men anderen met graagte volgt, zullen er wel zaken te regelen zijn. Wanneer men anderen met plezier en verrukking volgt, zal er zeker iets gebeuren.
Daarom is het volgende teken: werk aan het bedorvene. Verhelpen komt derhalve achter volgen.
Het werk aan het bedorvene wil zeggen: bezig zijn, handelen.
Vermengde tekens
Werk aan het bedorvene. Daarna komt er orde.
Het oordeel Oordeel
Het werk aan het bedorvene heeft verheven welslagen. Verhelpen. Verheven voorspoedig en probleemloos.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken. Gunstig om brede rivieren over te steken.
Voor het beginpunt drie dagen, na het beginpunt drie dagen. Alvorens te beginnen, drie dagen, na het begin, drie dagen.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Het werk aan het bedorvene: het vaste is boven en het weke beneden, zachtmoedig en stilstaand: het bedorvene. Verhelpen. De vaste staat boven en de wijkende beneden. Goedaardig en stilstaand, dat is verhelpen.
Het werk aan het bedorvene heeft verheven welslagen en de wereld komt in orde. Verhelpen. Verheven voorspoedig en probleemloos. De wereld zal in goede orde worden gereguleerd.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken. Gunstig om brede rivieren over te steken.
Bij het heengaan zal men zaken kunnen doen. Het is tijd om naar voren te gaan en iets te doen.
Voor het beginpunt drie dagen, na het beginpunt drie dagen. Alvorens te beginnen, drie dagen. Na het begin, drie dagen.
Dat op elk einde een nieuw begin volgt, dat is de loop des hemels. Het geeft aan dat elk einde op een nieuw begin volgt. Dat is de koers van de hemel.
Het beeld Commentaar op het beeld
Aan de voet van de berg waait de wind: het beeld van het bederf. De wind waait aan de voet van de berg. Een beeld van verrotten en herstellen.
Zo wekt de edele de mensen op en sterkt hij hun geest. In overeenstemming hiermee mobiliseert de superieure mens de mensen en voedt hun deugd.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. In orde brengen wat door de vader is bedorven.
1. Begin zes
Remedie voor de vader is een zoon.
Als er een zoon is, blijft op de overleden vader geen smet rusten. De overleden vader: zonder blaam.
Gevaar. Tenslotte heil. Tegenslag eindigt in voorspoed.
b. In orde brengen wat door de vader is bedorven. Verhelpen voor de vader.
In zijn gedachten ontvangt hij zijn gestorven vader. Hij slaagt volgens de wil van de vader.
Negen op de tweede plaats:
a. In orde brengen wat door de moeder is bedorven.
2. Tweede negen.
Remedie voor de moeder.
Men mag niet te standvastig zijn. Niet geschikt om standvastig te zijn.
b. In orde brengen wat door de moeder is bedorven. Verhelpen voor de moeder.
Hij vindt de middenweg. Hij vindt de middelste weg.
Negen op de derde plaats:
a. In orde brengen wat door de vader is bedorven. Een weinig berouw zal er wel zijn.
3. Derde negen
Remedie voor de vader.
Er is licht berouw.
Geen grote blaam. Geen grote blaam.
b. In orde brengen wat door de vader is bedorven. Verhelpen voor de vader.
Dat is per slot van rekening geen fout. Op het laatst zonder blaam.
Zes op de vierde plaats:
a. Dulden wat door de vader is bedorven.
4. Vierde zes
Met gemak, remedie voor de vader.
Zo voortgaande ondervindt men beschaming. Naar voren gaan, vernedering verschijnt.
b. Dulden wat door de vader is bedorven. Met gemak, remedie voor de vader.
Hij gaat uit, maar vindt nog niets. Naar voren gaan, hij zal niet slagen.
Zes op de vijfde plaats:
a. In orde brengen wat door de vader is bedorven. Men vindt waardering.
5. Vijfde zes
Remedie voor de vader.
Verkrijgt een goede reputatie.
b. In orde brengen wat door de vader is bedorven. Men vindt waardering. Hij ontvangt hem in deugd. Verhelpen voor de vader. Verkrijgt een goede reputatie. Hij slaagt en geeft blijk van deugd.
Bovenste negen:
a. Hij dient geen koningen en vorsten;
6. Bovenste negen
Koningen en heren niet dienen,
hij stelt zich hogere doeleinden. Zet zijn eigen bezigheden op een hoger plan.
b. Hij dient geen koningen en vorsten. Door koningen en heren niet te dienen,
Aan zulk een gezindheid kan men een voorbeeld nemen. bekommert hij zich om zijn voorname geest.

terug naar de hexagrammen


^