21 Sje he - Het doorbijten; Shi he - Verwijderen

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷔  21 Sje he - Het doorbijten ䷔  21 Shi he - Verwijderen
De volgorde Volgorde van de gua
Als er iets is, wat men beschouwen kan, is er ook iets, wat vereniging tot stand brengt. Wanneer dingen zorgvuldig aandacht waard zijn, zullen de mensen bijeenkomen.
Daarom is het volgende teken: het doorbijten. Doorbijten betekent vereniging. Na gadeslaan volgt derhalve bijeenkomen.
Vermengde tekens
Het doorbijten betekent opteren.
Bijgevoegde oordelen
Toen de zon in de middag stond, hield de goddelijke Landman een markt.
Hij liet de mensen op aarde naderbij komen en verzamelde de waren op aarde. Zij ruilden die wederkerig, vervolgens keerden zij terug en alles kwam op zijn plaats.
Dat zal hij ontleend hebben aan het teken: het doorbijten.
Het oordeel Oordeel
Het doorbijten heeft welslagen. Verwijderen. Voorspoedig en probleemloos.
Het is bevorderlijk het gerecht voortgang te doen hebben. Gunstig om gerechtigheid uit te voeren.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Tussen de mondhoeken zit iets.
Dat heet het doorbijten.
Er zit iets in de mond.
Het heet verwijderen.
Het doorbijten, en wel met welslagen.
Want vast en week zijn niet hetzelfde.
Door te verwijderen, komen voorspoed en probleemloosheid. De vaste en de wijkende zijn gelijk verdeeld.
Beweging en klaarheid,
donder en bliksem zijn verenigd en vormen lijnen.
De beweging en de helderheid zijn duidelijk aanwezig. Donder en bliksem zijn verenigd en tonen hun schittering.
Het weke krijgt de ereplaats en gaat naar boven. De wijkende staat op de centrale plaats en reageert vanuit zijn hoge positie.
Hoewel het niet de passende plaats is, is het bevorderlijk het gerecht voortgang te doen hebben. Hoewel de plaats niet geschikt is, is het toch gunstig om recht te spreken.
Het beeld Commentaar op het beeld
Donder en bliksem: het beeld van het doorbijten. Donder en bliksem. Een beeld van verwijderen.
Zo consolideerden de vroegere koningen de wetten door duidelijk omschreven straffen. In overeenstemming hiermee lichtte de oude koning de straffen toe en versterkte hij de wet.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Steekt met de voeten in het blok, zodat de tenen verdwijnen. Geen blaam.
1. Begin negen
Voeten in een blok. Tenen doen pijn.
Zonder blaam.
b. Steekt met de voeten in het blok, zodat de tenen verdwijnen. Geen blaam. Hij kan niet lopen. Voeten in een blok. Tenen doen pijn. Men is niet in staat verder te lopen.
Zes op de tweede plaats:
a. Bijt door week vlees, zodat de neus verdwijnt. Geen blaam.
2. Tweede zes
In mals vlees bijten. Neus begraven. Zonder blaam.
b. Bijt door week vlees, zodat de neus verdwijnt. Hij rust op een harde lijn. In mals vlees bijten. Neus begraven.
De wijkende rust op de vaste.
Zes op de derde plaats:
a. Bijt op oud, gedroogd vlees en stoot op iets giftigs. Geringe beschaming. Geen blaam.
3. Derde zes
Op gerookt vlees bijten. Treft een dik stuk.
Lichte vernedering. Zonder blaam.
b. Stoot op iets giftigs. De plaats is niet de passende. Een dik stuk treffen. De positie is niet toepasselijk.
Negen op de vierde plaats:
a. Bijt op gedroogd, kraakbenig vlees, krijgt metalen pijlen.
4. Vierde negen
In droog, benig vlees bijten. Ontvangt metalen pijlen.
Bevorderlijk is het zich de moeilijkheden bewust te blijven en standvastig te zijn. Heil! Gunstig om hard te werken. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
b. Bevorderlijk is het zich de moeilijkheden bewust te blijven en standvastig te zijn. Heil! Gunstig om hard te werken. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
Hij geeft nog geen licht. Zijn helderheid is nog niet genoeg getoond.
Zes op de vijfde plaats:
a. Bijt op gedroogd spiervlees, krijgt geel goud.
5. Vijfde zes
Op gedroogd vlees bijten. Ontvangt geel goud.
Standvastig zich bewust zijn van het gevaar. Geen blaam! Standvastig zijn: tegenslag. Zonder blaam.
b. Standvastig zich bewust zijn van het gevaar. Geen blaam! Standvastig zijn: tegenslag. Zonder blaam.
Hij heeft het passende gevonden. Door juist te handelen.
Bovenste negen:
a. Steekt met de hals in de houten kraag, zodat de oren verdwijnen. Onheil!
6. Bovenste negen
Een schandbord dragen. Oren verdwijnen.
Tegenspoed.
b. Steekt met de hals in de houten kraag, zodat de oren verdwijnen. Hij hoort niet duidelijk. Een schandbord dragen. Oren verdwijnen.
Eerlijk advies: potten op de oren.

terug naar de hexagrammen


^