22 Pi - De schoonheid; Bi - Verfraaiing

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷕  22 Pi - De schoonheid ䷕  22 Bi - Verfraaiing
De volgorde Volgorde van de gua
De dingen mogen niet zondermeer, zonder enige consideratie, verenigen; Dingen kunnen niet abrupt worden uitgeroeid of verenigd.
daarom is het volgende teken: de schoonheid. Na verwijderen volgt derhalve verfraaiing.
Schoonheid is zoveel als sieraad.
Vermengde tekens
Schoonheid beduidt natuurlijke kleur.
Het oordeel Oordeel
Schoonheid heeft welslagen. Verfraaien. Voorspoedig en probleemloos.
In het klein is het bevorderlijk iets te ondernemen. Enigszins gunstig. Men kan ergens naar toe.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Schoonheid heeft welslagen. Verfraaiing. Voorspoedig en probleemloos.
Het weke komt en vormt het vaste, daarom: welslagen. De wijkende dalen af en verfraaien de vaste. Derhalve is er voorspoed en probleemloosheid.
Een losgeraakte vaste stijgt omhoog en vormt het weke, daarom: In het klein is het bevorderlijk iets te ondernemen. De vaste stijgen op en verfraaien de wijkende. Derhalve, een kleine gunst; men kan ergens naar toe.
Dat is de vorm des hemels. Dat is de verfraaiing van de hemel.
Welgevormd, klaar en rustig: dat is de vorm der mensen. De helderheid helpt mensen te handelen.
Als men de vorm des hemels beschouwt, kan men de verandering der tijden eruit aflezen. Wie de verfraaiing van de hemel beschouwt, kan de verandering van de vier seizoenen zien.
In overeenkomst met de juiste tijd en de juiste situatie. Dit is de verfraaiing van de mensheid.
Als men de vormen der mensen beschouwt, kan men de wereld vorm geven. Wie de verfraaiing van de mensheid beschouwt, kan iedereen onder de hemel opvoeden en transformeren.
Het beeld Commentaar op het beeld
Beneden aan de berg is het vuur: het beeld van de Schoonheid. Vuur schijnt aan de voet van de berg. Een beeld van prachtig verfraaien.
Zo gaat de edele te werk bij de opheldering van de lopende zaken. In overeenstemming hiermee maakt de superieure mens regeringszaken duidelijk.
Maar hij waagt het niet op deze wijze grote strijdvragen te beslissen. Maar durft hij niet lichtzinnig te vonnissen.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Maakt zijn tenen bekoorlijk, verlaat het rijtuig en gaat te voet.
1. Begin negen
De tenen verfraaien, stapt uit het rijtuig en loopt.
b. Hij verlaat het rijtuig en gaat te voet. Stapt uit het rijtuig en loopt.
Want de plicht brengt mee dat hij niet mag rijden. Het is overeenkomstig zijn positie dat hij niet mag rijden.
Zes op de tweede plaats:
a. Maakt zijn kinbaard bekoorlijk.
2. Tweede zes
De baard verfraaien.
b. Maakt zijn kinbaard bekoorlijk, De baard verfraaien.
dat wil zeggen hij stijgt omhoog met de hogere. Hij moet handelen met die erboven.
Negen op de derde plaats:
a. Bekoorlijk en vochtig. Duurzame standvastigheid brengt heil.
3. Derde negen
Verfraaien en bevochtigen. Volhardend standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
b. Het heil van de duurzame standvastigheid Voorspoed door volhardend standvastig en rechtschapen te zijn.
kan uiteindelijk niet worden beschaamd. Tot aan het einde zal niemand hem beledigen.
Zes op de vierde plaats:
a. Bekoorlijkheid of eenvoud? Een wit paard komt als gevlogen.
4. Vierde zes
Eenvoudig verfraaien. Als zuiver wit, zoals een gevleugeld wit paard in achtervolging.
Geen rover is hij, hij wil een aanzoek doen op de juiste tijd. Geen rover, een vrijer.
b. De zes op de vierde plaats is, overeenkomstig haar plaats, in twijfel. Vierde zes geeft grond tot twijfel.
Geen rover is hij, hij wil een aanzoek doen op de juiste tijd. Geen rover, een vrijer.
Ten slotte blijft men vrij van blaam. Uiteindelijk zonder blaam.
Zes op de vijfde plaats:
a. Bekoorlijkheid op heuvels en tuinen. Het zijden bundeltje is armelijk en klein.
5. Vijfde zes
Heuvels en tuinen verfraaien. Een rol zijde presenteren, weinig, weinig.
Beschaming, doch ten slotte heil. Vernedering eindigt in voorspoed.
b. Het heil van de zes op de vijfde plaats biedt vreugde. Voorspoed van de vijfde zes. Er is vreugde.
Bovenste negen:
a. Eenvoudige bekoorlijkheid. Geen blaam.
Bovenste negen
Verfraaien met zuiver wit. Zonder blaam.
b. Eenvoudige bekoorlijkheid. Geen blaam. De bovenste krijgt wat hij wil. Verfraaien met zuiver wit. Zonder blaam. Hij vervult zijn wens.

terug naar de hexagrammen


^