24 Foe - De terugkeer; Fu - Terugkeren

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷗  24 Foe - De terugkeer ䷗  24 Fu - Terugkeren
De volgorde Volgorde van de gua
De dingen kunnen niet voorgoed vernietigd blijven. Dingen kunnen niet voorbij hun uiterste gaan.
Als het bovenste volkomen versplinterd is, komt het beneden terug. Wanneer zij de grens bereiken, keren ze terug naar hun oorsprong.
Daarom is het volgende teken: de terugkeer. Na vervallen volgt derhalve terugkeren.
Vermengde tekens
Terugkeer beduidt terugkomen.
Bijgevoegde oordelen
Het hexagram terugkeer is de stam van het karakter.
De terugkeer is klein en toch onderscheiden van de uiterlijke dingen.
De terugkeer dient tot zelfkennis.
Het oordeel Oordeel
De terugkeer. Welslagen. Terugkeren. Voorspoedig en probleemloos.
Feilloos ingaan en uitgaan. Naar buiten gaan en binnenkomen.
Vrienden komen zonder blaam. Vrienden arriveren. Zonder blaam.
Her en der gaat de weg. Op de zevende dag komt de terugkeer. De Dao van vervallen en terugkeren, over zeven dagen komt de terugkeer.
Het is bevorderlijk een plaats te hebben waar men heen kan gaan. Gunstig om ergens naar toe te gaan.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Terugkeer heeft welslagen. Terugkeren is voorspoedig en probleemloos.
Het vaste keert terug. Het vaste keert terug.
Beweging en werking door overgave. Daarom is uitgaan en ingaan feilloos. En zo, naar buiten gaand en binnenkomend, is er geen schade.
Vrienden komen zonder blaam. Vrienden arriveren. Er is geen blaam.
Heen en terug gaat de weg. Vervallen en terugkeren. In overeenkomst met de Dao van opkomst en ondergang.
Op de zevende dag komt de terugkeer. Over zeven dagen komt de terugkeer.
Dat is de gang van de hemel. Dat is het Dao van de hemel.
Het vaste is aan het groeien. De vaste groeit en strekt zich uit.
In het teken terugkeer ziet men de zin van hemel en aarde. In deze gua, Fu, kijkt men in het hart van hemel en aarde.
Het beeld Commentaar op het beeld
De donder binnen in de aarde: het beeld van het keerpunt. Donder onder aarde. Een beeld van terugkeren.
Zo sloten de oude koningen de passen tijdens de zonnewende. In overeenstemming hiermee, sloot de oude koning de poorten der passen op de winterzonnewende.
Handelaren en vreemdelingen reisden niet Reizende kooplui reisden niet,
en de heerser bereisde niet de provincies. evenmin inspecteerde de koning zijn staten.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Terugkeer van geringe afstand.
1. Begin negen
Niet te ver gaan, terugkeren.
Berouw is onnodig.
Groot heil.
Geen rampspoed, geen berouw.
Opperste voorspoed.
b. Terugkeer van geringe afstand. Terugkeren zonder te ver te gaan.
Zo versterkt men zijn karakter. Men koestert de eigen deugd.
Zes op de tweede plaats:
a. Rustige terugkeer. Heil!
2. Tweede zes
Prachtig terugkeren. Voorspoed.
b. Het heil van de rustige terugkeer De voorspoed van prachtig terugkeren.
berust op de onderwerping aan een goed mens. Ondergeschikt aan de goedaardige.
Zes op de derde plaats:
a. Veelvuldige terugkeer. Gevaar.
Geen blaam.
3. Derde zes
Herhaaldelijk terugkeren. Tegenslag.
Zonder blaam.
b. Het gevaar van de veelvuldige terugkeer De tegenslag van herhaaldelijk terugkeren.
is in zijn eigenlijke betekenis bevrijding van blaam. Toepasselijk om verschoond te worden van blaam.
Zes op de vierde plaats:
a. Temidden van anderen wandelend,
4. Vierde zes
Lopend op het middelste pad.
keert men alleen terug. Eenzaam terugkeren.
b. Temidden van anderen wandelend, Lopend op het middelste pad.
keert men alleen terug en volgt aldus de rechte weg. Eenzaam terugkeren. De juiste weg volgen.
Zes op de vijfde plaats:
a. Grootmoedige terugkeer. Geen berouw.
5. Vijfde zes
Oprecht terugkeren. Geen berouw.
b. Grootmoedige terugkeer. Geen berouw. Oprecht terugkeren.
Centraal zijnde, vermag hij zichzelf te onderzoeken. Hij is centraal en in staat zichzelf te onderzoeken.
Bovenste zes:
a. Gemiste terugkeer. Onheil.
Bovenste zes
Verward terugkeren. Tegenspoed.
Ongeluk van buiten en van binnen. Er is rampspoed en narigheid.
Als men zo legers laat oprukken, zal men tenslotte een grote nederlaag lijden, Zich bezighouden met het mobiliseren van de menigte, op het einde: een grote nederlaag.
wat voor de heer van het land rampspoedig is. Voor de heer van de staat, tegenspoed.
Tien jaar lang is men niet meer tot een aanval in staat. Tien jaren: niet in staat iets te ondernemen.
b. Het onheil van de gemiste terugkeer ligt daarin, De tegenspoed van verward terugkeren.
dat men tegen de weg van de edele ingaat. Tegen de weg van de heerser in.

terug naar de hexagrammen


^