25 Woe Wang - De onschuld (Het onverwachte); Wu Wang - Zonder valsheid

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷘  25 Woe Wang - De onschuld (Het onverwachte) ䷘  25 Wu Wang - Zonder valsheid
De volgorde Volgorde van de gua
Door omkeer Wanneer het keerpunt terugkeert,
wordt men vrij van schuld. is er geen leugenachtigheid of onoprechtheid.
Daarom is het volgende teken: de onschuld. Na terugkeren volgt derhalve zonder valsheid.
Vermengde tekens
Het onverwachte beduidt ongeluk van buitenaf.
Het oordeel Oordeel
De onschuld. Verheven welslagen. Zonder valsheid. Verheven voorspoed en probleemloos.
Bevorderlijk is standvastigheid. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
Als iemand niet is zoals hij behoorde te zijn, dan heeft hij ongeluk Als men geen eerlijke bedoelingen heeft, ontstaat narigheid.
en is het voor hem niet bevorderlijk, wat dan ook te ondernemen. Ongunstig om ergens naar toe te gaan.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De onschuld. Het vaste komt van buiten en wordt heer van binnen. Zonder valsheid. De vaste komt uit de buitenste en wordt de heer van de binnenste.
Beweging en kracht. Het vaste is in het midden en vindt overeenstemming. Beweging met kracht. De vaste staat op de centrale positie en krijgt respons.
Groot welslagen door correctheid; dat is de wil van de hemel. Grote voorspoed en probleemloosheid vanwege zijn correctheid. Dat is de wil van de hemel.
Als iemand niet is zoals hij behoorde te zijn, dan heeft hij ongeluk Als men geen eerlijke bedoelingen heeft, zal men gaan dwalen.
en is het voor hem niet bevorderlijk, wat dan ook te ondernemen. Het is ongunstig om ergens naar toe te gaan.
Als de onschuld weg is, waar wil men dan heengaan? Wanneer eerlijkheid verdwenen is, waarheen kan men dan gaan?
Als de wil des hemels iemand niet beschermt, kan men dan iets beginnen? Wanneer de wil van de hemel geen bescherming biedt, hoe kan men dan iets bereiken?
Het beeld Commentaar op het beeld
Onder de hemel rolt de donder: Onder de hemel rolt de donder.
alle dingen krijgen de natuurlijke staat van de onschuld. Een beeld van alle wezens die worden begeleid door eerlijkheid.
Zo verzorgden en voedden de oude koningen, rijk aan deugd, In overeenstemming hiermee verrijkt de oude koning zijn deugd
in harmonie met de tijd, alle wezens. op het juiste moment en voedt hij de ontelbare wezens.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Onschuldige levenswandel brengt heil!
1. Begin negen
Zonder valsheid. Naar voren gaan: voorspoed.
b. Onschuldige levenswandel bereikt wat hij wil. Naar voren gaan zonder leugen. Zijn wens zal worden vervuld.
Zes op de tweede plaats:
a. Als men bij het ploegen niet aan het oogsten denkt
2. Tweede zes
Niet rekenen op de oogst terwijl men ploegt.
en bij het rooien niet aan het gebruik van het veld, Noch op de opbrengst terwijl men werkt.
dan is het bevorderlijk iets te ondernemen. Dan, gunstig om ergens naar toe te gaan.
b. Niet ploegen om te oogsten, Niet rekenen op de oogst terwijl men ploegt.
dat wil zeggen, men zoekt geen rijkdom. Men streeft niet naar rijkdom.
Zes op de derde plaats:
a. Onverdiend ongeluk.
3. Derde zes
Een ramp voor geen valsheid,
De koe, die door iemand getuierd was, alsof een vastgebonden koe
is winst voor de zwerver, voor de burger verlies. door een voorbijganger wordt meegenomen.
b. Als de zwerver de koe in bezit krijgt, Winst voor de voorbijganger,
is dat verlies voor de burger. verlies voor de dorpeling.
Negen op de vierde plaats:
a. Wie standvastig vermag te blijven, zal geen blaam oplopen.
4. Vierde negen
Toepasselijk om standvastig en rechtschapen te zijn. Zonder blaam.
b. Wie standvastig vermag te blijven, zal geen blaam oplopen, Toepasselijk om standvastig en rechtschapen te zijn. Zonder blaam.
want hij bezit vast en stevig. Hij is in staat om stevig vast te houden aan zijn aard.
Negen op de vijfde plaats:
a. Gebruik geen artsenij bij onverdiende ziekte.
5. Vijfde negen
Een ziekte voor geen valsheid. Geen medicijn.
Het zal vanzelf weer goedkomen. Een vreugdevolle gebeurtenis.
b. Onbekende artsenij moet men niet proberen. Medicijn voor geen valsheid. Men zou niet moeten proberen.
Bovenste negen:
a. Onoverlegd handelen brengt ongeluk. Niets is bevorderlijk.
Bovenste negen
Zonder valsheid. Onderneem actie: er is narigheid. Niets is gunstig.
b. Onoverlegd handelen brengt het kwaad van de radeloosheid met zich mee. Actie zonder valsheid. Tegenspoed doordat hij doodloopt.

terug naar de hexagrammen


^