26 Ta Tsjoe - De temmende kracht van het grote; Da xu - Grote verzameling

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷙  26 Ta Tsjoe - De temmende kracht van het grote ䷙  26 Da xu - Grote verzameling
De volgorde Volgorde van de gua
Als er onschuld is, kan men temmen. Waar eerlijkheid aanwezig is, is verzameling mogelijk.
Daarom is het volgende teken: de temmende kracht van het grote. Na zonder valsheid volgt derhalve grote verzameling.
Vermengde tekens
De temmende kracht van het grote berust op de tijd.
Het oordeel Oordeel
De temmende kracht van het grote. Bevorderlijk is standvastigheid. Grote verzameling. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
Niet thuis eten brengt heil. Eet niet thuis. Voorspoed.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken. Gunstig om brede rivieren over te steken.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De temmende kracht van het grote. Grote verzameling.
Vastheid en kracht. Echtheid en waarheid.
Glans en licht.
Sterke stevigheid, krachtige oprechtheid
en stralen licht.
Dagelijks vernieuwt hij zijn deugd. Hij vernieuwt zijn deugd dagelijks.
De vaste stijgt omhoog en hij eert de waardige. De vaste stijgt op en eert de deugdzame.
Hij vermag de kracht rustig te houden, dat is grote correctheid. Hij is in staat om zijn kracht stil te houden. Dit is groots en correct.
Niet thuis eten brengt heil, omdat de waardigen gevoed worden. Eet niet thuis. Voorspoed. Deugdzame mensen worden gevoed.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken, Gunstig om brede rivieren over te steken.
daar men overeenstemming vindt in de hemel. Hij reageert op de hemel.
Het beeld Commentaar op het beeld
De hemel temidden van de berg: het beeld van de temmende kracht van het grote. Hemel tussen bergen. Een beeld van grote verzameling.
Zo leert de edele vele woorden uit vroeger tijd In overeenstemming hiermee heeft de superieure mens een brede kennis
en daden uit het verleden kennen, en herinnert zich de woorden en daden uit het verleden,
om daardoor zijn karakter te stalen. om daarmee zijn deugd te verzamelen.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Er dreigt gevaar. Het is bevorderlijk zich afzijdig te houden.
1. Begin negen
Er is tegenslag. Gunstig om niet verder naar voren te gaan.
b. Er dreigt gevaar. Het is bevorderlijk zich afzijdig te houden, Er is tegenslag. Gunstig om niet verder naar voren te gaan.
dan stelt men zich niet aan gevaar bloot. Men stelt zichzelf niet bloot aan rampspoed.
Negen op de tweede plaats:
a. Van de wagen worden de aslagers afgenomen.
2. Tweede negen
Een borgpen van een karrewiel laat los.
b. Van de wagen worden de aslagers afgenomen. Een borgpen van een karrewiel laat los.
In het midden is er geen blaam. Hij staat op de centrale positie; geen wandaad.
Negen op de derde plaats:
a. Een goed paard, dat anderen volgt.
3. Derde negen
Een goed paard jaagt.
Bevorderlijk is bewustzijn van het gevaar en standvastigheid. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn tijdens ontberingen.
Oefen je dagelijks in wagenmennen en verdediging met wapens. Beoefen wagenmennen en verdediging dagelijks.
Het is bevorderlijk waar men heen kan gaan. Gunstig om ergens naar toe te gaan.
b. Het is bevorderlijk een plaats te hebben, waar men heen kan gaan. Gunstig om ergens naar toe te gaan.
De bovenste stemt in het willen overeen. Hij komt overeen met de wil van de allerhoogste.
Zes op de vierde plaats:
a. De schutplank van een jonge stier. Groot heil.
4. Vierde zes
De horens van een jonge stier met een plank erop. Opperste voorspoed.
b. Het grote heil van de zes op de vierde plaats De opperste voorspoed van de vierde zes.
bestaat daarin, dat ze vreugde heeft. Er is reden tot vreugde.
Zes op de vijfde plaats:
a. De tand van een gecastreerd everzwijn. Heil.
5. Vijfde zes
De stoottanden van een gecastreerd zwijn. Voorspoed
b. Het heil van de zes op de vijfde plaats bestaat daarin, dat zij zegen heeft. De voorspoed van de vijfde zes. Er is reden tot felicitatie.
Bovenste negen:
a. Men vindt de weg naar de hemel. Welslagen.
6. Bovenste negen
Hoe onbelemmerd is de loop van de hemel! Voorspoedig en probleemloos.
b. Men vindt de weg naar de hemel: de waarheid werkt in het grote. Hoe onbelemmerd is de loop van de hemel! De weg ligt wagenwijd open voor vooruitgang.

terug naar de hexagrammen


^