27 I - De mondhoeken (De voeding); Yi - Voeding

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷚  27 I - De mondhoeken (De voeding) ䷚  27 Yi - Voeding
De volgorde Volgorde van de gua
Als de dingen vastgehouden worden, is er sprake van voeding. Wanneer er een rijke verzameling is aangelegd, wordt voeding verkrijgbaar.
Daarom is het volgende teken: de mondhoeken. Na grote verzameling volgt derhalve voeding.
De mondkoeken betekent: voeding.
Vermengde tekens
Mondhoeken betekent voeding van de juiste persoon.
Het oordeel Oordeel
De mondhoeken. Standvastigheid brengt heil. Voeding. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
Zie naar het voedsel en de dingen waarmee iemand zijn mond tracht te vullen. Let op uw voeding; schenk aandacht aan wat er in uw mond zit.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De mondhoeken. Standvastigheid brengt heil. Voeding. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
Als men het juiste voedt, brengt dat heil. Wanneer de voeding goed is, volgt voorspoed.
Zie naar het voedsel, dat wil zeggen, merk op, wat iemand voedt. Let op hoe u anderen voedt; het is letten op waar u voeding aan geeft.
Waarmee hij zelf zijn mond tracht te vullen, Aandacht schenken aan wat er in uw mond zit.
d.w.z. merk op, waarmee iemand zichzelf voedt. Is aandacht schenken aan hoe u uzelf voedt.
Hemel en aarde voeden alle wezens. Hemel en aarde voeden alle wezens.
De heilige voedt de waardevolle mensen en bereikt zo het hele volk. De heilige wijze voedt de deugdzame en bereikt zo iedereen.
Waarlijk groot is de tijd van de voeding. Groots voorwaar is voeding op het juiste moment.
Het beeld Commentaar op het beeld
Beneden aan de berg is de donder: het beeld van de voeding. Donder onder berg. Een beeld van voeding.
Zo slaat de edele acht op zijn woorden In overeenstemming hiermee is de superieure mens zorgvuldig met zijn woorden
en is hij matig in eten en drinken. en matig met eten en drinken.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Je laat je toverschildpad lopen en
1. Begin negen
Uw spirituele schildpad opzij leggen,
kijkt naar mij met je mondhoeken omlaag. Onheil! me aanstaren met kwijlende mond. Tegenspoed.
b. Je kijkt naar mij met je mondhoeken omlaag; Me aanstaren met kwijlende mond.
dat is waarlijk niet loffelijk. Het is geen nobel gedrag.
Zes op de tweede plaats:
a. Zich wenden naar de top voor voeding;
2. Tweede zes
Ondersteboven keren, op zoek naar voeding.
van die weg afwijken om op de heuvel voeding te zoeken: zo doorgaan, brengt onheil. Tegengesteld aan normaal. Van de heuvel, op zoek naar voeding. Naar voren gaan: tegenspoed.
b. Als de zes op de tweede plaats zo doorgaat, brengt dat onheil; Tweede zes, naar voren gaan: tegenspoed.
want daarmee vervreemdt ze van haar soort. Naar voren bewegen zonder steun van vrienden.
Zes op de derde plaats:
a. Afwijken van de voeding.
3. Derde zes
Tegengesteld aan normaal, op zoek naar voeding.
Standvastigheid brengt onheil. Handel in tien jaar niet zo. Niets is bevorderlijk. Standvastig zijn: tegenspoed. Tien jaren, niet gebruikt. Niets is gunstig.
b. Handel in tien jaar niet zo; want het is al te zeer in strijd met de rechte weg. Tien jaren, niet gebruikt. Het staat lijnrecht tegenover de rechte weg.
Zes op de vierde plaats:
a. Naar de top zich wenden om voedsel brengt heil.
4. Vierde zes
Ondersteboven keren, op zoek naar voeding. Voorspoed.
Met felle ogen als een tijger om zich heen spieden in onstilbaar begeren. Geen blaam. De blijk van een tijger, begerig, hongerig. Zijn verlangen, jagen, jagen. Zonder blaam.
b. Het heil van het zich naar de top wenden om voedsel berust daarop, Voorspoed door het ondersteboven keren, op zoek naar voeding.
dat de bovenste licht verspreidt. Degene erboven werpt licht.
Zes op de vijfde plaats:
a. Afwijken van de weg.
5. Vijfde zes
Tegengesteld aan normaal.
Blijven in standvastigheid brengt heil. Vasthouden aan standvastig en rechtschapen zijn.
Men moet niet het grote water oversteken. Niet geschikt om brede rivieren over te steken.
b. Het heil van het blijven in standvastigheid berust daarop, Voorspoed door vast te houden aan standvastig en rechtschapen zijn.
dat hij vol toewijding de bovenste volgt. Door vol toewijding degene erboven te volgen.
Bovenste negen:
a. De bron van de voeding.
6. Bovenste negen
Van deze voeding,
Bewustzijn van het gevaar brengt heil. tegenslag: voorspoed.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken. Gunstig om brede rivieren over te steken.
b. De bron van de voeding. Bewustzijn van het gevaar brengt heil. Hij heeft grote zegen. Van deze voeding, tegenslag: voorspoed. Er is grote zegen.

terug naar de hexagrammen


^