28 Ta kwo - Het overwicht van het grote; Da guo - Grote overschrijding

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷛  28 Ta kwo - Het overwicht van het grote ䷛  28 Da guo - Grote overschrijding
De volgorde Volgorde van de gua
Zonder voeding kan men zich niet bewegen, Zonder voeding is het onmogelijk om actie te ondernemen.
daarom is het volgende teken: het overwicht van het grote. Na voeding volgt derhalve grote overschrijding.
Vermengde tekens
Het overwicht van het grote is de top.
Bijgevoegde oordelen
In de oudheid begroef men de doden door hen dicht met rijshout te bedekken
en hen midden op het land bij te zetten zonder grafheuvels of boom- aanplantingen.
De rouwtijd had geen bepaalde duur.
De heiligen van later tijd voerden in plaats daarvan doodskisten en sarcofagen in.
Dat hebben zij waarschijnlijk ontleend aan het teken Het overwicht van het grote.
Het oordeel Commentaar op het oordeel
Het overwicht van het grote. Grote overschrijding
De nokbalk buigt door. De nokbalk zakt door.
Het is bevorderlijk een plaats te hebben waar men heen kan gaan. Welslagen. Gunstig om ergens naar toe te gaan. Voorspoedig en probleemloos.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Het overwicht van het grote: Grote overschrijding.
het grote heeft een teveel aan gewicht. Het geeft aan dat de overschrijding groot is.
De nokbalk buigt door, doordat aanvang en einde te zwak zijn. De nokbalk zakt door. Twee uiteinden zijn zwak.
Het vaste heeft het overwicht en is centraal. Het vaste overschrijdt het wijkende op de centrale plaats.
Zachtmoedig en vrolijk in het handelen: Probleemloos en vreugdevol in actie.
dan is het bevorderlijk een plaats te hebben waar men heen kan gaan, dan zal men slagen. Gunstig om ergens naar toe te gaan. Er is succes.
Groot voorwaar is de tijd van het overwicht van het grote. Waarlijk groots is de tijd van grote overschrijding.
Het beeld Commentaar op het beeld
Het meer gaat over de bomen heen: het beeld van het overwicht van het grote. en trekt zich zonder depressie terug uit de wereld.
Zo is de edele als hij alleen staat onbezorgd en In overeenstemming hiermee staat de superieure mens zonder vrees alleen
als hij afstand moet doen van de wereld onversaagd. en trekt zich zonder depressie terug uit de wereld.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Wit struisriet eronder leggen. Geen blaam.
1. Begin zes
Voor een mat. Gebruik wit struisriet. Zonder blaam.
b. Wit struisriet eronder leggen: Voor een mat. Gebruik wit struisriet.
het weke is onder. Het is om zacht materiaal onder te leggen.
Negen op de tweede plaats:
a. Een dorre populier bot uit aan de wortel.
2. Tweede negen
Verdorde wilg brengt katjes voort.
Een oudere man krijgt een jonge vrouw. Alles is bevorderlijk. Oude man neemt een jonge vrouw. Niets is ongunstig.
b. Een oudere man krijgt een jonge vrouw: Oude man neemt een jonge vrouw.
het buitengewone bestaat uit hun wederzijds tezamenkomen. De overschrijding en het gebrek kunnen worden rechtgezet.
Negen op de derde plaats:
a. De nokbalk buigt door. Onheil.
3. Derde negen
Nokbalk zakt door. Tegenspoed.
b. Het onheil van het doorbuigen van de nokbalk De tegenspoed van de doorzakkende nokbalk,
komt voort uit het feit dat deze geen steun vindt. niet in staat om steun te krijgen.
Negen op de vierde plaats:
a. De nokbalk wordt gestut. Heil!
4. Vierde negen
Nokbalk krult omhoog. Voorspoed.
Zijn er bijbedoelingen, dan is dat beschamend. Als hij reageert op anderen, vernedering.
b. Het heil van de gestutte nokbalk bestaat daarin, De voorspoed van de omhoogkrullende nokbalk.
dat hij niet meer naar onderen doorbuigt. Vertrouw niet op steun van anderen.
Negen op de vijfde plaats:
a. Een dorre populier krijgt bloesems.
5. Vijfde negen
Verdorde wilg brengt bloesem voort.
Een oudere vrouw krijgt een jongere man. Oude vrouw neemt een jonge man.
Geen blaam, geen lof. Zonder blaam. Geen lof.
b. Een dorre populier krijgt bloesems. Verdorde wilg brengt bloesem voort.
Hoe zou dat lang kunnen duren? Hoe lang kan dat duren?
Een oudere vrouw krijgt een jongere man. Oude vrouw neemt een jonge man.
Een schande is het echter toch. Kan dat schandelijk zijn?
Bovenste zes:
a. Men moet door het water.
6. Bovenste zes
Wadend door een rivier.
Het reikt tot boven het hoofd. Onheil. Geen blaam. Water boven het hoofd. Tegenspoed. Zonder blaam.
b. Het onheil van het doorwaden van het water Tegenspoed bij het doorwaden van een rivier;
mag men niet laken. er is geen reden voor blaam.

terug naar de hexagrammen


^