32 Heng - De duurzaamheid; Heng - Duurzaamheid

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷟  32 Heng - De duurzaamheid ䷟  32 Heng - Duurzaamheid
De volgorde Volgorde van de gua
De weg van man en vrouw mag niet anders dan langdurig zijn. De verbintenis van man en vrouw moet geen kort leven beschoren zijn.
Daarom is het volgende teken: de duurzaamheid. Na wederzijdse beïnvloeding volgt derhalve duurzaamheid.
Duurzaamheid wil zeggen lange duur.
Vermengde tekens
De duurzaamheid beduidt het langdurende.
Bijgevoegde oordelen
Duurzaamheid bewerkt vastheid van karakter.
Het hexagram duurzaamheid toont menigvuldige ervaringen zonder oververzadiging.
Duurzaamheid bewerkt de eenheid van het karakter.
Het oordeel Oordeel
Welslagen. Geen blaam. Duurzaamheid. Voorspoedig en probleemloos. Zonder blaam.
Bevorderlijk is standvastigheid. Bevorderlijk is het een plaats te hebben, waar men heen kan gaan. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn. Gunstig om ergens naar toe te gaan.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Duurzaamheid beduidt het langdurende. Heng is duurzaamheid.
Het sterke is boven, het zwakke beneden; donder en wind werken samen. De vaste boven, de goedaardige onder. Donder en wind steunen elkaar.
Zachtmoedig en bewogen. Wees goedaardig in de beweging.
De sterken en de zwakken zijn alle in harmonie met elkaar: dat wijst op duurzaamheid. De vaste en goedaardige reageren. Dit betekent duurzaamheid.
Welslagen. Geen blaam. Duurzaamheid brengt succes; geen blaam.
Bevorderlijk is standvastigheid: dat betekent voortdurend volharden in zijn baan. Het is gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn. Dit geeft aan dat duurzaamheid harmoniseert met Dao.
De baan van de hemel en van de aarde is duurzaam en lang en houdt nooit op. De Dao van hemel en aarde is duurzaam; hij eindigt nooit.
Bevorderlijk is het een plaats te hebben, waar men heen kan gaan. Het is gunstig om ergens naar toe te gaan.
Dat betekent, dat op een einde steeds een nieuw begin volgt. Een einde wordt altijd gevolgd door een nieuw begin.
Zon en maan hebben de hemel, daarom kunnen ze in alle eeuwigheid licht geven. Zon en maan vertrouwen op de Dao van de hemel; daarom kan hun schijnsel duurzaam zijn.
De vier jaargetijden veranderen en vormen, daardoor kunnen ze in alle eeuwigheid voltooien. De vier seizoenen veranderen en transformeren; daardoor duurt hun schepping van wezens voort.
De geroepene blijft voor altijd in zijn baan en de wereld vervormt zich tot volmaaktheid. De heilige wijze houdt lang vast aan zijn levenswijze. Zo worden alle wezens onder de hemel volledig getransformeerd.
Nadenkend over dat, wat een ding zijn duurzaamheid verleent, kan men de natuur van hemel en aarde en van alle schepselen onderkennen. Beschouw de Dao van duurzaamheid, om de natuur van hemel en aarde en alle wezens te zien.
Het beeld Commentaar op het beeld
Donder en wind: het beeld van de duurzaamheid. De verbintenis van donder en wind. Een beeld van duurzaamheid.
Zo staat de edele vast en hij verandert zijn richting niet. In overeenstemming hiermee, staat de superieure mens pal, zonder zijn oogmerk te veranderen.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Te haastig duurzaamheid verlangen, brengt altijd onheil. Niets, wat bevorderlijk zou zijn.
1. Begin zes
Diepe duurzaamheid. Standvastig zijn: tegenspoed. Niets is gunstig.
b. Het onheil van te haastig duurzaamheid verlangen komt, doordat men dadelijk in het begin te veel wil. De tegenspoed van diepe duurzaamheid, door diepte en diepzinnigheid te zoeken in het prille begin.
Negen op de tweede plaats:
a. Berouw verdwijnt.
2. Tweede negen
Spijt verdwijnt.
b. Voor de negen op de tweede plaats verdwijnt berouw, omdat ze permanent centraal is. Spijt verdwijnt voor de tweede negen, hij houdt vast aan de centrale plaats.
Negen op de derde plaats:
a. Wie zijn karakter geen duurzaamheid geeft, zal schande oogsten. Blijvende beschaming.
3. Derde negen
Niet duurzaam, zijn deugd. Zal waarschijnlijk eerverlies lijden. Standvastig zijn: vernedering.
b. Wie zijn karakter geen duurzaamheid geeft, wordt niet geduld. Niet duurzaam, zijn deugd. Niemand tolereert hem.
Negen op de vierde plaats:
a. In het veld is geen wild.
4. Vierde negen
Veld. Geen vogels.
b. Als men bij voortduring niet op zijn plaats is, hoe kan men dan wild vinden? Lang wegblijven van zijn juiste plaats, hoe kan hij wild vangen?
Zes op de vijfde plaats:
a. Zijn karakter duurzaamheid geven door standvastigheid: dat is voor de vrouw heilzaam,
5. Vijfde zes
Duurzaam, zijn deugd. Wees standvastig, rechtschapen. Echtgenotes: voorspoed.
voor de man noodlottig. Echtgenoten: tegenspoed.
b. Voor een vrouw is standvastigheid heilzaam, want zij volgt heel haar leven lang één man. Volgzaamheid brengt voorspoed voor echtgenote; zij volgt hem tot het einde.
Een man moet zich aan zijn plicht houden; volgt hij de vrouw, dan is dat verkeerd. Een man moet vastberaden besluiten. Gehoorzaam een vrouw volgen: slecht einde.
Bovenste zes:
a. Rusteloosheid als duurzame toestand brengt onheil
6. Bovenste zes
Duurzame opschudding. Tegenspoed.
b. Rusteloosheid als duurzame toestand in een hoge positie is geheel zonder verdienste. Duurzame opschudding op de bovenste positie. Bijzonder onverdienstelijk.

terug naar de hexagrammen


^