33 Toen - De terugtocht; Dun - Aftocht

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷠  33 Toen - De terugtocht ䷠  33 Dun - Aftocht
De volgorde Volgorde van de gua
De dingen kunnen niet voortdurend op hun plaats blijven. De dingen kunnen niet lang op dezelfde plaats blijven.
Daarom is het volgende teken: de terugtocht. Terugtocht wil zeggen: wijken. Na duurzaamheid volgen derhalve terugtrekking en aftocht.
Vermengde tekens
De terugtocht betekent het wijken.
Het oordeel Oordeel
De terugtocht. Welslagen. Aftocht. Voorspoedig en probleemloos.
In het kleine is standvastigheid bevorderlijk. De kleine: gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De terugtocht. Welslagen. Dit betekent dat het welslagen juist in de terugtocht ligt. Aftocht. Voorspoedig en probleemloos. Voorspoed en probleemloosheid in de aftocht.
Het vaste is op de juiste plaats en vindt harmonie: d.w.z. dat men met de tijd meegaat. De vaste staat op de juiste plaats en reageert gepast. Overeenkomstig het moment.
In het kleine is standvastigheid bevorderlijk: dat betekent dat het aan het opdringen is, aan het groeien. De kleine: gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn. Hij rukt op en groeit.
Groot voorwaar is de zin van de tijd van de terugtocht. Groots voorwaar is de betekenis van de aftocht op het juiste moment.
Het beeld Commentaar op het beeld
Onder de hemel is de berg: het beeld van de terugtocht. Berg onder hemel, een beeld van terugtocht.
Zo houdt de edele de gemenen op een afstand, niet toornig, maar beheerst. In overeenstemming hiermee houdt de superieure mens inferieure lieden op een afstand, waardig maar zonder wrok.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Bij de terugtocht aan de staart. Dat is gevaarlijk. Men mag niet iets willen ondernemen.
1. Begin zes
Aftocht aan de staart. Tegenslag. Gebruik niets. U kunt ergens heen.
b. Als men in het gevaar van de zich terugtrekkende staart niets onderneemt, wat voor onheil zou iemand dan treffen? Tegenslag van aftocht aan de staart. Als geen actie is ondernomen, welke tegenspoed zou er dan zijn?
Zes op de tweede plaats:
a. Hij houdt hem vast met geel osseleer. Niemand vermag hem los te rukken.
2.Tweede zes
Vasthouden met een huid van gele os. Niemand is in staat hem los te maken.
b. Hij houdt hem vast met geel osseleer: dat wijst op de vaste wil. Vasthouden met een huid van gele os. Het duidt een sterke wil aan.
Negen op de derde plaats:
a. Opgehouden terugtocht is pijnlijk en gevaarvol.
3. Derde negen
Gehecht, trekt zich terug. Er is ziekte, tegenslag.
De mensen als knechten en meiden te houden brengt heil. Voor knechten en dienstmaagden: voorspoed.
b. Dat het gevaar van de opgehouden terugtocht pijnlijk is, werkt vermoeiend. Gehecht, trekt zich terug: tegenslag. Hij is van streek en uitgeput.
De mensen als knechten en meiden te houden brengt heil. Jawel, maar men kan hen niet voor grote dingen gebruiken. Voor knechten en dienstmaagden: voorspoed. Hij kan geen grote dingen doen.
Negen op de vierde plaats:
a. Vrijwillige terugtocht brengt de edele heil, de gemene man achteruitgang.
4. Vierde negen
Verzot zijn op de aftocht; superieure mens: voorspoed; kleine man: neen.
b. De edele trekt zich vrijwillig terug, dat brengt de gemene man achteruitgang. Superieure mens, verzot op de aftocht. Kleine man kan dat niet doen.
Negen op de vijfde plaats:
a. Vriendelijke terugtocht. Standvastigheid brengt heil.
5. Vijfde negen
Gepaste aftocht. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
b. Vriendelijke terugtocht. Standvastigheid brengt heil. Gepaste aftocht. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
Omdat de wil hiermee een juiste beslissing treft. Hij rectificeert zijn wil.
Bovenste negen:
a. Blijmoedige terugtocht. Alles is bevorderlijk.
6. Bovenste negen
Elegante aftocht. Niets is ongunstig.
b. Blijmoedige terugtocht. Alles is bevorderlijk, Elegante aftocht. Niets is ongunstig,
omdat er namelijk geen twijfel meer mogelijk is. helemaal geen twijfel.

terug naar de hexagrammen


^