35 Tjin - De vooruitgang; Jing - Vooruitgang

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷢  35 Tjin - De vooruitgang ䷢  35 Jing - Vooruitgang
De volgorde Volgorde van de gua
De wezens kunnen niet voortdurend in een toestand van macht blijven; Dingen kunnen niet altijd hun grote kracht bewaren.
daarom is het volgende teken: de vooruitgang. Na grote kracht volgt derhalve vooruitgang.
Vooruitgang wil zeggen: expansie.
Vermengde tekens
Vooruitgang beduidt de dag.
Het oordeel Oordeel
De vooruitgang. De sterke vorst wordt geëerd door een groot aantal paarden. Vooruitgang. Heer Kang wordt geëerd met talrijke paarden.
Op één dag wordt hij drie maal ontvangen. Op een enkele dag, gaat drie maal op audiëntie.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Vooruitgang beduidt vooruitkomen. Vooruitgang. Het duidt op naar voren gaan.
De klaarheid rijst omhoog boven de aarde. De heldere verschijnt boven de aarde.
Vol overgave en zich hechtend aan de grote klaarheid, De onderdanige klampt zich vast aan de stralende.
schrijdt het zwakke voort en gaat het mede omhoog. De goedaardige gaat door en en beweegt naar boven.
Daarom staat er: De sterke vorst wordt geëerd door een groot aantal paarden. Symbool voor de heer die, omdat hij zijn land op orde houdt, geëerd wordt met talrijke paarden.
Op één dag wordt hij drie maal ontvangen. en drie keer per dag op audiëntie wordt ontvangen.
Het beeld Commentaar op het beeld
De zon gaat op over de aarde. Het beeld van de vooruitgang. Het licht komt tevoorschijn boven de aarde. Een beeld van vooruitgang.
Zo geeft de edele zélf glans aan zijn lichtende deugd. In overeenstemming hiermee, koestert de superieure mens zijn deugden en poetst ze zelf op.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Voortschrijdend, maar teruggewezen. Standvastigheid brengt heil!
1. Begin zes
Naar voren gaan, wordt tegengehouden. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
Als men geen vertrouwen vindt, blijve men gelaten. Geen fout. Geen vertrouwen. Kalm en ongehaast zijn: zonder blaam.
b. Voortschrijdend, maar teruggewezen. Naar voren gaan, wordt tegengehouden.
Eenzaam bewandelt hij de rechte weg Helemaal alleen bewandelt hij het juiste pad.
Gelatenheid is geen fout. Hij heeft zijn roeping nog niet gekregen. Kalm en ongehaast. Hij heeft geen aanstelling gekregen.
Zes op de tweede plaats:
a. Voortschrijdend, maar in droefheid. Standvastigheid brengt heil.
2. Tweede zes
Vooruitgang met zorg. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
Men krijgt dan groot geluk van zijn stammoeder. Ontvangt deze grote zegen van zijn grootmoeder.
b. Men krijgt dan groot geluk, als gevolg van de centrale en correcte positie. Ontvangt deze grote zegen dankzij zijn centrale en correcte positie.
Zes op de derde plaats:
a. Allen zijn het eens, berouw verdwijnt.
3. Derde zes
Van de menigte vertrouwen krijgen. Spijt verdwijnt.
b. Allen zijn het eens: want hun wil is het omhoog te gaan. Van de menigte vertrouwen krijgen. De wil is om naar boven te gaan.
Negen op de vierde plaats:
a. Vooruitgang als een hamster. Standvastigheid brengt gevaar met zich mee.
4. Vierde negen
Vooruitgaan als een rat. Standvastig zijn: tegenslag.
b. Een hamster komt bij standvastigheid in gevaar: het is niet de plaats die hem toekomt. Een rat komt tegenslag tegen zelfs als hij strandvastig blijft. De positie is niet gepast.
Zes op de vijfde plaats:
a. Berouw verdwijnt. Neem winst en verlies niet ter harte.
5. Vijfde zes
Spijt verdwijnt. Verlies of win, houd op met piekeren.
Ondernemingen brengen heil. Alles werkt bevorderend. Naar voren gaan: voorspoed. Niets is ongunstig.
b. Neem winst en verlies niet ter harte. Onderneming brengt zegen. Win of verlies, houd op met piekeren. Doorgaan zal reden tot gelukwensen geven.
Bovenste negen:
a. Voortschrijden met de horens mag men alleen om zijn eigen gebied te straffen.
6. Bovenste negen
Vooruitgaan met zijn hoorn. Geschikt om zijn eigen domein te overwinnen.
Zich van het gevaar bewust zijn brengt heil. Geen blaam. Standvastigheid brengt beschaming. Tegenslag: voorspoed. Zonder blaam. Standvastig zijn: vernedering.
b. Dat mag men alleen om zijn eigen gebied te straffen. De weg is nog niet in het licht. Geschikt om zijn eigen domein te overwinnen. Zijn weg is nog niet schitterend.

terug naar de hexagrammen


^