36 Ming I - De verduistering van het licht; Ming yi - Verduistering

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷣  36 Ming I - De verduistering van het licht ䷣  36 Ming yi - Verduistering
De volgorde Volgorde van de gua
Expansie zal onherroepelijk op verzet en beschadiging stoten. Wanneer men zonder beperking vooruitgaat, zal er zeker iemand gewond raken.
Daarom is het volgende teken: de verduistering van het licht. Na vooruitgang volgt derhalve verduistering.
Verduistering wil zeggen beschadiging, verwonding, kwetsing.
Vermengde tekens
Verduistering van het licht betekent verwonding.
Het oordeel Oordeel
De verduistering van het licht. Het is bevorderlijk in de nood standvastig te zijn. Verduistering. Gunstig om bij ontberingen standvastig en rechtschapen te zijn.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Het licht is in de aarde gezonken: de verduistering van het licht. Helderheid is onder de aarde weggezonken. Het is verduistering.
Schoon en klaar van binnen, naar buiten week, toegewijd, Binnen is hij sierlijk en schrander. Naar buiten is hij goedaardig en schrander.
zich openstellend voor anderen en daardoor ten prooi aan grote tegenspoed, zo was koning Wen. Geconfronteerd met harde onberingen. Dat is wat koning Wen meemaakte.
Het is bevorderlijk in de nood standvastig te zijn: dat beduidt dat men zijn licht verhult. Gunstig om bij ontberingen standvastig en rechtschapen te zijn. Dit is om de helderheid te verbergen.
Omringd door moeilijkheden onder zijn naaste bloedverwanten Ten tijde van de ontberingen,
en desondanks zijn wil op het goede en rechtvaardige gericht houdend, zo was prins Tji. toch zijn geest stil en zijn wil rechtschapen houden. Dit is wat Ji Zi overkwam.
Het beeld Commentaar op het beeld
Het licht is in de aarde gezonken: het beeld van de verduistering van het licht. Helderheid is weggezonken onder de aarde. Een beeld van verduistering.
Zo leeft de edele met de grote massa: In overeenstemming hiermee blijft de superieure mens in harmonie met de menigte.
hij verhult zijn glans en blijft toch licht. Hij bedekt zijn helderheid, maar zijn licht straalt nog steeds.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Verduistering van het licht op de vlucht. Hij laat zijn vleugels zakken.
1. Begin negen
Verduistering vliegt. Met neerhangende vleugels.
De edele op zijn vlucht eet drie dagen niets. Maar hij heeft een plaats, waar hij heen kan gaan. De wijze ontwijkt, drie dagen, negeert eten. Hij gaat ergens naar toe.
De waard heeft wat op hem te zeggen. De gastheer roddelt.
b. De edele op zijn zwerftocht heeft de verplichting niets te eten. De wijze ontwijkt; het is rechtschapen om niet te eten.
Zes op de tweede plaats:
a. De verduistering van het licht kwetst hem aan de linker dij.
2. Tweede zes
Verduistering. Gewond aan linker dij.
Hij schaft hulp met de macht van een paard. Heil! Heeft hulp nodig, een sterk paard. Voorspoed.
b. Het heil van de zes op de tweede plaats komt door haar overgave aan de regel. Voorspoed van de tweede zes. Hij handelt in overeenstemming met het pricipe en de situatie.
Negen op de derde plaats:
a. De verduistering van het licht op de jacht naar het zuiden. Men verkrijgt haar grote hoofd.
3. Derde negen
Verduistering, jagen in het zuiden. Nam de hoofdman gevangen.
Men mag niet te vlug standvastigheid verwachten. Handel niet met ongepaste haast; wees standvastig en rechtschapen.
b. Het plan van de jacht in het zuiden heeft groot succes. Jagen in het zuiden. Een groot wapenfeit is voltooid.
Zes op de vierde plaats:
a. Hij dringt binnen in de linker buikholte.
4. Vierde zes
Gaat de linker buik binnen.
Men verkrijgt het hart van de verduistering van het licht en verlaat poort en hof. Kent het hart van de verduistering. Verlaat de woning.
b. Hij dringt binnen in de linker buikholte, d.w.z. hij verneemt de innerlijke gezindheid van het hart. Gaat de linker buik binnen. Kom achter zijn bedoelingen.
Zes op de vijfde plaats:
a. Verduistering van het licht als bij prins Tji. Bevorderlijk is standvastigheid.
5. Vijfde zes
Ji Zi's verduistering. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
b. De standvastigheid van prins Tji laat zien, dat het licht niet kan worden uitgedoofd. De standvastigheid en rechtschapenheid van Ji Zi; zijn helderheid kon niet worden gedoofd.
Bovenste zes:
a. Niet licht maar donker.
6. Bovenste zes
Geen helderheid, slechts duisternis.
Eerst steeg hij op ten hemel, daarna stortte hij omlaag in de diepten van de aarde. Eerst, stijg op naar de hemel. Daarna, val terug naar de aarde.
b. Eerst steeg hij op ten hemel: zodat hij de landen van al de vier windstreken had kunnen verlichten. Eerst, stijg op naar de hemel. Hij verlichtte de vier windstreken van de aarde.
Daarna stortte hij omlaag in de diepten van de aarde: omdat hij de regel had verloren. Daarna, val terug naar de aarde. Hij verloor de gedragscode.

terug naar de hexagrammen


^