38 Kwéi - De tegenstellingen; Kui - Verscheidenheid

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷥  38 Kwéi - De tegenstellingen ䷥  38 Kui - Verscheidenheid
De volgorde Volgorde van de gua
Als de weg van het gezin ten einde is, komen er misverstanden. Wanneer de goede gewoontes van het gezin tot een einde komen, ontstaat verscheidenheid.
Daarom is het volgende teken: de tegenstellingen. Na gezin volgt derhalve verscheidenheid.
Tegenstelling wijst op misverstanden.
Vermengde tekens
Tegenstelling beduidt vervreemding.
Bijgevoegde oordelen
De mannen uit de voortijd spanden een stuk hout tot een boog en verhardden een stuk hout in vuur tot pijl.
Pijl en boog kan men gebruiken om de wereld in angst te houden.
Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het hexagram de tegenstelling.
Het oordeel Oordeel
De tegenstelling. In kleine dingen heil! Verscheidenheid. Kleine dingen: voorspoed.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De tegenstelling. Het vuur beweegt zich omhoog, het meer beweegt zich omlaag. Verscheidenheid. Vuur beweegt omhoog, meer beweegt omlaag.
Twee dochters wonen bij elkaar, maar hun gezindheid is niet op het gemeenschappelijke gericht. Twee dochters wonen samen; hun geest beweegt niet in dezelfde richting.
Blijmoedigheid en berusten op klaarheid. De vreugdevolle hecht zich aan de briljante.
Het weke schrijdt voort en gaat omhoog, bereikt het midden en vindt harmonie bij het vaste. De wijkende rukt op naar boven. Ze bereikt de centrale plaats en reageert op de vaste.
Daarom is er in kleine dingen heil te verwachten. Dit is waarom er voorspoed is in kleine dingen.
Hemel en aarde vormen een tegenstelling, maar hun werking is gemeenschappelijk. Hemel en aarde zijn verschillend, maar hun verdiensten lopen samen.
Man en vrouw vormen een tegenstelling, maar hun streven is op vereniging gericht. Man en vrouw zijn verschillend, maar hun passie klinkt in koor.
Alle wezens zijn in tegenstelling met elkaar, daardoor kan al hun doen en laten ordelijk ineen gevoegd worden. Alle wezens zijn verschillend, maar hun functies zijn de zelfde.
Groot voorwaar is de werking van de tijd van de tegenstelling. Groots voorwaar zijn de tijd en de betekenis van verscheidenheid.
Het beeld Commentaar op het beeld
Boven het vuur, onder het meer, het beeld van de tegenstelling. Vuur boven, meer onder. Een beeld van verscheidenheid.
Zo behoudt de edele bij alle gemeenschap zijn individualiteit. In overeenstemming hiermee zoekt de superieure mens naar overeenstemming over belangrijke zaken terwijl hij verschil toestaat over details.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Het berouw verdwijnt.
1. Begin negen
Berouw verdwijnt.
Als je je paard verliest, loop het dan niet na, het komt vanzelf terug. Verliest een paard, niet opjagen. Uit eigen beweging, keert terug.
Als je slechte mensen ziet, wacht je dan zelf voor fouten. Ontmoet slechte mensen. Zonder blaam.
b. Als je slechte mensen ziet, vermijd fouten. Ontmoet slechte mensen. Waak tegen fouten.
Negen op de tweede plaats:
a. Men ontmoet zijn heer in een nauwe steeg. Geen blaam.
2. Tweede negen
Ontmoet heer in een nauw steeg.
Zonder blaam.
b. Als men zijn heer in een nauwe steeg ontmoet, Ontmoet heer in een nauw steeg.
is men de weg niet kwijtgeraakt. Hij is niet afgeweken van de juiste weg.
Zes op de derde plaats:
a. Men ziet de wagen achteruit getrokken, de runderen vastgehouden, een man met afgesneden haar en neus.
3. Derde zes
Zie een wagen getrokken, zijn os meegevoerd, alsof zijn voorhoofd getatoeëerd was en zijn neus afgesneden.
Geen goed begin, wel een goed einde. Zonder begin, is er een einde.
b. Men ziet de wagen achteruit getrokken: dat komt doordat de plaats niet de juiste is. Zie een wagen getrokken, de plaats is niet correct.
Geen goed begin, wel een goed einde: dat komt doordat men een vaste ontmoet. Zonder begin, is er een einde. Hij ontmoet iemand die stevig is.
Negen op de vierde plaats:
a. Door tegenstellingen vereenzaamd, ontmoet men een gelijkgezinde, met wie men in goed vertrouwen kan omgaan.
4. Vierde negen
Verscheidenheid geïsoleerd. Ontmoet de gangmaker. Versmolten oprechtheid en eerlijkheid.
Ondanks het gevaar geen blaam. Tegenslag, zonder blaam.
b. Omgang in goed vertrouwen, zonder blaam: dat beduidt, dat de wil zich doet gelden. Versmelt oprechtheid en eerlijkheid: zonder blaam. Hun geest kan worden doorgegeven en volbracht.
Zes op de vijfde plaats:
a. Het berouw verdwijnt.
5. Vijfde zes
Berouw verdwijnt.
De kameraad bijt zich door het omhulsel heen. Naar hem toegaan, hoe zou dat een fout zijn? Clanleden reageren alsof men bijt in zacht vlees. Naar voren gaan, welke fout?
b. De kameraad bijt zich door het omhulsel heen. Naar hem toegaan brengt zegen. Clanleden reageren alsof men bijt in zacht vlees. Er is reden voor gelukwensen.
Bovenste negen:
a. Door tegenstellingen vereenzaamd, ziet men zijn kameraad als een met vuil bedekt zwijn, als een wagen vol duivels.
6. Bovenste negen
Verscheidenheid geïsoleerd. Zie een varken, bedekt met modder, een kar met duivels.
Eerst spant men zijn boog naar hem, dan legt men de boog weg. Span eerst de boog, leg hem dan opzij.
Geen rover is hij, als de tijd daar is, wil hij een aanzoek doen. Geen indringen, maar een liefje.
Bij het heengaan valt er regen, komt er heil. Naar voren gaan, ontmoet regen, daarna voorspoed.
b. Het heil van de regenval beduidt, dat alle twijfelingen verdwijnen. De voorspoed van regen ontmoeten. Alle twijfels weggespoeld.

terug naar de hexagrammen


^