40 Siè - De bevrijding; Jie - Opluchting

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷧  40 Siè - De bevrijding ䷧  40 Jie - Opluchting
De volgorde Volgorde van de gua
De dingen kunnen niet voortdurend gehinderd worden. Dingen kunnen niet eindeloos ontbering leiden.
Daarom is het volgende teken: de bevrijding. Na ontbering volgt derhalve opluchting.
Bevrijding wil zeggen: ontspanning.
Vermengde tekens
Bevrijding betekent ontspanning.
Het oordeel Oordeel
De bevrijding. Bevorderlijk is het zuidwesten. Opluchting. Gunstig is het zuidwesten.
Als men niets meer heeft waar men heen kan gaan, is terugkomen heilzaam. Kan nergens heen; kom terug, wordt weer gewoon. Voorspoed.
Als er nog iets is waar men heen moet gaan, dan is snelheid heilzaam. Kan ergens heen; geen uitstel: voorspoed.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De bevrijding. Het gevaar bewerkt beweging. Opluchting. Gevaar brengt beweging voort.
Door beweging ontkomt men aan het gevaar: dat is bevrijding. Door beweging wordt het gevaar verwijderd. Dat is wat opluchting betekent.
Gedurende de bevrijding is het zuidwesten bevorderlijk: door te gaan wint hij de menigte. Opluchting. Gunstig is het zuidwesten. Naar voren gaan, win de menigte.
Zijn terugkomen is heilzaam: want hij krijgt de centrale positie. Terugkeren brengt voorspoed. Hij verkrijgt de centrale positie.
Als er nog iets is waar men heen moet gaan, dan is snelheid heilzaam: dan is het gaan verdienstelijk. Als hij ergens naar toe kan, brengt handelen zonder uitstel voorspoed. Hij maakt zich verdienstelijk door naar voren te gaan.
Als hemel en aarde zich bevrijden, ontstaan donder en regen. Hemel en aarde krijgen opluchting; onweer en water komen samen.
Als donder en regen ontstaan, breken de zaaddozen van alle vruchten, kruiden en bomen open. Wanneer onweer en water samen komen, beginnen de knoppen van planten en fruitbomen open te barsten.
Waarlijk groot is de tijd van de bevrijding. Groot voorwaar is de tijd van de opluchting!
Het beeld Commentaar op het beeld
Donder en regen zetten in: het beeld van de bevrijding. Rollende donder en veel water. Een beeld van opluchting.
Zo vergeeft de edele fouten In overeenstemming hiermee vergeeft de superieure mens fouten
en schenkt hij vergiffenis voor de schuld. en treedt zachtmoedig op tegen wandaden.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Zonder blaam.
1. Begin zes
Zonder blaam
b. Op de grens tussen vast en week Knooppunt van yin en yang.
is het vanzelfsprekend, dat er geen blaam kan zijn. Er zou geen fout moeten zijn.
Negen op de tweede plaats:
a. Op het veld doodt men drie vossen en men krijgt een gele pijl.
2. Tweede negen
In het veld worden drie vossen gevangen. Krijgt een gouden pijl.
Standvastigheid is heilzaam. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
b. Het heil van de standvastigheid van de negen op de tweede plaats Voorspoed voor de tweede negen,
is een gevolg van de omstandigheid, dat ze de middenweg bereikt. dankzij het middelste pad.
Zes op de derde plaats:
a. Als iemand een last op zijn rug draagt en toch in een rijtuig rijdt, lokt hij de rovers naderbij.
3. Derde zes
Een last dragen, gezeten in een rijtuig. Nodigt rovers uit om te komen.
Standvastigheid lijdt tot beschaming. Standvastig zijn: vernedering.
b. Als iemand een last op zijn rug draagt en toch in een rijtuig rijdt, Een last dragen, gezeten in een rijtuig.
behoorde hij zich inderdaad te schamen. Het is een schande.
Als ik op die manier zelf de rovers aantrek, wie kan ik dan de schuld geven? Wanneer ik zelf de rovers naderbij lok, wie kan ik dan de schuld geven?
Negen op de vierde plaats:
a. Bevrijd je van je grote teen, dan komt de kameraad
4. Vierde negen
Verwijder uw grote teen, vrienden komen.
en hem kun je vertrouwen. Wees oprecht en eerlijk.
b. Bevrijd je van je grote teen; want de plaats is niet de passende. Verwijder uw grote teen. De plaats is niet gepast.
Zes op de vijfde plaats:
a. Als de edele zich maar kan bevrijden, dat brengt heil.
5. Vijfde zes
Superieure mens verlicht de ontbering: voorspoed.
b. De edele bevrijdt zich, omdat de gemenen zich dan terugtrekken. De superieure mens verlicht de ontbering; kleine lieden moeten terugtreden.
Bovenste zes:
a. De vorst schiet op een havik op een hoge muur.
6. Bovenste zes
De prins is bezig een valk te schieten boven op de hoge stadsmuur.
Hij doodt hem. Alles is bevorderlijk. Raakt hem. Niets is ongunstig.
b. De vorst schiet op een havik: daardoor bevrijdt hij zich van degenen, die hem weerstreven. De prins is bezig een valk te schieten. Hij ontzet de opstandige.

terug naar de hexagrammen


^