41 Soen - De Vermindering; Sun - Vermindering

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷨  41 Soen - De Vermindering ䷨  41 Sun - Vermindering
De volgorde Volgorde van de gua
Door ontspanning gaat er altijd iets verloren. Opluchting voert naar een hoogtepunt; er zal zeker iets verloren gaan.
Daarom is het volgende teken : de vermindering. Na opluchting volgt derhalve vermindering.
Vermengde tekens
De hexagrammen vermeerdering en vermindering zijn het begin van bloei en ondergang.
Bijgevoegde oordelen
De vermindering toont de cultivering van het karakter.
Eerst wordt gewezen op de moeilijkheden, dan op het gemakkelijke.
Daardoor wordt schade voorkomen.
Het oordeel Oordeel
Vermindering verbonden met oprechtheid bewerkt verheven heil zonder blaam. Vermindering. Oprecht en eerlijk zijn: opperste voorspoed, geen blaam.
Men kan daarin standvastig zijn. Toepasselijk om standvastig en rechtschapen te zijn.
Bevorderlijk is het iets te ondernemen. Hoe voert men dat uit? Gunstig om ergens naar toe te gaan. Hoe kan het gebruikt worden?
Twee kleine schoteltjes mag men gebruiken voor het offer. Twee bamboe dienbladen kunnen gebruikt worden bij het offeren.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De vermindering. Verminderd wordt het onderste, vermeerderd wordt het bovenste: Verminderen. Verminderen wat beneden ligt, is vermeerderen wat boven staat.
de richting van de weg is omhoog. De manier is om de bovenste te begunstigen.
Vermindering verbonden met oprechtheid bewerkt verheven heil zonder blaam. Verminderen en oprecht en eerlijk zijn dan zal er opperste voorspoed zijn. Zonder blaam.
Men kan daarin standvastig zijn. Men kan standvastig en rechtschapen zijn.
Bevorderlijk is het iets te ondernemen. Hoe voert men dat uit? Het is gunstig om ergens naar toe te gaan. Hoe kan het principe van vermindering worden geruikt?
Twee kleine schoteltjes mag men gebruiken voor het offer. Met eerlijkheid en oprechtheid kunnen twee bamboe dienbladen worden gebruikt bij het offeren.
De twee kleine schoteltjes zijn in overeenstemming met de tijd. Maar tot het aanwenden van twee bamboe dienbladen moet worden besloten in overeenstemming met het moment.
Er is een tijd om het vaste te verminderen en een tijd om het weke te vermeerderen. Er is een tijd voor het verminderen van de stevige en voor het vermeerderen van de wijkende.
Bij verminderen en vermeerderen, in vol-zijn en leeg-zijn, moet men meegaan met de tijd. Vol zijn en leeg zijn, vinden plaats in overeenstemming met de temporele omstandigheden.
Het beeld Commentaar op het beeld
Onder aan de berg is het meer: het beeld van de vermindering. Aan de voet van de berg ligt een meer. Een beeld van vermindering.
Zo bedwingt de edele zijn toorn en beteugelt hij zijn driften. In overeenstemming hiermee bedwingt de superieure mens zijn woede en beteugelt hij zijn verlangens.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Als de zaken klaar zijn, snel heengaan, dat is zonder blaam.
1. Begin negen
Stel de eigen zaken uit. Haast u naar voren. Geen blaam.
Maar men moet overleggen in hoeverre men anderen mag verminderen. Weeg af hoeveel men kan verminderen.
b. Als de zaken klaar zijn, snel heengaan. Stel de eigen zaken uit en haast u naar voren.
Dat kan, omdat de bovenste in gezindheid bij de ander past. Hou vast aan nauw samenwerken met een oogmerk.
Negen op de tweede plaats:
a. Bevorderlijk is standvastigheid. Iets te ondernemen brengt onheil.
2. Tweede negen
Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn. Naar voren gaan: tegenspoed.
Zonder zichzelf te verminderen, vermag men de anderen vermeerdering te brengen. Zonder vermindering: toename.
b. Dat de negen op de tweede plaats bevorderlijk door standvastigheid is, De gunst en standvastigheid van de tweede negen,
komt doordat ze het juiste midden als gezindheid heeft. de centrale positie doet hem vasthouden aan zijn wil.
Zes op de derde plaats:
a. Als drie mensen samen reizen, wordt hun getal met één verminderd.
3. Derde zes
Drie mensen lopen samen; verminderen dan met een.
Als een mens alleen reist, vindt hij zijn metgezel. Een loopt alleen, vindt dan een vriend.
b. Als men met z'n drieën zou willen reizen, zou er wantrouwen ontstaan. Een moet alleen lopen. Drie mensen samen, twijfel ontstaat.
Zes op de vierde plaats:
a. Als men zijn gebreken vermindert, maakt men dat de ander ijlings komt en zich verheugt. Geen blaam.
4. Vierde zes
Verminder de kwaal, haast u te helpen, er is vreugde, geen blaam.
b. Als men zijn gebreken vermindert, dat is dan ook werkelijk iets, dat reden tot vreugde geeft. Verminder de kwaal. Dat is inderdaad reden tot vreugde.
Zes op de vijfde plaats:
a. Hij zal wel door iemand vermeerderd worden.
5. Vijfde zes
Wordt waarschijnlijk vermeerderd.
Tien paar schildpadden kunnen dat niet tegenhouden. Verheven heil! Een schildpad die tien paar schelpen waard is, kan men niet weigeren. Opperste voorspoed.
b. Het verheven heil van de zes op de vijfde plaats komt, doordat ze van boven af wordt gezegend. De opperste voorspoed van de vijfde zes, dank zij de zegen van boven.
Bovenste negen:
a. Als men zonder vermindering van anderen zelf vermeerderd wordt, dan is dat geen blaam.
6. Bovenste negen
Zonder vermindering, toename. Zonder blaam.
Standvastigheid brengt heil. Bevorderlijk is het iets te ondernemen. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed. Gunstig om ergens naar toe te gaan.
Men krijgt dienaren, maar heeft geen afzonderlijk huis meer. Verwerf ondergeschikten, zonder consideratie voor hun eigen gezin.
b. Zonder vermindering van anderen wordt hij vermeerderd, d.w.z. dat hij in hoge mate verkrijgt wat hij wil. Zonder vermindering, toename. Hij verkrijgt wat hij wil in hoge mate.

terug naar de hexagrammen


^