44 Kow - Het tegemoetkomen; Gou - Tegemoetkomen

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷫  44 Kow - Het tegemoetkomen ䷫  44 Gou - Tegemoetkomen
De volgorde Volgorde van de gua
Door vastberadenheid zal men wel op iets stoten. Na de uitschakeling zal men zeker iets tegenkomen.
Daarom is het volgende teken: het tegemoetkomen. Na uitschakeling volgt derhalve tegemoetkomen.
Tegemoetkomen betekent: aantreffen.
Vermengde tekens
Tegemoetkomen betekent: aantreffen.
Het oordeel Oordeel
Het tegemoetkomen. Het meisje is machtig. Tegemoetkomen. De maagd is sterk.
Met zulk een meisje moet men niet trouwen. Beloof niet om deze vrouw te trouwen.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Tegemoetkomen betekent aantreffen. Tegemoetkomen. Ontmoet iemand onverwacht.
Het zwakke treedt het sterke tegemoet. De wijkende gaat de vaste tegemoet.
Met zulk een meisje moet men niet trouwen. Beloof niet om deze vrouw te trouwen.
Dat beduidt, dat men niet voortdurend met haar leven kan. De verbintenis kan niet lang standhouden.
Als hemel en aarde elkaar ontmoeten, Wanneer hemel en aarde elkaar ontmoeten
krijgen alle schepselen vaste omlijningen. worden alle wezens volledig getoond.
Als het vaste het midden en het juiste treft, Wanneer de vaste de centrale en de correcte tegenkomt,
gedijt alles onder de hemel in volle heerlijkheid. zal zijn wens onder de hemel worden vervuld.
Groot voorwaar is de zin van de tijd van het tegemoetkomen. Groots voorwaar zijn de tijd en betekenis van tegemoetkomen.
Het beeld Commentaar op het beeld
Onder de hemel is de wind: het beeld van het tegemoetkomen. Onder de hemel is er wind. Een beeld van tegemoetkomen.
Zo handelt de vorst bij het verbreiden van zijn bevelen In overeenstemming hiermee geeft de prins zijn bevelen
en de verkondiging ervan naar de vier windstreken. en maakt ze bekend in de vier windstreken van zijn koninkrijk.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Men moet het remmen met een bronzen remblok. Standvastigheid is heilzaam.
1. Begin zes
Vastzetten met een ijzeren rem. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
Als men het laat lopen, ondervindt men rampspoed. U kunt ergens heen. Tegenspoed verschijnt.
Ook een mager varken heeft de varkensaard in zich. Onstuimig mager varken, ijsbeert heen en weer.
b. Remmen met een bronzen remblok. Vastzetten met een ijzeren rem.
Dat betekent dat het de weg van het zwakke is, geleid te worden. Het is vastgebonden, de weg van de yin.
Negen op de tweede plaats:
a. In de kom is een vis. Geen blaam. Niet bevorderlijk voor gasten.
2. Tweede negen
Juten zak. Er zijn vissen. Zonder blaam. Niet gunstig voor gasten.
b. In de kom is een vis. Men is verplicht te zorgen dat hij niet bij de gasten komt. Juten zak. Er zijn vissen. Het is ongepast om het de gasten te laten naderen.
Negen op de derde plaats:
a. Op de dijen is geen huid en het lopen valt zwaar.
3. Derde negen
Op de billen, geen huid. Naar voren gaan, moeilijk om te beginnen.
Als men indachtig is aan het gevaar, maakt men geen grote fouten. Tegenslag. Geen grote schade.
b. Het lopen valt zwaar. Hij loopt nog altijd zonder zich te laten leiden. Naar voren gaan, moeilijk om te beginnen. Zijn stappen zijn niet vastgebonden.
Negen op de vierde plaats:
a. In de kom is geen vis. Daar komt onheil uit voort.
4. Vierde negen
Juten zak, geen vis. Tegenspoed komt op.
b. Het onheil van de afwezigheid van vis in de viskom De tegenspoed van geen vis.
is het gevolg van de omstandigheid, dat hij zich ver van het volk heeft gehouden. Hij houdt zichzelf ver weg van het volk.
Negen op de vijfde plaats:
a. Met wilgenbladeren bedekte meloen:
verborgen lijnen.
5. Vijfde negen
Wilgentakken om de meloen gewikkeld.
Verbergen helderheid.
Dan valt het ons vanuit de hemel in de schoot. Meteorieten dalen uit de hemel neer.
b. De negen op de vijfde plaats verbergt haar lijnen, omdat ze in het midden en correct is. Vijfde negen verbergt zijn helderheid, vanwege zijn middelste positie en correcte plaats.
Dan valt het ons vanuit de hemel in de schoot: Meteorieten dalen uit de hemel neer.
want de wil wijkt niet af van wat een beschikking van het lot is. Hij geeft de verordening van de hemel niet prijs.
Bovenste negen:
a. Hij komt met zijn horens tegemoet.
Beschaming. Geen blaam.
6. Bovenste negen
Tegemoetkomen in een hoorn.
Vernedering. Zonder blaam.
b. Hij komt met zijn horens tegemoet. Boven is het ten einde, vandaar beschaming. Tegemoetkomen in een hoorn. Het bovenste bereikend is er reden voor berouw.

terug naar de hexagrammen


^