45 Tswéi - Het verzamelen; Cui - Samenvoegen

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷬  45 Tswéi - Het verzamelen ䷬  45 Cui - Samenvoegen
De volgorde Volgorde van de gua
Als de wezens elkaar ontmoeten, verzamelen ze zich. Na een ontmoeting voegen zaken zich samen.
Daarom is het volgende teken: het verzamelen. Na tegemoetkomen volgt derhalve samenvoegen.
Verzamelen wil zeggen opeenhopen.
Vermengde tekens
Verzamelen betekent opeenhopen.
Het oordeel Oordeel
Het verzamelen. Welslagen. Samenvoegen, voorspoedig en probleemloos.
De koning nadert zijn tempel. De koning arriveert bij de vooroudertempel.
Bevorderlijk is het, de grote man te zien. Dat brengt welslagen. Gunstig om een groot man te bezoeken. Voorspoedig en probleemloos.
Bevorderlijk is standvastigheid. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
Grote offers brengen, schept heil. Bevorderlijk is het iets te ondernemen. Gebruik grote dieren: voorspoed. Gunstig om ergens naar toe te gaan.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Verzamelen beduidt opeenhopen. Toegewijd en daarbij blijmoedig. Samenvoegen. Voorspoedig en probleemloos. Toegewijd en vreugdevol.
De sterke staat in het midden en vindt overeenstemming. De vaste is centraal en heeft een overeenkomst.
Daarom verzamelen de anderen zich om hem heen. Daardoor komen mensen en verzamelen ze zich.
De koning nadert zijn tempel. Dat bewerkt eerbied en welslagen. De koning arriveert bij de vooroudertempel. Vol gehoorzame eerbied biedt hij zijn offergaven aan.
Bevorderlijk is het, de grote man te zien. Dat brengt welslagen. Gunstig om een groot man te bezoeken. Dat zal leiden tot voorspoed en probleemloosheid.
De verzameling vindt plaats op de juiste grondslag. Mensen op de juiste manier samenbrengen.
Grote offers brengen schept heil. Gebruik grote dieren: voorspoed.
Bevorderlijk is het iets te ondernemen, want dat betekent: overgave aan het gebod van de hemel. Hij volgt de wens van de hemel.
Als men erop let wat zij verzamelen, Door gade te slaan hoe alle wezens samengebracht worden,
kan men de verhouding tussen hemel en aarde en alle wezens doorzien. kan men de waarheid van hemel en aarde en alle wezens zien.
Het beeld Commentaar op het beeld
Het meer is boven de aarde: het beeld van het verzamelen. Meer boven aarde. Een beeld van samenvoegen.
Zo vernieuwt de edele zijn wapenen In overeenstemming hiermee herstelt de superieure mens zijn wapens
om onvoorziene dingen het hoofd te bieden. om zich te verdedigen tegen onverwachte gebeurtenissen.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Als je oprecht bent, maar niet tot het einde toe,
1. Begin zes
Wees oprecht en eerlijk, niet tot het einde.
dan komt er nu eens verwarring, dan weer vereniging. Verward, nog steeds samenvoegen
Als je roept hoef je je hand maar uit te steken om weer te kunnen lachen. Betreur niets. Als ze het uitschreewt, eenmaal handen grijpend: lachen. Wees niet bezorgd.
Heengaan is zonder blaam. Naar voren gaan: zonder blaam.
b. Nu eens verwarring, dan weer vereniging. Verward, nog steeds samenvoegen
De wil is in verwarring. Haar geest is in verwarring.
Zes op de tweede plaats:
a. Zich laten trekken brengt heil en blijft zonder blaam.
2. Tweede zes
Nader tot elkaar komen: voorspoed. Zonder blaam.
Als men oprecht is, is het ook bevorderlijk een klein offer te brengen. Wees oprecht en eerlijk; gunstig, zelfs met een kleine offergift.
b. Zich laten trekken brengt heil en blijft zonder blaam. Nader tot elkaar komen: voorspoed. Zonder blaam.
Het midden is nog onveranderd. Het centrale principe blijft onveranderd.
Zes op de derde plaats:
a. Verzamelen onder zuchten. Niets dat bevorderlijk ware.
3. Derde zes
Samenvoegen: zuchten. Niets is gunstig.
Heengaan is zonder blaam. Kleine beschaming. Naar voren gaan: zonder blaam. Lichte vernedering.
b. Heengaan is zonder blaam. Boven is het zachtmoedige. Naar voren gaan: zonder blaam. Een zachte bries waait boven.
Negen op de vierde plaats:
a. Groot heil! Geen blaam.
4. Vierde negen
Grote voorspoed. Zonder blaam.
b. Groot heil! Geen blaam. Want de plaats vraagt niets voor zichzelf (De plaats is niet correct). Grote voorspoed. Zonder blaam. Zelfs de plaats is niet geschikt.
Negen op de vijfde plaats:
a. Als men bij het verzamelen de juiste positie inneemt, verdient dat geen blaam.
5. Vijfde negen
Samenvoegen. Er is een positie. Zonder blaam.
Als sommigen nog niet oprecht meedoen, Geen vertrouwen.
is er verheven, duurzame standvastigheid nodig; dan verdwijnt het berouw. Verheven doorzetten, standvastig en rechtschapen. Berouw verdwijnt.
b. Als men bij het verzamelen de juiste positie maar inneemt. Samenvoegen. Er is een positie.
Dan is de wil nog niet stralend genoeg. Zijn wens is nog niet helder geworden.
Bovenste zes:
a. Klagen en zuchten, tranen in stromen! Geen blaam.
6. Bovenste zes
Weeklagen en zuchten. Bittere tranen; zonder blaam.
b. Klagen en zuchten, tranen in stromen. Weeklagen en zuchten. Bittere tranen.
Hij komt boven niet tot rust. Ze voelt zich bovenaan niet veilig.

terug naar de hexagrammen






^