46 Sjeng - Het omhoogdringen; Sheng - Groeien

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷭  46 Sjeng - Het omhoogdringen ䷭  46 Sheng - Groeien
De volgorde Volgorde van de gua
Het zich naar boven toe opeenhopen, wordt omhoogdringen. Samenbrengen in een opwaartse beweging wordt groeien genoemd.
Daarom is het volgende teken: het omhoogdringen. Na samenvoegen volgt derhalve groeien.
Vermengde tekens
Het omhoogdringende komt niet terug.
Het oordeel Oordeel
Het omhoogdringen heeft verheven welslagen. Groeien. Verheven voorspoedig en probleemloos.
Men moet de grote man zien. Vrees niet! Geschikt om een grote man te bezoeken. Wees niet bezorgd.
Opbreken naar het zuiden brengt heil. Verder gaan naar het zuiden: voorspoed.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Het weke dringt met de tijd omhoog. Zachtmoedig en toegewijd. Het wijkende rijst op het goede moment omhoog. Goedaardig en onderdanig.
Het vaste is in het midden en vindt overeenstemming, daarom verkrijgt het groot welslagen. Het vaste is centraal en krijgt antwoord. Er is grote voorspoed en probleemloosheid.
Men moet de grote man zien. Vrees niet, want het brengt zegen. Geschikt om een groot man te bezoeken. Wees niet bezorgd, er is zegen.
Opbreken naar het zuiden brengt heil. De wil geschiedt. Verder naar het zuiden gaan: voorspoed. Zijn wens zal worden vervuld.
Het beeld Commentaar op het beeld
Binnen in de aarde groeit het hout: het beeld van het omhoogdringen. In de aarde groeit het hout. Een beeld van het groeien.
Zo hoopt de edele vol toewijding kleine dingen op, In overeenstemming hiermee koestert de superieure mens zijn deugd op juiste wijze, hij vergaart kleine verdiensten
om iets hoogs en groots tot stand te brengen. en ontwikkelt ze almaar verder.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Omhoogdringen, dat vertrouwen ontmoet, brengt groot heil.
1. Begin zes
Met vertrouwem, groeien. Grote voorspoed.
b. Omhoogdringen, dat vertrouwen ontmoet, brengt groot heil: Met vertrouwem, groeien. Grote voorspoed.
de bovensten stemmen in wil overeen. Zij erboven gaan accoord met haar wens.
Negen op de tweede plaats:
a. Als men oprecht is, is het bevorderlijk een klein offer te brengen.
2. Tweede negen
Oprecht en eerlijk zijn. Dan, gunstig, zelfs met een kleine offergift.
b. De waarachtigheid van de negen op de tweede plaats brengt vreugde. De oprechtheid en eerlijkheid van de tweede negen. Het brengt vreugde.
Negen op de derde plaats:
a. Men dringt omhoog in een lege stad.
3. Derde negen
Groeien, in een leeg dorp.
b. Men dringt omhoog in een lege stad: Groeien, in een leeg dorp.
er is geen reden om zich te bedenken. Er is geen reden tot aarzeling.
Zes op de vierde plaats:
a. De koning stelt hem voor aan de berg Tji. Heil. Geen blaam.
4. Vierde zes
De koning is bezig offers te brengen aan de berg Ji. Voorspoed. Zonder blaam.
b. De koning stelt hem voor aan de berg Tji. Dat is de aard der toegewijden. De koning is bezig offers te brengen aan de berg Ji. Hij volgt de weg van het koningschap.
Zes op de vijfde plaats:
a. Standvastigheid brengt heil. Men dringt trapsgewijze omhoog.
5. Vijfde zes
Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed. Stap voor stap omhoogdringen.
b. Standvastigheid brengt heil. Men dringt trapsgewijze omhoog. Men bereikt volkomen wat men wil. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed. Ze bereikt in hoge mate wat ze wil.
Bovenste zes:
a. Omhoogdringen in het donker. Bevorderlijk is het onafgebroken standvastig te zijn.
6. Bovenste zes
Duisternis, groeien. Gunstig om onophoudelijk standvastig en rechtschapen te zijn.
b. Omhoog dringen in het donker. Op de top is afname en geen rijkdom. Duisternis, groeien. De hoogste plaats bereiken. Het zal rijkdom doen afnemen.

terug naar de hexagrammen


^