47 Koen - De benauwenis (De uitputting); Kun - Uitputting

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷮  47 Koen - De benauwenis (De uitputting) ䷮  47 Kun - Uitputting
De volgorde Volgorde van de gua
Als men zonder ophouden omhoogdringt, geraakt men onherroepelijk in het nauw. Wanneer groeien almaar doorgaat, zal men zeker uitgeput raken.
Daarom is het volgende teken: de benauwenis. Na groeien volgt derhalve uitputting.
Vermengde tekens
Benauwenis betekent: een samentreffen.
Bijgevoegde oordelen
Benauwenis is de beproeving van het karakter.
Benauwenis leidt door radeloosheid tot welslagen
en leert de mens zijn wrok te verminderen.
Het oordeel Oordeel
De benauwenis. Welslagen. Standvastigheid. Uitputting. Voorspoedig en probleemloos. Standvastig en rechtschapen zijn.
De grote man bewerkt heil. Geen blaam. Groot mens: voorspoed. Zonder blaam.
Als men iets te zeggen heeft, wordt men niet geloofd. Er zijn woorden. Niet geloofd.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De benauwenis. Het vaste is ingesloten. Gevaar en blijmoedigheid. Uitputting. Het vaste is bedekt. Tegenover gevaar, wees vreugdevol.
In het nauw zitten, zonder de kracht tot slagen te verliezen, zoiets vermag alleen de edele. In een uitputtende situatie, verliest men zijn voorspoed en probleemloosheid niet. Enkel de superieure mens is in staat dit te doen.
Standvastigheid. De grote man bewerkt heil: omdat hij vast en centraal is. Standvastig en rechtschapen zijn. Alleen de grote man bezit deze karaktertrekken. Het zal voorspoed teweeg brengen, omdat hij stevig en centraal is.
Als men iets te zeggen heeft, wordt men niet geloofd. Er zijn woorden, niet geloofd.
Wie de mond als belangrijk beschouwt, komt in radeloosheid. Hij die woorden belangrijk vindt, zal uitgeput raken.
Het beeld Commentaar op het beeld
In het meer is geen water: het beeld van de uitputting. Meer zonder water. Een beeld van uitputting.
Zo zet de edele zijn leven op het spel om zijn wil te volgen. In overeenstemming hiermee spaart de superieure mens geen moeite om zijn ingeving waar te maken.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Men zit in benauwenis onder een kale boom en geraakt in een duister dal.
1. Begin zes
Billen, uitgeput, op een boomstronk. Een duistere vallei binnengaan.
Drie jaar lang ziet men niets. Drie jaar, hij verschijnt niet.
b. Men geraakt in een duister dal. Men is duister en onderscheidt niet klaar. Een duistere vallei binnengaan. Men is duister en niet helder.
Negen op de tweede plaats:
a. Men zit in benauwenis bij wijn en spijzen.
2. Tweede negen
Uitgeput met wijn en voedsel.
Daar komt de man met de scharlakenrode kniebanden. Een stel scharlaken kniebeschermers is net aangekomen.
Het is bevorderlijk offers te brengen. Gunstig om ze bij offerplechtigheden te gebruiken.
Opbreken brengt heil. Geen blaam. Naar voren gaan: tegenspoed.
b. In benauwenis bij wijn en spijzen. Uitgeput met wijn en voedsel.
Het midden is zegenrijk. Hij is in een centrale positie; er is reden voor gelukwensen.
Zes op de derde plaats:
a. Men laat zich benauwen door steen en steunt op doornen en distels.
3. Derde zes
Uitgeput met stenen, rusten op doornen en distels.
Men gaat in zijn huis en ziet niet zijn vrouw. Onheil! Zijn huis binnengaan, zijn vrouw niet zien: tegenspoed.
b. Hij steunt op doornen en distels: hij rust op een harde lijn. Rusten op doornen en distels. Ze ligt op een harde lijn.
Hij gaat in zijn huis en ziet niet zijn vrouw: dat is een voorbode van onheil. Zijn huis binnengaan, zijn vrouw niet zien. Geen goed voorteken.
Negen op de vierde plaats:
a. Hij komt heel zachtjes, benauwd, op een gouden wagen.
4. Vierde negen
Komen, langzaam, langzaam. Uitgeput in een gouden rijtuig.
Beschaming, maar men komt aan het eind. Vernedering. Er is een einde.
b. Hij komt heel zachtjes: zijn wil is omlaag gericht. Komen, langzaam, langzaam. Zijn wil is gericht op de lagere.
Hoewel de plaats niet de passende is, heeft hij toch kameraden. Hoewel de plaats niet gepast is, is er een antwoord.
Negen op de vijfde plaats:
a. Neus en voeten worden hem afgesneden.
5. Vijfde negen
Neus en voeten afgehakt.
Men geraakt in het nauw door de man met de purperen kniebanden. Uitgeput met scharlaken kniebeschermers.
Zachtkens komt de vreugde. Het is bevorderlijk offers en gaven te brengen. Geleidelijk en langzaam is er vreugde. Gunstig om ze bij offerplechtigheden te gebruiken.
b. Afsnijden van neus en voeten beduidt, dat hij zijn wil nog niet kan doorzetten. Neus en voeten afgehakt. Hij maakt zijn omgeving niet waar.
Zachtkens komt de vreugde, omdat de lijn recht en centraal is. Geleidelijk en langzaam is er vreugde. De lijn is recht en centraal.
Het is bevorderlijk offers en gaven te brengen. Daardoor krijgt men geluk. Gunstig om ze bij offerplechtigheden te gebruiken. Hij zal zegen ontvangen.
Bovenste zes:
a. Hij wordt benauwd door wijnstokranken.
6. Bovenste zes
Uitgeput met kruipende wingerds,
Hij beweegt zich onzeker en zegt: Beweging schept berouw. en tevens gevaar en verbijstering. Zegt: Berouw, berouw.
Als men daar berouw over voelt en zich op weg begeeft, heeft men heil. Waarschijnlijk berouwend, dan naar voren bewegen: voorspoed.
b. Hij wordt benauwd door ranken: dat wil zeggen, hij is nog niet in harmonie. Uitgeput met kruipende wingerds, hij pakt het niet goed aan.
Beweging schept berouw: als men daar berouw over voelt, is dat een veelbelovende wending. Berouw om te hebben gehandeld. Er is berouw. Voorspoed komt voort uit vooruitgaan.

terug naar de hexagrammen


^