49 Ke - De omwenteling (het ruien); Ge - Het oude afschaffen

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷰  49 Ke - De omwenteling (het ruien) ䷰  49 Ge - Het oude afschaffen
De volgorde Volgorde van de gua
Het systeem van een waterput moet mettertijd noodzakelijk grondig worden vernieuwd; Het slib op de bodem van een put moet verwijderd worden.
daarom is het volgende teken: de omwenteling. Na aanvullen volgt derhalve het oude afschaffen.
Vermengde tekens
De omwenteling beduidt de verwijdering van het verouderde.
Het oordeel Oordeel
De omwenteling. Op de eigen dag vind je geloof. Juiste dag. Krijgt het vertrouwen van mensen.
Verheven welslagen, bevorderend door standvastigheid. Het berouw verdwijnt. Verheven voorspoedig en probleemloos. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn. Berouw verdwijnt.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De omwenteling: water en vuur temperen elkaar. Het oude afschaffen. Water en vuur vernietigen elkaar.
Twee dochters wonen samen, maar hun opvattingen lopen ver uiteen. Dat beduidt: omwenteling. Twee dochters wonen bij elkaar, maar hun gedachten komen niet overeen. Dit wordt revolutie genoemd.
Op de eigen dag vind je geloof: Juiste dag. Krijgt dan het vertrouwen van mensen.
men bewerkt een omwenteling en vindt daarbij vertrouwen. Wanneer de storm der revolutie uitbreekt, zal geloof ermee overeenstemmen.
Opheldering en daardoor blijheid: je schept groot succes door rechtvaardigheid. Verlichte kennis maakt mensen blij. Groot succes ontstaat door gerechtigheid.
Als men bij een omwenteling het juiste weet te doen, verdwijnt het berouw. Aangezien de revolutie gepast is, verdwijnt alle berouw.
Hemel en aarde bewerken de omwenteling en daardoor volgen de vier jaargetijden elkaar op. Hemel en aarde schaffen het oude af en veroorzaken het nieuwe, en de vier seizoenen vervolmaken hun veranderingen.
Tang en Woe bewerkten politieke omwentelingen Tang en Wu schaften het oude af en veroorzaakten het nieuwe.
door overgave aan de hemel in harmonie met de mensen. Ze gehoorzaamden aan de wil van de hemel zoals het volk dat wenste.
De tijd van de omwenteling is waarlijk groot. De tijd en de betekenis van het oude afschaffen is waarlijk groot.
Het beeld Commentaar op het beeld
In het meer is vuur: het beeld van de omwenteling. Vuur in het midden van het meer. Een beeld van het oude afschaffen.
Zo ordent de edele de tijdrekening en klaart hij de tijden. In overeenstemming hiermee beschouwt de superieure mens de veranderingen in de planeten en corrigeert de kalender, verduidelijkt het moment der seizoenen.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Men wordt gewikkeld in de huid van een gele koe.
1. Begin negen
Gebonden met de huid van een gele os.
b. Men wordt gewikkeld in de huid van een gele koe. Gebonden met de huid van een gele os.
Zo mag men niet handelen. In dergelijke omstandigheden zou men niet moeten handelen.
Zes op de tweede plaats:
a. Op de eigen dag mag je een omwenteling teweeg brengen.
2. Tweede zes
Juiste dag. Schaf dan het oude af.
Opbreken brengt heil. Geen blaam. Naar voren gaan: voorspoed. Zonder blaam.
b. Op de eigen dag mag je een omwenteling teweeg brengen. Juiste dag. Schaf dan het oude af.
Handelen brengt een mooi resultaat. Handelen zorgt voor prijzenswaardig succes.
Negen op de derde plaats:
a. Opbreken brengt onheil. Standvastigheid brengt gevaar.
3. Derde negen
Naar voren gaan: tegenspoed. Standvastig zijn: tegenslag.
Als het gerucht van de omwenteling drie keer de ronde heeft gedaan, kan men eraan meedoen en zal men geloof vinden. Verklaar de oude drie tijden af te schaffen. Wees oprecht en eerlijk.
b. Als het gerucht van de omwenteling drie keer de ronde heeft gedaan, mag men eraan meedoen: waartoe wil men het anders laten komen? Verklaar de oude drie tijden af te schaffen. Behalve revolutie, wat kan hij anders doen?
Negen op de vierde plaats:
a. Het berouw verdwijnt. Men vindt geloof.
De staatsvorm te veranderen brengt heil.
4. Vierde negen
Berouw verdwijnt. Wees oprecht en eerlijk. Verander het oude. Voorspoed.
b. Het heil van de verandering van de staatsvorm berust daarop, De voorspoed van het oude veranderen.
dat men voor zijn gezindheid geloof vindt. Zijn overtuiging ontmoet zijn geloof.
Negen op de vijfde plaats:
a. De grote man verandert als een tijger.
5. Vijfde negen
Groot mens verandert als een tijger.
Nog voordat hij het orakel raadpleegt, vindt hij geloof Niet nodig om te orakelen; er is oprechtheid en eerlijkheid.
b. De grote man verandert als een tijger:
zijn tekening is duidelijk.
Groot mens verandert als een tijger.
Hij is briljant en beslist.
Bovenste zes:
a. De edele verandert als een panter. De geringe man ruit in het gezicht.
6. Bovenste zes
Superieure mens verandert als een luipaard. Kleine lieden veranderen van gezicht.
Opbreken brengt onheil. Verwijlen in standvastigheid brengt heil. Naar voren gaan: tegenspoed. Blijf vasthouden aan standvastigheid en rechtschapenheid: voorspoed.
b. De edele verandert als een panter. Zijn tekening is fijner. Superieure mens verandert als een luipaard. Briljant en elegant.
De geringe man ruit in het gezicht; hij is toegewijd en gehoorzaamt de vorst. Kleine lieden veranderen van gezicht. Ze gehoorzamen toegewijd aan de superieure.

terug naar de hexagrammen


^