5 Siu - Het wachten (De voeding); Xu - Afhankelijkheid

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷄  5 Siu - Het wachten (De voeding) ䷄  5 Xu - Afhankelijkheid
De volgorde Volgorde van de gua
Als de dingen nog klein zijn, mag men hen niet zonder voedsel laten.
Daarom is het volgende teken Siu, het wachten.
Wanneer dingen in hun kindertijd zijn, moeten ze niet verwaarloosd worden, zonder voeding.
Na kindertijd volgt derhalve afhankelijkheid.
Het wachten betekent de weg naar eten en drinken. Xu is de Dao van eten en drinken.
Vermengde tekens
Wachten betekent niet voortgaan.
Het oordeel Oordeel
Het wachten.
Als je waarachtig bent, heb je licht en welslagen.
Afhankelijkheid.
Oprecht en trouw zijn, schitterend voorspoedig en probleemloos.
Standvastigheid brengt heil. Standvastig en rechtschapen: voorspoed.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken. Gunstig om brede rivieren over te steken.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Wachten wil zeggen zich terughouden. Afhankelijkheid. Vereist geloof en vertrouwen om te wachten.
Men staat voor het gevaar, doch daar men vast en sterk is, valt men er niet in. Er dreigt gevaar. Stevig en sterk zijn. Men staat zichzelf niet toe gevaar te lopen.
Bedoeld wordt dat men niet in verlegenheid en radeloosheid komt. Het gedrag is correct. Men zal niet in het nauw komen.
Als je waarachtig bent, heb je licht en welslagen. Afhankelijkheid. Oprecht en trouw zijn. Er zal schitterend succes zijn.
Standvastigheid brengt heil, Wees standvastig en rechtschapen. Voorspoed.
want de beheersende lijn neemt de plaats van de hemel in en is in zijn gedrag correct en centraal. Op de plaats die is aangewezen door de hemel. Hij is centraal en correct.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken. Geschikt om brede rivieren over te steken.
Door vooruitgang komt het werk tot stand. Door voorwaarts te gaan, zal uw werk worden volbracht.
Het beeld Commentaar op het beeld
Wolken stijgen op aan de hemel: het beeld van het wachten. Wolken stijgen omhoog in de lucht. Een beeld voor afhankelijkheid.
Zo voedt en laaft zich de edele, blijmoedig en opgeruimd. In overeenstemming hiermee, eet en drinkt de superieure mens met plezier.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Wachten op het veld. Bevorderlijk is het in het duurzame te blijven. Geen blaam.
1. Begin negen
Een behoeftige wacht in de buitenwijk. Geschikt om door te zetten. Geen blaam.
b. Wachten op het veld. Men zoekt niet voorbarig de moeilijkheden op. Een behoeftige wacht in de buitenwijk. Vergroot de moeilijkheden niet door risico te nemen.
Bevorderlijk is het in het duurzame te blijven. Geen blaam. Men heeft de algemene grond nog niet verlaten. Volharden is bevorderlijk. Geen blaam.
Niets abnormaals doen, zoals gewoonlijk.
Negen op de tweede plaats:
a. Wachten op het zand. Er wordt wat gepraat. Het einde brengt heil.
2. Tweede negen
Een behoeftige wacht op de zandvlakte. Een kleine roddel eindigt in voorspoed.
b. Wachten op het zand. Men is gelaten, want de lijn is centraal.
Een behoeftige wacht op de zandvlakte. Een stroom strekt zich ertussen uit.
Daarom brengt het einde heil, al wordt er ook wat gepraat. Hoewel er een kleine roddel is, leidt het uiteindelijk tot voorspoed.
Negen op de derde plaats:
a. Wachten in de modder bewerkt de komst van de vijand.
3. Derde negen
Een behoeftige wacht in de modder. Resultaat: grote tegenspoed in aankomst.
b. Wachten in de modder.
Het onheil is buiten. Bewerkt de komst van de vijand.
Een behoeftige wacht in de modder.
Tegenspoed staat buiten. Je bent het zelf die de indringer laat komen.
Ernst en voorzichtigheid voorkomen de nederlaag. Wees voorzichtig: je zult niet verslagen worden.
Zes op de vierde plaats:
a. Wachten in het bloed. Het gat uit, naar buiten.
4. Vierde zes
Een behoeftige wacht in de greppel. Ga uit de kuil.
b. Wachten in het bloed. Hij is toegewijd en gehoorzaamt. Een behoeftige wacht in de greppel. Volg het principe van wijken, aanpassen aan de situatie.
Negen op de vijfde plaats:
a. Wachten bij wijn en spijs. Standvastigheid brengt heil.
5. Vijfde negen
Een behoeftige wacht met wijn en voedsel. Standvastig en rechtschapen: voorspoed.
b. Wijn en spijs. Standvastigheid brengt heil,
dank zij het centrale en correcte karakter.
Een behoeftige wacht met wijn en voedsel.
De positie is centraal en correct.
Bovenste zes:
a. Men komt in het gat terecht.
Daar komen ongenode gasten, drie in getal.
Eer hen, dan komt ten slotte heil.
6. Bovenste zes
In een kuil vallen.
Drie onverwachte gasten arriveren.
Respect tonen leidt tot voorspoed.
b. Ongenode gasten komen. Eert men hen, dan komt ten slotte heil. Onverwachte gasten komen. Respect tonen brengt voorspoed.
Hoewel niet op de passende plaats is er tenminste geen fout begaan. Hoewel de positie niet gepast is, geen groot verlies.

terug naar de hexagrammen


^