52 Ken - Het stilhouden, de berg; Gen - Zich stilhouden

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷳  52 Ken - Het stilhouden, de berg ䷳  52 Gen - Zich stilhouden
De volgorde Volgorde van de gua
De dingen kunnen niet voortdurend bewegen, men moet ze tot staan brengen. Gebeurtenissen kunnen niet doorgaan zonder te stoppen, ze moeten rust nemen.
Daarom is het volgende teken: het stilhouden. Na actie ondernemen volgt derhalve zich stilhouden.
Stilhouden wil zeggen blijven staan.
Vermengde tekens
Stilhouden wil zeggen blijven staan.
Het oordeel Oordeel
Stilhouden van zijn rug, zodat hij zijn lichaam niet meer voelt. Zich stilhouden, achter zijn rug. Voelt zijn lichaam niet.
Hij gaat in zijn hof en ziet niet zijn mensen. Geen blaam. Lopend in zijn hof, ziet zijn volk niet. Zonder blaam.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Stilhouden beduidt blijven staan. Berg. Het zich stilhouden.
Als het tijd is om stil te staan, dan stil blijven staan; Houd u stil wanneer het tijd is om stil te houden.
Als het tijd is om voorwaarts te schrijden, dan voorwaarts schrijden: Blijf actief wanneer het tijd is om actief te blijven.
zo missen beweging en rust niet de juiste tijd en hun loop wordt licht en klaar. Wanneer actie en rust hun geschikte tijd niet mislopen, wordt hun weg veelbelovend en helder.
Zijn stilstaan (rug) stilhouden, dat is zoveel als op zijn plaats blijven stilstaan. Zich in stilte stilhouden, is zich stilhouden op de plek waar men stil moet zijn.
De bovensten en ondersten zijn in oppositie met elkaar en hebben niets met elkaar gemeen. De corresponderende lijnen boven en onder zijn afwijzend. Ze reageren niet op elkaar.
Daarom staat er: hij voelt zijn lichaam niet. En zo voelt hij zijn lichaam niet meer.
Hij gaat in zijn hof en ziet niet zijn mensen. Geen blaam. Zelfs wanneer hij in zijn hof loopt, ziet hij zijn volk niet meer. Er is geen blaam.
Het beeld Commentaar op het beeld
Dicht bij elkaar staande bergen: het beeld van het stilhouden. Bergen, de een boven de ander. Een beeld van zich stilhouden.
Zo gaat de edele met zijn gedachten niet buiten zijn situatie. In overeenstemming hiermee, gaat, wat de superieure mens ook denkt niet voorbij zijn plichten in deze positie.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Stilhouden van zijn tenen; geen blaam.
1. Begin zes
Zich stilhouden aan zijn tenen. Zonder blaam.
Bevorderlijk is constante standvastigheid. Gunstig om volhardend standvastig en rechtschapen te zijn.
b. Stilhouden van zijn tenen. Zich stilhouden aan zijn tenen.
Het juiste is nog niet verloren. Wat correct is, is nog niet verloren.
Zes op de tweede plaats:
a. Stilhouden van zijn kuiten.
2. Tweede zes
Zich stilhouden aan zijn kuiten.
Hij kan degene die hij volgt niet redden. Zijn hart is niet blij. Hij kan zijn leider niet redden. Zijn hart ongelukkig.
b. Hij kan degene die hij volgt niet redden: Hij kan zijn leider niet redden,
want die keert zich niet naar hem toe om naar hem te luisteren. omdat hij niet terugtreedt om naar hem te luisteren.
Negen op de derde plaats:
a. Stilhouden van zijn heupen.
3. Derde negen
Zich stilhouden aan zijn middel.
Stijfmaken van zijn heiligbeen. Gevaar. Het hart verstikt. Spant zijn rugspieren. Tegenslag. Verhit het hart.
b. Stilhouden van zijn heupen. Zich stilhouden aan zijn middel.
Binnen in zijn eigen lichaam houdt hij stil. Hij houdt zich ver van roekeloze actie.
Zes op de vierde plaats:
a. Stilhouden van zijn romp. Geen blaam.
4. Vierde zes
Zich stilhouden aan zijn slurf. Zonder blaam.
b. Stilhouden van zijn romp. Zich stilhouden aan zijn slurf.
Binnen in zijn eigen lichaam houdt hij stil. Hij houdt zich ver van roekeloze actie.
Zes op de vijfde plaats:
a. Stilhouden van zijn kaken.
5. Vijfde zes
Zich stilhouden aan zijn kaken.
De woorden zijn geordend. Het berouw verdwijnt. Woorden hebben orde. Berouw verdwijnt.
b. Stilhouden van zijn kaken: Zich stilhouden aan zijn kaken.
tengevolge van de centrale en correcte houding. Hij is in harmonie met zijn centrale positie.
Bovenste negen:
a. Grootmoedig stilhouden. Heil!
6. Bovenste negen
Zich eerlijk en oprecht stilhouden. Voorspoed!
b. Het heil van het grootmoedige stilhouden is het gevolg van de omstandigheid, De voorspoed van eerlijkheid en oprechtheid.
dat er een rijkelijke afsluiting is. Hij houdt deze deugden tot het einde.

terug naar de hexagrammen


^