53 Tjièn - De ontwikkeling (geleidelijke vooruitgang); Jian - Geleidelijke ontwikkeling

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷴  53 Tjièn - De ontwikkeling (geleidelijke vooruitgang) ䷴  53 Jian - Geleidelijke ontwikkeling
De volgorde Volgorde van de gua
De dingen kunnen niet altijd blijven staan, Gebeurtenissen kunnen niet stil blijven zonder te bewegen.
daarom is het volgende teken: de ontwikkeling. Na zich stilhouden volgt derhalve geleidelijke ontwikkeling.
Ontwikkeling betekent vooruitgaan.
Vermengde tekens
De ontwikkeling laat zien hoe het meisje wordt uitgehuwelijkt en daarbij de handelingen van de man moet afwachten.
Het oordeel Oordeel
De ontwikkeling. Geleidelijke ontwikkeling.
Het meisje wordt uitgehuwelijkt. Heil! De maagd wordt ten huwelijk gegeven. Voorspoed.
Bevorderlijk is standvastigheid. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De vooruitgang in de ontwikkeling beduidt het heil in het huwelijk van het meisje. Geleidelijke ontwikkeling, voorspoed voor de maagd, die ten huwelijk wordt gegeven.
Vooruitgaan en daarbij de juiste plaats verkrijgen: heengaan heeft succes. Vordering zal de plaats juist maken; ga vooruit, er is verdienste.
Voortschrijden op de juiste baan, zo kan men het land in orde brengen. Vooruitbewegen naar wat correct is. Hij is in staat zijn land te rectificeren.
Zijn plaats is vast en heeft het midden bereikt. Over zijn plaats, hij is stevig en centraal.
Stilhouden en indringen: dat geeft onuitputtelijkheid aan de beweging. Zich zachtmoedig stilhouden, dat maakt de voorwaartse beweging eindeloos.
Het beeld Commentaar op het beeld
Op de berg is een boom: het beeld van de ontwikkeling. Op de berg staan bomen. Het is een beeld van geleidelijke vooruitgang.
Zo verwijlt de edele in waardige deugd om de zeden te verbeteren. In overeenstemming hiermee leidt de superieure mens een deugdzaam leven en verbetert hij de zeden en mores van zijn volk.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. De wilde gans nadert geleidelijk de oever.
1. Begin zes
Geleidelijke ontwikkeling. De zwaan nadert de kust.
De jongste zoon is in gevaar. Er wordt wat gepraat. Geen blaam. Kleine man: tegenslag. Er wordt geroddeld; zonder blaam.
b. Het gevaar dat de jongste zoon bedreigt, betekent geen blaam. De tegenslag van de kleine man. Hij zou het spoor niet bijster moeten zijn.
Zes op de tweede plaats:
a. De wilde gans nadert geleidelijk de rots.
2. Tweede zes
Geleidelijke ontwikkeling. De zwaan nadert de klip.
Eten en drinken in vrede en eendracht. Heil! Eet en drink, vrolijk, vrolijk. Voorspoed.
b. Eten en drinken in vrede en eendracht. Hij eet zich niet eenvoudig maar zat. Eet en drink, vrolijk, vrolijk. Hij oogst niet zonder te zaaien.
Negen op de derde plaats:
a. De wilde gans nadert geleidelijk de hoogvlakte.
3. Derde negen
De zwaan nadert het plateau.
De man trekt uit en keert niet terug. De echtgenoot gaat op veldtocht. Keert niet weerom.
De vrouw draagt een kind, maar brengt het niet ter wereld. Onheil. De vrouw raakt in verwchting. Krijgt geen kind. Tegenspoed.
Bevorderlijk is het, rovers af te weren. Gunstig om te vechten tegen indringers.
b. De man trekt uit en keert niet terug. Hij verlaat de schare van zijn makkers. De echtgenoot gaat op veldtocht. Keert niet weerom. Hij blijft weg van zijn groep.
De vrouw draagt een kind, maar brengt het niet ter wereld. Zij is de juiste weg kwijtgeraakt. De vrouw raakt in verwchting. Krijgt geen kind. Ze is haar juiste weg kwijt geraakt.
Bevorderlijk is het, rovers af te weren. Gunstig om te vechten tegen indringers.
Toewijding en wederkerige bescherming. Toegevend aan hun eigen natuur kunnen ze elkaar beschermen.
Zes op de vierde plaats:
a. De wilde gans nadert geleidelijk de boom.
4. Vierde zes
De zwaan nadert de boom.
Misschien vindt zij een platte tak. Geen blaam. Vindt waarschijnlijk een platte nestelplaats. Zonder blaam.
b. Misschien vindt zij een platte tak. Vindt waarschijnlijk een platte nestelplaats.
Zij is toegewijd en zachtmoedig. Zij is volgzaam en blijmoedig.
Negen op de vijfde plaats:
a. De wilde gans nadert geleidelijk de top.
5. Vijfde negen
De zwaan nadert de heuvel.
De vrouw krijgt drie jaar lang geen kind. Vrouw, drie jaar lang, raakt niet in verwachting.
Tenslotte kan niets haar meer tegenhouden. Heil. Op het laatst verovert niemand haar.
b. Eindelijk kan niets het heil verhinderen. Men krijgt zijn zin. Op het laatst kan niemand verslaan. Hij vervult zijn wens.
Bovenste negen:
a. De wilde gans nadert geleidelijk de hoge wolken.
6. Bovenste negen
De zwaan nadert de laan hoog in de lucht.
Haar veren kunnen voor de heilige dans worden gebruikt. Heil! Zijn veren kunnen bij rituelen worden gebruikt. Voorspoed.
b. Haar veren kunnen voor de heilige dans worden gebruikt. Heil! Zijn veren kunnen bij rituelen worden gebruikt.
Men kan haar niet in de war brengen. De volgorde van de vooruitgang kan niet worden verstoord.

terug naar de hexagrammen


^