54 Kwéi méi - Het huwende meisje; Gui mei - Huwende maagd

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷵  54 Kwéi méi - Het huwende meisje ䷵  54 Gui mei - Huwende maagd
De volgorde Volgorde van de gua
Door de vooruitgang komt men stellig op de plaats waar men thuishoort. Wie vooruitgaat en zich ontwikkelt, heeft beslist een thuis nodig om naar terug te keren.
Daarom is het volgende teken: het huwende meisje (het meisje, dat in bezit overgaat) Na geleidelijke ontwikkeling volgt derhalve huwende maagd.
Vermengde tekens
Het huwende meisje toont het einde van de maagdelijkheid.
Het oordeel Oordeel
Het huwende meisje. Ondernemingen brengen onheil. Niets, wat bevorderlijk is. Huwende maagd. Naar voren gaan: tegenspoed. Niets is gunstig.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Het huwende meisje beduidt de diepe zin van hemel en aarde. Huwende maagd. Toont de relatie tussen hemel en aarde.
Als hemel en aarde zich niet verenigen, komen alle wezens niet tot gedijen. Als hemel en aarde zich niet verenigen, zullen alle wezens niet kunnen bloeien.
Het huwende meisje betekent einde en aanvang van de mensheid. Huwende maagd vertegenwoordigt het eind en het begin van menselijke relaties.
Blijheid in de beweging: wie trouwt, is het jonge meisje. Vreugde met beweging, een jonge maagd uithuwelijken.
Ondernemingen brengen onheil. De plaatsen zijn niet de passende. Naar voren gaan: tegenspoed; plaatsen zijn niet correct.
Niets, wat bevorderlijk is: het weke steunt op het harde. Niets is gunstig; wijkende staan op de vaste.
Het beeld Commentaar op het beeld
Boven het meer is de donder: het beeld van het huwende meisje. Donder boven meer. Een beeld van huwende maagd.
Zo krijgt de edele door de eeuwigheid van het einde begrip voor het vergankelijke. In overeenstemming hiermee houdt de superieure mens stand in de eeuwigdurende relatie en vermijdt alles, wat de harmonie zou schaden.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Het huwende meisje als concubine.
1. Begin negen
Huwende maagd als jongste vrouw.
Een lamme die kan optreden. Ondernemingen brengen heil. Heeft een kreupel been, kan nog lopen. Naar voren gaan: voorspoed.
b. Het huwende meisje als concubine,

omdat dit duurzaamheid geeft.
Huwende maagd als jongste vrouw.
Twee zusters huwen een echtgenoot. Een normale gang van zaken.
Een lamme die kan optreden, heil, omdat zij elkaar ontvangen. Heeft een kreupel been. Voorspoed omdat ze nog kan lopen, omdat ze elkaar helpen.
Negen op de tweede plaats:
a. Een eenogige die kan zien.
2. Tweede negen
Aan een oog blind, kan nog zien.
Bevorderlijk is de standvastigheid van een eenzaam mens. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn. Een teruggetrokken persoon.
b. Bevorderlijk is de standvastigheid van een eenzaam mens. Gunstig voor een teruggetrokken persoon om standvastig en rechtschapen te zijn.
De duurzame wet is niet veranderd. Het eeuwigdurende principe verandert niet.
Zes op de derde plaats:
a. Het huwende meisje als slavin. Zij trouwt als concubine.
3. Derde zes
Huwende maagd wacht. Keert terug als jongste vrouw.
b. Het huwende meisje als concubine: zij is nog niet in de passende positie. Huwende maagd wacht. Ze staat niet op een geschikte plaats.
Negen op de vierde plaats:
a. Het huwende meisje laat haar tijd voorbijgaan. Een laat huwelijk komt op zijn tijd.
4. Vierde negen
Huwende maagd blijft ongetrouwd. Trouwt laat, de juiste tijd.
b. De gezindheid die veroorzaakt dat ze haar tijd voorbij laat gaan, bewijst dat ze voor haar vertrek op iets wil wachten. De beslissing ongetrouwd te blijven is om te wachten op de juiste persoon.
Zes op de vijfde plaats:
a. De heerser I huwelijkt zijn dochter uit.
5. Vijfde zes
Koning Yi huwelijkt zijn zus uit.
Toen waren de geborduurde kleren der vorstin niet zo prachtig als die van de dienares. Haar kleding was niet zo mooi als die van de jongste vrouw.
De maan die bijna vol is, brengt heil. De maan was bijna vol. Voorspoed.
b. De heerser I huwelijkt zijn dochter uit. Toen waren de geborduurde kleren der vorstin niet zo prachtig als die van de dienares. Koning Yi huwelijkt zijn zus uit. Haar kleding was niet zo mooi als die van de jongste vrouw.
De plaats is in het midden, daardoor wordt het handelen waardevol. Ze hecht meer waarde aan een edel karakter dan aan opsmuk.
Bovenste zes:
a. De vrouw draagt de mand, maar er zijn geen vruchten in.
6. Bovenste zes
De vrouw houdt een mand vast: geen fruit.
De man doorsteekt het schaap, maar er vloeit geen bloed. Niets, wat bevorderlijk is. De man offert een geit: geen bloed. Niets is gunstig.
b. Dat de bovenste zes geen vruchten heeft, komt doordat ze een lege mand vasthoudt. De wijkende lijn bovenaan draagt geen fruit. Ze houdt een lege mand vast.

terug naar de hexagrammen


^