55 Feng - De volheid; Feng - Overvloed

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷶  55 Feng - De volheid ䷶  55 Feng - Overvloed
De volgorde Volgorde van de gua
Wat een plaats krijgt waar het thuis is, wordt stellig groot. Zij die een thuis vinden, zullen overvloed oogsten.
Daarom is het volgende teken: de volheid. Na huwende maagd volgt derhalve overvloed.
Volheid betekent grootheid.
Bijgevoegde oordelen
Volheid betekent vele gelegenheden.
Het oordeel Oordeel
De volheid heeft welslagen. Overvloed. Voorspoedig en probleemloos.
De koning bereikt haar. De koning bereikt dit punt.
Wees niet treurig. Wees als de zon op het middaguur. Wees als de zon op het middaguur.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Volheid betekent grootheid. Overvloed. Het verwijst naar grootheid.
Klaarheid bij de beweging, daarom volheid. Helderheid met beweging. Vandaar overvloed.
De koning bereikt haar. Daardoor wordt de nadruk gelegd op de grootheid. De koning bereikt dit punt. Hij waardeert overvloed en grootheid.
Wees als de zon op het middaguur. Wees niet bezorgd. Wees als de zon op het middaguur.
Men moet het hele aardrijk bestralen. Men moet zijn licht over de aarde laten schijnen.
Als de zon in het zenith staat, begint zij te dalen. Wanneer de zon zijn hoogtepunt bereikt, begint zijn neergang.
Als de maan vol is, begint zij af te nemen. Wanneer de maan zijn volste stand bereikt, begint zijn afname.
Het vol zijn en leeg zijn van hemel en aarde neemt in de loop der tijden af en toe. Het wassen en afnemen van hemel en aarde volgen het verloop van de tijd.
Hoeveel meer nog is dit het geval bij de mensen of bij de geesten en goden! Hoeveel te meer geldt dit voor mensen? Hoeveel te meer geldt dit voor geesten en goden?
Het beeld Commentaar op het beeld
Donder en bliksem komen beide: het beeld van de volheid. Donder en bliksem komen samen. Een beeld van overvloed.
Zo onderscheidt de edele de processen en brengt hij de straffen ten uitvoer. In overeenstemming hiermee velt de superieure mens een helder oordeel in rechtszaken en voert straffen uit met precisie.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Als men de voor hem bestemde heer ontmoet, kan men gerust tien dagen samen zijn, dat is geen fout.
1. Begin negen
Ontmoet zijn corresponderende heer. Hoewel ze gelijk zijn, zonder blaam.
Heengaan vindt waardering. Naar voren gaan, er is achting.
b. Men kan gerust tien dagen samen zijn, dat is geen fout. Meer dan tien dagen is verkeerd. Hoewel ze gelijk zijn, zonder blaam. Voorbij de gelijkenis ontstaat rampspoed.
Zes op de tweede plaats:
a. Het gordijn is van zulk een volheid, dat men op het middaguur de sterren van de pool ziet.
2. Tweede zes
Overvloedig, zijn scherm. De zon staat in de middag; de poolster is zichtbaar.
Door heengaan wekt men wantrouwen en haat. Naar voren gaan brengt een verdachte ziekte.
Als men hem door waarheid opwekt, komt heil. Oprechtheid en eerlijkheid inspireren. Voorspoed.
b. Als men hem door waarheid opwekt, d.w.z. men moet zijn wil opwekken door betrouwbaarheid. Oprechtheid en eerlijkheid inspireren. Eerlijkheid en oprechtheid komen voort uit zijn wens.
Negen op de derde plaats:
a. Het struikgewas is van zulk een volheid, dat men op het middaguur de kleine sterren ziet.
3. Derde negen
Overvloedig, zijn gordijn. De zon staat in de middag, kleine sterren zichtbaar.
Hij breekt zijn rechter arm. Geen blaam. Breekt zijn rechterarm. Zonder blaam.
b. Het struikgewas is van zulk een volheid, dat men niets groots kan ondernemen. Overvloedig, zijn gordijn. Men moet geen grote dingen proberen te doen.
Hij breekt zijn rechter arm: uiteindelijk mag men niets willen doen. Breekt zijn rechterarm. Op het laatst wordt hij niet in dienst genomen.
Negen op de vierde plaats:
a. Het gordijn is van zulk een volheid, dat men op het middaguur de sterren van de pool ziet.
4. Vierde negen
Overvloedig, zijn scherm. De zon staat in de middag; de poolster is zichtbaar.
Hij ontmoet zijn heer, die hem verwant is. Heil Ontmoet zijn gelijkgestemde heer. Voorspoed.
b. Het gordijn is van zulk een volheid. Overvloedig, zijn scherm.
De plaats is niet de passende. De plaats is niet gepast.
Op het middaguur ziet men de sterren van de pool. De zon staat in de middag; de poolster is zichtbaar.
Hij is donker en geeft geen licht. Er is duisternis en geen licht.
Hij ontmoet zijn heer, die hem verwant is. Heil. Dat betekent handelen. Ontmoet zijn gelijkgezinde heer. Voorspoed omdat hij handelt.
Zes op de vijfde plaats:
a. Er komen lijnen, er nadert zegen en roem. Heil!
5. Vijfde zes
Briljante mensen komen langs. Er zijn gelukwensen en lof. Voorspoed.
b. Het heil van de zes op de vijfde plaats komt, doordat ze zegen brengt. Voorspoed van de vijfde zes. Er zijn gelukwensen en lof.
Bovenste zes:
a. Zijn huis heeft overvloed. Hij houdt zijn familie verborgen.
6. Bovenste zes
Overvloedig, zijn huis. Beschut zijn gezin.
Hij spiedt door de poort en bemerkt niemand meer. Loert door zijn poort. Zo stil, geen mensen.
Drie jaar lang ziet hij niets. Onheil. Drie jaren, hij komt niet tevoorschijn. Tegenspoed.
b. Zijn huis heeft overvloed. Overvloedig, zijn huis.
Hij zwerft rond aan de grens van de hemel. Alsof hij in de hemel drijft.
Hij spiedt door de poort en bemerkt niemand meer. Hij verbergt zichzelf. Loert door zijn poort. Zo stil, geen mensen. Hij houdt zichzelf weg van anderen.

terug naar de hexagrammen


^