56 Lu - De zwerver; Lü - Reizen

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷷  56 Lu - De zwerver ䷷  56 Lü - Reizen
De volgorde Volgorde van de gua
Wat ook de reden mag zijn, dat de grootheid zich uitput, vast staat dat ze haar vaderland verliest. Als overvloed toeneemt tot extreme vormen en weer verandert in armoede, verliest men zijn thuis.
Daarom is het volgende teken: de zwerver. Na overvloed volgt derhalve reizen.
Vermengde tekens
Wie weinig vrienden heeft, dat is de zwerver.
Het oordeel Oordeel
De zwerver. Door kleinheid welslagen. Reizen. Kleine voorspoed en probleemloosheid.
Standvastigheid brengt de zwerver heil. Reiziger, standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De zwerver. Door kleinheid welslagen: Reizen. Kleine voorspoed of probleemloosheid.
het weke verkrijgt het buitenste midden en voegt zich naar het vaste. De wijkende staat centraal in de buitenste, ze volgt de vaste.
Stilhouden en gehecht zijn aan de klaarheid; daarom: klein welslagen. Zich stilhouden en zich vasthouden aan de helderheid, er is kans op een klein beetje voorspoed en probleemloosheid.
Standvastigheid brengt de zwerver heil. Reiziger, standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed
De betekenis van de tijd van de zwerver is waarlijk groot. De tijd en betekenis van reizen zijn waarlijk groot.
Het beeld Commentaar op het beeld
Op de berg is vuur: het beeld van de zwerver. Vuur op de berg. Een beeld van reizen.
Zo is de edele klaar van geest en voorzichtig in het toepassen van straffen, In overeenstemming hiermee is de superieure mens voorzichtig en precies met straffen
en houdt hij een proces niet slepende. en verlengt hij de periode van gevangenschap niet.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Als de zwerver zich met trivialiteiten afgeeft, haalt hij zich ongeluk op de hals.
1. Begin zes
Reizen, uitweiden over kleinigheden, kleinigheden. Dat is hoe men rampen vindt.
b. Als de zwerver zich met trivialiteiten afgeeft: Reizen, uitweiden over kleinigheden, kleinigheden.
daardoor raakt zijn wil uitgeput en dat is zijn ongeluk. Zijn bedoelingen zijn laag bij de gronds, wat tegenspoed veroorzaakt.
Zes op de tweede plaats:
a. De zwerver bereikt een herberg. Zijn bezit heeft hij bij zich.
2. Tweede zes
Reizen, verblijven in een herberg met haar eigendommen.
Hij verwerft de standvastigheid van een jonge dienaar. Verkrijgt een dienstknaap door standvastig en rechtschapen te zijn.
b. Hij verwerft de standvastigheid van een jonge dienaar. Dat is geen misslag. Verkrijgt een dienstknaap op het eind, geen ontevredenheid.
Negen op de derde plaats:
a. De herberg van de zwerver brandt af.
3. Derde negen
Reizen, zijn herberg brandt.
Hij verliest de standvastigheid van zijn jonge dienaar. Gevaar. Raakt zijn dienstknaap kwijt. Standvastig zijn: tegenslag.
b. De herberg van de zwerver brandt af. Dat is voor hem persoonlijk een verlies. Reizen, zijn herberg brandt. Het is al te droef.
Wanneer hij als een vreemde met zijn ondergeschikten omgaat, verliest hij hen terecht. Hij behandelt zijn dienstknaap met trots. Het staat vast dat hij hem kwijtraakt.
Negen op de vierde plaats:
a. De zwerver rust op een plaats waar hij onderdak heeft gevonden.
4. Vierde negen
Reizen. Rusten in een schuilhut.
Hij verwerft zijn bezit en een bijl. Zijn hart is niet blij. Krijgt zijn reiskosten. Mijn hart is niet blij.
b. De zwerver rust op een plaats waar onderdak heeft gevonden. Reizen. Rusten in een schuilhut.
Hij heeft zijn plaats nog niet gekregen. Hij heeft nog geen gepaste positie.
Hij verwerft zijn bezit en een bijl, maar in zijn hart is hij nog niet blij. Krijgt zijn reiskosten. Hij is in zijn hart niet blij.
Zes op de vijfde plaats:
a. Hij schiet een fazant. Bij de eerste pijl valt hij.
5.Vijfde zes
Een fazant schieten. Een pijl: dood.
Ten slotte komt daardoor lof en ambt. Op het eind, verkrijgt men roem en adelstand.
b. Ten slotte komt hij door lof en ambt omhoog. Op het eind, verkrijgt men roem en adelstand. Het komt van boven.
Bovenste negen:
a. Het nest van de vogel verbrandt.
6. Bovenste negen
De vogel verbrandt het nest.
De zwerver lacht eerst, daarna moet hij klagen en wenen. De reiziger lacht eerst, jammert en weent daarna.
Hij verliest de koe door luchthartigheid. Onheil! Raakt een koe kwijt in het veld. Tegenspoed.
b. Als zwerver boven zijn, dat leidt terecht tot verbranden. Als reiziger op de bovenste plaats, net wanneer die in brand vliegt.
Hij verliest de koe door luchthartigheid. Raakt een koe kwijt in het veld.
Hij hoort uiteindelijk niets. Men zal er nooit meer iets van vernemen.

terug naar de hexagrammen


^