58 Twei - Het blijmoedige, het meer; Dui - Opgewektheid

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷹  58 Twei - Het blijmoedige, het meer ䷹  58 Dui - Opgewektheid
De volgorde Volgorde van de gua
Als men ergens is binnengedrongen, verheugt men zich. Nederig verdergaan maakt mensen blij.
Daarom is het volgende teken: het blijmoedige. Na nederig verdergaan volgt derhalve opgewektheid.
Het blijmoedige betekent: zich verheugen.
Vermengde tekens
Het blijmoedige is duidelijk kenbaar.
Het oordeel Oordeel
Het blijmoedige. Welslagen. Opgewektheid. Voorspoedig en probleemloos.
Gunstig is standvastigheid. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Het blijmoedige betekent vreugde. Opgewektheid. Het is een teken van vreugde.
Het vaste in het midden, het weke buiten. De vaste zijn in het midden en de wijkende buiten.
Zich verheugen en bovendien bevorderd worden door standvastigheid: Opgewekt is gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
zo onderwerpt men zich aan de hemel en leeft men in harmonie met de mensen. Het is handelen overeenkomstig de wens van de hemel en volgens de wensen van het volk.
Als men het volk vrolijk voorgaat, vergeet het zijn gezwoeg. Als men voorrang geeft aan de opgewektheid der mensen, vergeten zij hun gezwoeg.
Als men de moeilijkheden vrolijk tegemoet treedt, vergeet het volk de dood. Als de mensen bereid zijn het gevaar tegemoet te treden, vergeten zij hun angst voor de dood.
Het grootste bij de opmontering van het volk is, dat de mensen zich onderling in toom houden. Hoe groot is de macht van de opgewektheid der mensen. Het zet hen aan om al het mogelijke te doen!
Het beeld Commentaar op het beeld
Op elkaar berustende meren: het beeld van het blijmoedige. Meren klampen zich aan elkaar vast. Een beeld van opgewektheid.
Zo komt de edele samen met zijn vrienden In overeenstemming hiermee maakt de superieure mens vrienden voor het volk,
voor bespreking en instudering. terwijl hij de Dao van Waarheid bespreekt en uitvoert.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Tevreden blijmoedigheid. Heil!
1. Begin negen
Met innerlijke harmonie, opgewektheid. Voorspoed.
b. Het heil van de tevreden blijmoedigheid bestaat daarin, dat er nog geen moeilijkheden gerezen zijn. Voorspoed met opgewektheid van innerlijke harmonie. Er is geen twijfel over zijn gedrag.
Negen op de tweede plaats:
a. Waarachtige blijheid. Heil! Berouw verdwijnt.
2. Tweede negen
Met innerlijke oprechtheid, opgewektheid. Voorspoed. Berouw verdwijnt.
b. Het heil van de waarachtige blijheid bestaat uit Voorspoed van opgewektheid met innerlijke oprechtheid.
het vertrouwen op de eigen wil. Hij heeft vertrouwen in zijn wens.
Zes op de derde plaats:
a. Komende blijheid. Onheil!
3. Derde zes
Met gevlei, komt voor opgewektheid. Tegenspoed.
b. Het onheil van de komende blijheid wordt veroorzaakt door het niet passend zijn van de plaats. De tegenspoed van komen voor opgewektheid met gevlei. Hij staat niet op de gepaste plaats.
Negen op de vierde plaats:
a. Weloverwogen blijmoedigheid is niet gerustgesteld.
4. Vierde negen
Zich beraden over opgewektheid. Niet op zijn gemak.
Na het afleggen van zijn fouten heeft men vreugde. Blijf weg van ziekte; dan is er geluk.
b. De vreugde van de negen op de vierde plaats brengt zegen. De opgewektheid van de vierde negen. Er is reden voor felicitatie.
Negen op de vijfde plaats:
a. Waarachtigheid tegenover het verstorende is gevaarlijk.
5. Vijfde negen
Oprechtheid naar decadentie. Er is tegenslag.
b. Waarachtigheid tegenover het verstorende: de plaats is correct en passend. Oprechtheid naar decadentie. Omdat zijn positie geschikt en correct is.
Bovenste zes:
a. Verleidelijke blijmoedigheid.
6. Bovenste zes
Veroorzaakte opgewektheid.
b. Dat de bovenste zes tot plezier verleidt, komt doordat zij niet lichtend is. De wijkende lijn bovenaan veroorzaakt. Haar deugd is niet helder.

terug naar de hexagrammen


^