59 Hwan - De oplossing; Huan - Oplossing

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷺  59 Hwan - De oplossing ䷺  59 Huan - Oplossing
De volgorde Volgorde van de gua
Op de vreugde volgt verspreiding. Na geluk en opgewektheid ontstaat er een verspreiding.
Daarom is het volgende teken: de oplossing. Na opgewektheid volgt derhalve oplossing.
Oplossing wil zeggen uit elkaar gaan.
Vermengde tekens
Ze schaafden stammen uit tot schepen en verhardden hout in het vuur tot roeispanen.
Het nut van boten en roeispanen lag in het mogelijk maken van verkeer.
Dat ontleenden zij waarschijnlijk aan het hexagram de oplossing.
Het oordeel Oordeel
De oplossing. Welslagen. Oplossing. Voorspoedig en probleemloos.
De koning nadert zijn tempel. De koning arriveert bij de tempel.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken. Gunstig om brede rivieren over te steken.
Bevorderlijk is standvastigheid. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De oplossing: welslagen. Oplossing.Voorspoedig en probleemloos.
Het vaste komt en put zich niet uit. De vaste komt zonder belemmering.
Het weke krijgt buiten een plaats De wijkende is op de juiste plaats.
en die erboven is, harmonieert ermee. Hij gaat zijn gelijke erboven tegemoet.
De koning nadert zijn tempel. De koning arriveert bij de tempel.
De koning is in het midden. Hij staat op de centrale plaats.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken. Gunstig om brede rivieren over te steken.
Zich op het hout verlaten schept verdiensten. Zich op het hout verlaten schept verdiensten.
Het beeld Commentaar op het beeld
De wind waait over het water: het beeld van de oplossing. De wind beweegt over het water. Een beeld van oplossing.
Zo offerden de oude koningen aan hun heer en bouwden zij tempels. In overeenstemming hiermee, brengt de oude koning offers aan de heer van de hemel en vestigt tempels.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Hij schaft hulp met de kracht van een paard. Heil!
1. Begin zes
Bezig te redden; een sterk paard. Voorspoed.
b. Het heil van de beginzes berust op zijn toewijding. Voorspoed van de eerste zes. Ze volgt haar onderdanige natuur.
Negen op de tweede plaats:
a. Bij de oplossing loopt hij op zijn stut toe. Berouw verdwijnt.
2. Tweede negen
Oplossing. Haast zich naar een gelegen moment. Berouw verdwijnt.
b. Bij de oplossing loopt hij op zijn stut toe en verkrijgt zo wat hij wenst. Oplossing. Haast zich naar een gelegen moment. Zijn wens komt uit.
Zes op de derde plaats:
a. Hij lost zijn Ik op. Geen berouw.
3. Derde zes
Zijn zelfzuchtigheid oplossen. Geen berouw.
b. Hij lost zijn Ik op. Zijn wil is naar buiten gericht. Zijn zelfzuchtigheid oplossen. Zijn wens is voor anderen.
Zes op de vierde plaats:
a. Hij maakt zich los van zijn schare. Verheven heil!
4. Vierde zes
Zijn groep oplossen. Opperste voorspoed.
Door verstrooiing volgt opeenhoping. Oplossing zorgt voor een terp.
Dat is iets, waaraan gewone mensen niet denken. Het gaat de verbeelding van de gewone mens teboven.
b. Hij maakt zich los van zijn schare. Verheven heil! Zijn licht is groot. Zijn groep oplossen. Opperste voorspoed. Het is briljant en groots.
Negen op de vijfde plaats:
a. Oplossend als zweet zijn zijn luide kreten.
5. Vijfde negen.
Oplossing. Als transpiratie, hardop spreken.
Oplossing! Een koning verwijlt zonder blaam. De eigendommen van de koning oplossen. Zonder blaam.
b. Een koning verwijlt zonder blaam. Hij staat op zijn juiste plaats. Geen blaam voor het oplossen van de eigendommen van de koning. Hij staat op de geschikte plaats.
Bovenste negen:
a. Hij lost zijn bloed op. Weggaan, zich verre houden, naarbuiten gaan is zonder blaam.
6. Bovenste negen
Zijn zorgen oplossen. Ga naar buiten, blijf op afstand, ga weg. Zonder blaam.
b. Hij lost zijn bloed op. Daarmee houdt hij schade op een afstand. Zijn zorgen oplossen. Houdt de rampspoed op een afstand.

terug naar de hexagrammen






^