6 Soeng - De strijd; Song - Geschil

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷅  6 Soeng - De strijd ䷅  6 Song - Geschil
De volgorde Volgorde van de gua
Spijs en drank zijn zeker aanleiding tot strijd.

Afhankelijk zijn, zich verdringen om voedsel, daar zal zeker strijd uit voortkomen.
Daarom is het volgende teken: de strijd. Na afhankelijkheid volgt derhalve geschil.
Vermengde tekens
Strijd beduidt: niet liefhebben.
Het oordeel Oordeel
De strijd: je bent oprecht en wordt geremd. Geschil. Wees oprecht en eerlijk. Waarheid is geblokkeerd.
Voorzichtig stilhouden halverwege brengt heil. Tot het einde gaan brengt onheil. Wees voorzichtig. Middelpunt: voorspoed. Uiteinde: tegenspoed.
Bevorderlijk is het de grote man te zien. Niet bevorderlijk het grote water over te steken. Gunstig om een groot man te zien. Ongunstig om brede rivieren over te steken.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De strijd: Boven is kracht, onder gevaar. Uit gevaar en kracht komt strijd voort. Geschil. Kracht staat boven, gevaar schuilt beneden. Gevaar met kracht brengt geschil voort.
De strijdende is oprecht en wordt geremd. Geschil tegemoettreden. Wees trouw en zelfverzekerd. Waarheid is geblokkeerd. Wees voorzichtig.
Het vaste komt en bereikt het midden. Tot het einde gaan brengt onheil. Middelpunt: voorspoed. De vaste komt en bereikt de centrale plaats. Uiteinde: tegenspoed.
Men moet ervoor zorgen dat de strijd zich niet vastzet. Het is beter om het geschil niet te laten gebeuren.
Bevorderlijk is het de grote man te zien; daardoor wordt zijn centrale en correcte positie geëerd. Gunstig om een groot man te zien. De centrale en correcte wordt geëerd.
Niet bevorderlijk het grote water over te steken, want daardoor zou men in de afgrond terecht komen. Ongunstig om brede rivieren over te steken, dit zou iemand tot zijn afgrond leiden.
Het beeld Commentaar op het beeld
Hemel en water verwijderen zich van elkaar: het beeld van de strijd.
Hemel en water bewegen in tegengestelde richtingen. Er is een geschil.
Zo overweegt de edele bij alles wat hij onderneemt, zorgvuldig het begin. In overeenkomst hiermee begint de superieure mens met plannen te maken voordat hij tot actie overgaat.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Als men de zaak niet vereeuwigt, ontstaat een kleine woordentwist. Ten slotte komt heil.
1. Begin zes
Zet de zaak niet door. Een klein twistgesprek, eindigt in voorspoed.
b. De zaak niet vereeuwigen. Men mag de strijd niet verlengen. Zet de zaak niet door. Het geschil moet niet te lang duren.
Hoewel een kleine woordentwist ontstaat, wordt de zaak ten slotte klaar en duidelijk beslist. Een klein twistgesprek, waar en onwaar zullen worden onderscheiden.
Negen op de tweede plaats:
a. Men kan niet strijden, keert huiswaarts en wijkt uit.
2. Tweede negen
Niet in staat om te twisten. Ga terug en ontsnap.
De mensen van zijn stad - driehonderd huizen - blijven vrij van schuld. Zijn land van driehonderd huishoudens: geen narigheid.
b. Men kan niet strijden, keert huiswaarts en wijkt uit. Zo ontkomt men. Niet in staat om te twisten. Trek terug en verberg u.
Van onderaf strijden met een hogere brengt leed door eigen schuld. In een inferieure positie twisten met een superieur veroorzaakt uw eigen narigheid.
Zes op de derde plaats:
a. Van oude deugd zich voeden geeft standvastigheid. Gevaar, ten slotte komt heil.
3. Derde zes
Leven van de erfenis van de voorvaderen. Standvastig zijn: tegenslag. Eindigt in voorspoed.
Mocht je in dienst zijn van een koning, zoek dan geen werken. Waarschijnlijk een koning dienen, maak geen aanspraak op lof.
b. Van oude deugd zich voeden. De hogere volgen brengt heil. Leven van de erfenis van de voorvaderen. Degene aan de top volgen, brengt voorspoed.
Negen op de vierde plaats:
a. Men kan niet strijden, keert zich om en schikt zich in zijn lot,
4. Vierde negen
Niet in staat om te twisten. Draai u om, geef u over aan de waarheid.
verandert zijn houding en vindt vrede in standvastigheid. Heil! Verander van gedachten: vrede. Standvastigheid en rechtschapenheid zijn: voorspoed.
b. Men keert zich om en schikt zich in zijn lot, verandert zijn houding en vindt vrede in standvastigheid. Daarmee is niets verloren. Draai u om, geef u over aan de waarheid. Brengt vrede. Wees tevreden met de waarheid, u zult u niet verliezen.
Negen op de vijfde plaats:
a. Strijden voor hem brengt verheven heil.
5. Vijfde negen
Geschil aanpakken. Opperste voorspoed.
b. Strijden voor hem brengt verheven heil, omdat hij centraal en correct is. Geschil aanpakken. Opperste voorspoed. U bent in de centrale en correcte positie.
Bovenste negen:
a. Al heeft iemand ook een lederen gordel verworven, vóór het einde van een morgen wordt die hem driemaal ontrukt.
6. Bovenste negen
Een leren riem wordt waarschijnlijk eervol overhandigd. Tegen het einde van de ochtend - drie keer afgenomen.
b. Door strijd een onderscheiding te krijgen, is evenwel niets vererends. Een onderscheiding krijgen door een geschil is geen respect waard.

terug naar de hexagrammen


^