63 Tji tji - Na de voleinding; Ji ji - Al volbracht

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷾  63 Tji tji - Na de voleinding ䷾  63 Ji ji - Al volbracht
De volgorde Volgorde van de gua
Wie boven de dingen staat, brengt ze tot voleinding. Zij die verdergaan dan anderen, zullen zeker hun plichten vervullen.
Daarom is het volgende teken: na de voleinding. Na niet te ver gaan volgt derhalve al volbracht.
Vermengde tekens
Na de voleinding betekent consolidatie.
Het oordeel Oordeel
Welslagen in het kleine. Al volbracht. Zelfs het kleine, voorspoedig en probleemloos zijn.
Bevorderlijk is standvastigheid. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
In het begin heil. Aan het einde verwarring. Begin: voorspoed. Einde: verwarring.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Na de voleinding. Welslagen: in het kleine is welslagen. Al volbracht. Voorspoedig en probleemloos zijn. Alleen in kleine zaken is er voorspoed en probleemloosheid.
Bevorderlijk is standvastigheid. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn.
De vasten en weken zijn correct en hun plaatsen zijn de passende. Omdat de vaste en de wijkende op correcte plaatsen staan en reageren op de geijkte.
In het begin heil: het weke heeft het midden bereikt. Begin: voorspoed, want de wijkende staat centraal.
Aan het eind verwarring. Als men aan het einde blijft staan, komt er verwarring;
want de weg loopt ten einde.
Einde: wanorde.

Er is geen uitweg.
Het beeld Commentaar op het beeld
Het water is boven het vuur: het beeld van de toestand na de voleinding. Water boven vuur. Een beeld van al volbracht.
Zo is de edele op ongeluk bedacht In overeenstemming hiermee beschouwt de superieure mens de wet van wassen en afnemen.
en wapent hij zich van tevoren daartegen. en neemt hij voorzorgsmaatregelen tegen mogelijk verval.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Hij remt zijn wielen. Hij komt met de staart in het water. Geen blaam.
1. Begin negen
Trekt aan zijn wielen, maakt zijn staart nat. Zonder blaam.
b. Hij remt zijn wielen. Overeenkomstig zijn betekenis is dat zonder blaam. Trekt aan zijn wielen, zo behoedzaam, er zou geen blaam moeten zijn.
Zes op de tweede plaats:
a. De vrouw verliest het gordijn van haar rijtuig.
2. Tweede zes
Vrouw raakt haar sieraden kwijt.
Loop het niet na. Op de zevende dag krijg je het. Niet achtervolgen. Over zeven dagen, teruggevonden.
b. Op de zevende dag krijg je het: als gevolg van de middenweg. Over zeven dagen, teruggevonden. Ze staat op de centrale positie.
Negen op de derde plaats:
a. De hoge voorvader tuchtigt het duivelsland. Na drie jaar overwint hij het.
3. Derde negen
Keizer Gao Zong valt de Gui Fang aan. Drie jaar: veroverd.
Gemenen mag men niet gebruiken. Kleine lieden moeten niet gebruikt worden.
b. Na drie jaar overwint hij het. Dat is uitputtend. Na drie jaar verovert hij ze. Hij was uitgeput.
Zes op de vierde plaats:
a. Ook de mooiste kleren worden lompen. Wees heel de dag voorzichtig.
4. Vierde zes
Het lek breeuwen, er zijn vodden. De hele dag: op wacht.
b. Wees heel de dag voorzichtig. Er is reden tot ongerustheid. De hele dag: op wacht. Er is reden voor twijfel.
Negen op de vijfde plaats:
a. De buur in het oosten, die een os slacht, krijgt niet zoveel werkelijk geluk
5. Vijfde negen
De oostelijke buurman slacht een os, maar ontvangt niet zoveel zegen
als de buur in het westen met zijn kleine offer. als de westelijke buurman met zijn eenvoudige offer.
b. De oostelijke buur die een os slacht De oostelijke buurman slacht een os,
is niet zo in harmonie met de tijd als de westelijke buur. het is een minder goed moment dan voor de westelijke buurman
Deze krijgt waar geluk: het heil komt in het groot. die veel zegen ontvangt. Omdat voorspoed in ruime mate komt.
Bovenste zes:
a. Hij komt met het hoofd in het water. Gevaar.
6. Bovenste zes
Zijn hoofd onderdompelen. Tegenslag.
b. Hij komt met het hoofd in het water. Gevaar. Zijn hoofd onderdompelen: tegenslag.
Hoe kan men dat lang uithouden. Hoe kan men dat lang uithouden?

terug naar de hexagrammen


^