64 Wéi tji - Voor de voleinding; Wei ji - Bijna volbracht

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 2


Wilhelm Huang
䷿  64 Wéi tji - Voor de voleinding ䷿  64 Wei ji - Bijna volbracht
De volgorde Volgorde van de gua
De dingen kunnen zich niet geheel uitputten, De gebeurtenissen volgen elkaar eindeloos op.
daarom is het volgende en laatste teken: voor de voleinding. Na al volbracht volgt derhalve bijna volbracht.
Vermengde tekens
Voor de voleinding is de uitputting van het mannelijke.
Het oordeel Oordeel
Voor de voleinding. Bijna volbracht. Voorspoedig en probleemloos.
Als echter de kleine vos, wanneer hij de overtocht bijna heeft volbracht, met de staart in het water komt, Kleine vos, bijna over de rivier, maakt zijn staart nat.
dan is er niets, wat bevorderlijk zou kunnen zijn. Niets is ongunstig.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Voor de voleinding. Welslagen: want het weke bereikt het midden. Bijna volbracht. Er is voorspoedig en probleemloosheid. Want de wijkende bereikt de centrale plaats.
De kleine vos heeft bijna de overtocht volbracht: hij is het midden nog niet gepasseerd. Kleine vos, bijna over de rivier. Hij is nog niet voorbij de middelste lijn.
Hij komt met de staart in het water: dan is er niets, wat bevorderlijk zou kunnen zijn. Maakt zijn staart nat, niets is gunstig.
Want het gaat niet door tot aan het einde. Er is geen voortzetting aan het eind.
Hoewel de lijnen niet op de passende plaats zijn, harmoniëren de vasten en de weken toch met elkaar. Hoewel alle lijnen niet op hun correcte plaats staan, reageren de sterke en de zwakke toch met elkaar.
Het beeld Commentaar op het beeld
Het vuur is boven het water: het beeld van de toestand voor de overtocht. Vuur boven water. Een beeld van bijna volbracht.
Zo is de edele voorzichtig bij het onderscheiden der dingen, In overeenstemming hiermee onderscheidt de superieure mens het wezen der dingen zorgvuldig
opdat alles op zijn plaats komt. en houdt hij elk op zijn juiste positie.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Hij komt met de staart in het water.
Beschamend.
1. Begin zes
Maakt zijn staart nat.
Vernedering.
b. Hij komt met de staart in het water. Hij kan namelijk het einde niet overzien. Zijn staart natmaken. Ziet zijn beperking over het hoofd.
Negen op de tweede plaats:
a. Hij remt zijn wielen. Standvastigheid brengt heil.
2. Tweede negen
Trekt aan zijn wielen. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
b. De negen op de tweede plaats heeft bij standvastigheid heil, ze is centraal en handelt dus correct. Voorspoed van de tweede negen. Hij is centraal en volgt de juiste handeling.
Zes op de derde plaats:
a. Voor de voleinding brengt aanval onheil. Het is bevorderlijk het grote water over te steken.
3. Derde zes
Bijna volbracht. Naar voren gaan: tegenspoed. Gunstig om brede rivieren over te steken.
b. Voor de voleinding brengt aanval onheil. De plaats is niet de passende. Bijna volbracht. Naar voren gaan: tegenspoed. Zijn positie is niet gepast.
Negen op de vierde plaats:
a. Standvastigheid brengt heil. Berouw verdwijnt.
4. Vierde negen
Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed. Berouw verdwijnt.
Hevige beroering om het duivelsland te tuchtigen. Valt de Gui Fang aan als de donder.
Drie jaar lang worden grote rijken als beloning uitgedeeld. Drie jaar: beloning komt van een groot koninkrijk.
b. Standvastigheid brengt heil. Het berouw verdwijnt. De wil geschiedt. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed. Berouw verdwijnt. Zijn wens wordt vervuld.
Zes op de vijfde plaats:
a. Standvastigheid brengt heil. Geen berouw.
5. Vijfde zes
Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed. Geen berouw.
Het licht van de edele is waarachtig. Heil. Het licht van een superieure mens, oprecht en eerlijk zijn: voorspoed.
b. Het licht van de edele is waarachtig. Zijn licht brengt heil. Het licht van een superieure mens, voorspoed komt door zijn verpreiding van helderheid.
Bovenste negen
a. In waarachtig vertrouwen drinkt men wijn. Geen blaam.
6. Bovenste negen
Oprecht en eerlijk zijn tijdens het wijndrinken. Zonder blaam.
Als men echter zijn hoofd nat maakt, zal men het zeker verliezen. Dompelt zijn hoofd onder, oprecht en eerlijk zijn, raakt correctheid kwijt.
b. Als men bij het wijndrinken zijn hoofd nat maakt, kent men blijkbaar geen matigheid. Wijndrinken en zijn hoofd onderdompelen. Hij heeft geen zelfbeheersing.
Doorbraak betekent vastberadenheid.
Het sterke keert zich vastberaden tegen het zwakke.
De weg van de edele is aan het stijgen,
de weg van de gemene leidt tot berouw.

terug naar de hexagrammen


^