8 Pi - De aaneengeslotenheid; Bi - Verbond

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷇  8 Pi - De aaneengeslotenheid ䷇  8 Bi - Verbond
De volgorde Volgorde van de gua
Onder de massa's is er zeker een reden om zich aaneen te sluiten. Daarom is het volgende teken: de aaneengeslotenheid. In een menigte moet er een verbond zijn.
Aaneengeslotenheid betekent saamhorigheid. Na menigte volgt derhalve verbond.
Vermengde tekens
De aaneengeslotenheid is iets prettigs.
Het oordeel Oordeel
Aaneengeslotenheid brengt heil. Verbond zoeken. Voorspoed.
Peil het orakel nog eens om te kijken of je verhevenheid, duurzaamheid en standvastigheid bezit. Dan is er geen blaam. Bestudeer het orakel: verheven volharden, standvastig en rechtschapen. Zonder blaam.
De onzekeren komen gaandeweg naderbij. Wie te laat komt heeft ongeluk. Rusteloze facties arriveren juist. Achterlopen: tegenspoed.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De aaneengeslotenheid brengt heil. Aaneengeslotenheid beduidt wederzijdse hulp. Verbond zoeken. Voorspoed. Het is voor wederzijdse hulp.
De minderen zijn toegewijd en gehoorzaam. De onderste volgt de bovenste.
Peil het orakel nog eens om te kijken of je verhevenheid, duurzaamheid en standvastigheid bezit. Bestudeer het orakel: verheven volharden, standvastig en rechtschapen.
Dan is er geen blaam tengevolge van de vastheid en de centrale positie. Zonder blaam. Door zijn stevigheid en centrale positie.
De onzekeren komen gaandeweg naderbij: boven en beneden harmoniëren met elkaar. De rusteloze facties arriveren juist. De bovensten en ondersten zijn in overeenstemming.
Wie te laat komt heeft ongeluk. Zijn weg is uit. Achterlopen: tegenspoed. Er is geen uitweg.
Het beeld Commentaar op het beeld
Op de aarde is water: het beeld van de aaneengeslotenheid. Op de aarde is er water. Samenstromen, een beeld van verbond.
Zo hebben de koningen van de voortijd de afzonderlijke staten als leengoederen vergeven In overeenstemming hiermee, vestigde de oude koning talloze staten
en met de leenvorsten vriendschappelijke betrekkingen onderhouden. en onderhield hij een nauwe band met de vorsten.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginzes:
a. Sluit je oprecht en trouw bij hem aan, dan treft je geen blaam.
1. Begin zes
Met oprechtheid en eerlijkheid een verbond zoeken. Zonder blaam.
Waarheid is als een volle, aarden schotel: zo komt ten slotte van buiten alle heil. Wees oprecht en eerlijk als een aarden vat dat vol is. Einde komt, er is iets. Voorspoed.
b. De zes aan het begin van de aaneensluiting ontmoet heil van een andere kant. Begin zes van verbond zoeken ontmoet onverwachte voorspoed.
Zes op de tweede plaats:
a. Sluit je innerlijk bij hem aan. Standvastigheid brengt heil.
2. Tweede zes
Verbond zoeken van binnen. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
b. Sluit je innerlijk bij hem aan. Verlies jezelf niet. Verbond zoeken van binnen. Men zal niet falen.
Zes op de derde plaats:
a. Je sluit je aan bij de verkeerde mensen.
3. Derde zes
Verbond zoeken met de verkeerde mensen.
b. Je sluit je aan bij de verkeerde mensen. Is dat niet schadelijk? Verbond zoeken met de verkeerde mensen. Hoe kan dat niet schadelijk zijn?
Zes op de vierde plaats:
a. Sluit je ook uiterlijk bij hem aan. Standvastigheid brengt heil!
4. Vierde zes
Van buiten, verbond zoeken. Standvastig en rechtschapen zijn: voorspoed.
b. Sluit je ook uiterlijk bij waardevolle mensen aan, om zo degene die boven je staat te volgen. Van buiten, verbond zoeken. Volg degene erboven.
Negen op de vijfde plaats:
a. Openbaring van de aaneengeslotenheid.
5. Vijfde negen
Een illustratie van verbond zoeken.
De koning laat bij de jacht slechts van drie kanten drijven en doet afstand van het wild, dat aan de voorzijde ontwijkt. De koning drijft het wild aan drie kanten op, verliest die, welke van voren weglopen.
De burgers hebben geen waarschuwing nodig. Heil! Burgers hebben geen aansporing nodig. Voorspoed.
b. Het heil van de openbaring van de aaneengeslotenheid berust daarop, dat de plaats correct en centraal is. Voorspoed uit een illustratie van zoeken naar een verbond, vanwege zijn correcte, centrale positie.
Degenen, die zich verzetten, laten lopen; degenen, die zich overgeven, aannemen: Ontdoe u van hen die vijandig zijn, neem hen aan die onderdanig zijn.
dat is de zin van: Hij doet afstand van het wild, dat aan de voorzijde ontwijkt. Verlies die, welke van voren weglopen.
De burgers hebben geen waarschuwing nodig, want de superieur maakt hen centraal. Burgers hebben geen aansporing nodig. Degene erboven maakt ze centraal en harmonieus.
Bovenste zes:
a. Hij vindt voor de aaneengeslotenheid geen hoofd. Onheil.
6. Bovenste zes
Verbond zoeken. Zij die de eerste stap niet hebben genomen: tegenspoed.
b. Hij vindt voor de aaneengeslotenheid geen hoofd. Daarom vindt hij ook niet het juiste einde. Verbond zoeken met hen die de eerste stap niet hebben genomen. Niets kan voltooid worden.

terug naar de hexagrammen


^