9 Siau Tsjoe - De temmende kracht van het kleine; Xiao Xu - Kleine verzameling

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷈  9 Siau Tsjoe - De temmende kracht van het kleine ䷈  9 Xiao Xu - Kleine verzameling
De volgorde Volgorde van de gua
Door aaneensluiting komt het vanzelfsprekend tot remmen. Menigte in een harmonieus verbond leidt ertoe dat iets wordt opgeslagen.
Daarom is het volgende teken: de temmende kracht van het kleine. Na verbond volgt derhalve kleine verzameling.
Vermengde tekens
De temmende kracht van het kleine is gering.
Het oordeel Oordeel
De temmende kracht van het kleine brengt welslagen. Kleine verzameling. Voorspoedig en probleemloos.
Dichte wolken, geen regen van ons westelijke gebied. Wolken condenseren, maar geen regen ten westen van me.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
De temmende kracht van het kleine: het weke krijgt de beslissende plaats, Kleine verzameling. Het kleine verkrijgt de heersende positie.
die er boven en er onder zijn corresponderen ermee: dat heet de temmende kracht van het kleine. Degene erboven en eronder corresponderen ermee. Dit wordt kleine verzameling genoemd.
Sterk en zachtmoedig: het sterke is centraal Sterk en goedaardig. De vaste staan op de centrale plaatsen.
en zijn wil geschiedt, daarom welslagen. Uiteindelijk zal hun wil geschieden. Daarom: probleemloos en gunstig.
Dichte wolken, geen regen: de beweging gaat voort. Wolken condenseren, maar geen regen.
Van ons westelijke gebied: Ze gaan nog steeds naar voren ten westen van me.
de werking is nog niet ingetreden. Zijn verlangen is nog niet verkregen.
Het beeld Commentaar op het beeld
De wind jaagt langs de hemel: het beeld van de temmende kracht van het kleine. Wind waait door de lucht. Een beeld van voeding verzamelen door het kleine.
Zo verfijnt de edele de uiterlijke vorm van zijn wezen. In overeenstemming hiermee, polijst en verfraait de superieure mens zijn verfijnde kwaliteiten.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. Terugkeer tot de weg. Hoe zou dat te laken zijn? Heil!
1. Begin negen
Keer terug naar de juiste weg. Hoe zou dat verkeerd kunnen zijn? Voorspoed.
b. Terugkeer tot de weg. Dat is iets van heilzame betekenis. Keer terug naar de juiste weg. Het is voor voorspoed.
Negen op de tweede plaats:
a. Hij laat zich overhalen tot terugkeer. Heil!
2. Tweede negen
Hand in hand, keer terug. Voorspoed.
b. Het zich over laten halen tot terugkeer berust op de centrale positie. Hand in hand, keer terug naar de middelste weg.
Hij verliest zichzelf dan ook niet. Hij verliest zichzelf niet.
Negen op de derde plaats:
a. De spaken schieten van de wagen af.
3. Derde negen
Spaken vallen uit de karrewielen.
Man en vrouw verdraaien de ogen. Man en vrouw maken ruzie.
b. Als man en vrouw de ogen verdraaien is dat een teken, dat zij hun huis niet op orde kunnen houden. Man en vrouw maken ruzie. Hij is niet in staat om goed voor zijn vrouw te zorgen.
Zes op de vierde plaats:
a. Ben je waarachtig, dan verdwijnt bloed en wijkt angst. Geen blaam.
4. Vierde zes
Oprecht en eerlijk zijn, bezorgdheid verdwijnt, angst vertrekt. Zonder blaam.
b. Ben je oprecht, dan wijkt angst, want die boven je staat heeft dezelfde gezindheid als jij. Wees oprecht en eerlijk, bezorgdheid verdwijnt. Zij die boven staan, gaan accoord.
Negen op de vijfde plaats:
a. Ben je waarachtig en trouw verbonden, dan ben je rijk in je naaste.
5. Vijfde negen
Wees oprecht en eerlijk, arm in arm, verhoudingen aangaan. Vestig voorspoed met buren.
b. Ben je waarachtig en trouw verbonden, dan zul je niet alleen zijn in je rijkdom. Wees oprecht en eerlijk, arm in arm, verhoudingen aangaan. Het is niet goed om alleen rijk te zijn.
Bovenste negen:
a. Het komt tot regen, het komt tot rust. Dat is te danken aan de duurzame werking van het karakter.
6. Bovenste negen
Regen valt, regen stopt. Kijk naar de volledig opgestapelde deugd.
De vrouw komt door standvastigheid in gevaar. Vrouw, standvastig zijn: tegenslag.
De maan is bijna vol.
De maan is bijna vol.
Als de edele zo doorgaat, komt er onheil. De superieure mens blijft naar voren gaan: tegenspoed.
b. Het komt tot regen, het komt tot rust. Dat is de duurzaam cumulerende werking van het karakter. Regen valt, regen stopt. Kijk naar de volledig opgestapelde deugd.
Als de edele zo doorgaat, komt er onheil; want dan zou hij zich kunnen vergissen. De superieure mens blijft naar voren gaan. Tobben over gewond raken.

terug naar de hexagrammen


^