doodstraf


Op moord (met opzet en voorbedachte rade beëindigen van iemands leven) staat in sommige landen nog steeds de doodstraf. Een staat die deze straf voor moord laat voortbestaan, voert zelf wel uit, wat het de burgers van die staat verbiedt te doen: zij treedt zelf op als de moordenaar van een moordenaar. Zo'n staat herinnert wel haar burgers aan het woord uit de Tien Geboden: 'Gij zult niet doden' (Exodus 20:2-17 en Deuteronomium 5:6-21) en Jezus' woord: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' (Matth. 7:12), maar houdt zich er zelf niet aan.
Na deze zedelijke tegenstrijdigheid gebeurt er na de uitvoering van het vonnis (waar veroordeelden in de Verenigde Staten vaak jaren op moeten wachten in martelende onzekerheid) het volgende: de geest van de veroordeelde wordt voortijdig zijn lichaam uitgedreven en komt in de geestelijke sfeer van de aarde. Daar is deze geest volkomen vrij te doen wat hij wil! Niemand kan hem in zijn wraakzucht nog tegenhouden. Zij die nog op aarde zijn en die door hun geestesgesteldheid openstaan voor het kwaad, zijn door deze geest(en) te beïnvloeden. De kans bestaat dat er daardoor een ongunstige spiraal van geweld ontstaat, waardoor op aarde het kwaad en de gewelddadigheid in dat land alleen maar toeneemt.
Dat dit in een 'christelijk' land als de Verenigde Staten gebeurt, is te lezen in dit artikel van de schrijver Michael Moore.
Daar de aarde een leerschool is voor de geest, gaat het erom misdadigers tijdens het uitzitten van hun straf te begeleiden in een poging hen weer op het rechte pad te brengen. Om dat de leren zijn juist ook zij op aarde, die een leerschool is die tussen hemel en hel inligt.


terug naar de vragenlijst


^